Công ty Cổ phần Appota tuyển dụng

 (114)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Nhân viên marketing mảng vận hành Marketing- PR Hà Nội 30/06/15
Nhân viên marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 30/06/15
Biên tập viên Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/06/15
Cộng tác viên MC Nghệ thuật- Điện ảnh Hà Nội 15/06/15
Nhân viên seeding Thương mại điện tử Hà Nội 15/06/15
Nhân viên thiết kế banner Thiết kế- Mỹ thuật Hà Nội 31/05/15
Nhân viên Marketing Marketing- PR Hà Nội 31/05/15
Nhân viên social marketing Marketing- PR Hà Nội 30/05/15
Lập trình viên PHP IT phần mềm Hà Nội 30/05/15
Nhân viên seeding Marketing- PR Hà Nội 30/05/15
Nhân viên Marketing Marketing- PR Hà Nội 30/05/15
Nhân viên thiết kế banner Thiết kế- Mỹ thuật Hà Nội 30/05/15
Nhân viên Kỹ thuật dựng phim Nghệ thuật- Điện ảnh Hà Nội 15/05/15
Lập trình viên Android IT phần mềm Hồ Chí Minh 15/05/15
Lập trình viên Windows phone IT phần mềm Hà Nội 15/05/15
Cộng tác viên MC Báo chí-Truyền hình Hà Nội 15/05/15
Cộng tác viên Báo chí (Ưu tiên sinh viên) Báo chí-Truyền hình Hà Nội 15/05/15
Nhân viên Marketing Marketing- PR Hà Nội 15/05/15
Nhân viên Tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 30/04/15
Lập trình viên PHP IT phần mềm Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên System admin IT phần cứng/ mạng Hà Nội 30/04/15
Nhân viên Thiết kế Thiết kế đồ hoạ web Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên Advertising Creator Marketing- PR Hà Nội 30/04/15
Nhân Viên Social Marketing Marketing- PR Hà Nội 30/04/15
Cộng tác viên MC Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/04/15
Nhân viên Kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nhân viên test IT phần mềm Hà Nội 30/04/15
Nhân viên seo IT phần mềm Hà Nội 30/04/15
Nhân viên Seo - Marketing Thương mại điện tử Hà Nội 30/04/15
Nhân viên Thiết kế Thiết kế đồ hoạ web Hà Nội 30/04/15
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Game Game Hà Nội 30/04/15
Nhân viên Sales Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Cộng tác viên Mảng cộng đồng Sinh viên làm thêm Hà Nội 15/04/15
Cộng tác viên Mảng cộng đồng Game Hà Nội 15/04/15
Lập trình viên Mobile IT phần mềm Hồ Chí Minh 15/04/15
Lập trình viên PHP IT phần mềm Hà Nội 15/04/15
Nhân viên Nội Dung In ấn- Xuất bản Hà Nội 15/04/15
Lập trình viên iOS IT phần mềm Hồ Chí Minh 15/04/15
Front End Developer IT phần mềm Hà Nội 15/04/15
HTML /CSS Developer IT phần mềm Hà Nội 15/04/15
Nhân viên Kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/03/15
Nhân viên Google Adwords Thương mại điện tử Hà Nội 31/03/15
Nhân viên Marketing Marketing- PR Hà Nội 31/03/15
Nhân viên Phát triển nội dung kho tải IT phần mềm Hà Nội 31/03/15
Nhân viên Kế toán Tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/03/15
Lập trình viên PHP XenForo IT phần mềm Hà Nội 31/03/15
Cộng tác viên Review Sản phẩm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/03/15
Cộng tác viên Mảng cộng đồng Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/03/15
Nhân viên Advertising Creator Marketing- PR Hà Nội 31/03/15
2D Game Artist Game Hồ Chí Minh 31/03/15
Game Designer Game Hồ Chí Minh 31/03/15
Game Operation Game Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên Thiết kế Banner Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên Test IT phần mềm Hà Nội 31/03/15
Nhân viên Thiết kế Thiết kế đồ hoạ web Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên Game Master Game Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên Tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên Kỹ Xảo Hậu Kỳ Nghệ thuật- Điện ảnh Hà Nội 31/03/15
Lập trình viên PHP IT phần mềm Hà Nội 31/03/15
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Game Game Hà Nội 31/03/15
Nhân viên Marketing - PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Game Game Hà Nội 28/02/15
Lập trình viên Android IT phần mềm Hồ Chí Minh 28/02/15
Lập trình viên iOS IT phần mềm Hà Nội 28/02/15
Nhân viên Kỹ Xảo Hậu Kỳ Nghệ thuật- Điện ảnh Hà Nội 28/02/15
Nhân viên Test IT phần mềm Hà Nội 28/02/15
Cộng tác viên Làm MC Sinh viên làm thêm Hà Nội 28/02/15
Lập trình viên Android IT phần mềm Hồ Chí Minh 28/02/15
Lập trình viên iOS IT phần mềm Hồ Chí Minh 28/02/15
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Game Game Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/02/15
Nhân viên Kỹ thuật dựng phim Báo chí-Truyền hình Hà Nội 28/02/15
Nhân viên Sales - Marketing Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 28/02/15
Nhân viên Game Operation Game Hà Nội 31/01/15
Nhân viên Quản trị Fanpage Marketing- PR Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên Thiết kế Web Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Game Game Hà Nội 31/01/15
Nhân viên Tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/01/15
Nhân viên Tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/01/15
Cộng tác viên Review Sản phẩm Game Hà Nội 15/01/15
Nhân viên Marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Dịch vụ Hà Nội 31/12/14
Nhân viên Thiết kế Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên Tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/12/14
Game Operation Game Hà Nội 31/12/14
Nhân viên Marketing Marketing- PR Hà Nội 31/12/14
Nhân viên Marketing - SEO Thương mại điện tử Hà Nội 31/12/14
Nhân viên Marketing Game Game Hà Nội 31/12/14
Nhân viên SEO Marketing- PR Hà Nội 31/12/14
Nhân viên Marketing Marketing- PR Hà Nội 31/12/14
Lập trình viên iOS IT phần mềm Hồ Chí Minh 31/12/14
Lập trình viên PHP IT phần mềm Hà Nội 31/12/14
Nhân viên chăm sóc khách hàng Game Hà Nội 31/12/14
Kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 15/12/14
Nhân viên Digital Advertising Specialist Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên Nội Dung In ấn- Xuất bản Hà Nội 30/11/14
Nhân viên test IT phần mềm Hà Nội 30/11/14
Nhân viên chăm sóc khách hàng game Game Hà Nội 30/11/14
Nhân viên Thiết kế Banner Thiết kế- Mỹ thuật Hà Nội 30/11/14
Nhân viên PR Marketing- PR Hà Nội 30/11/14
Nhân viên Thiết kế Web IT phần mềm Hồ Chí Minh 30/11/14
Lập trình viên PHP IT phần mềm Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên Seo - Marketing Thương mại điện tử Hà Nội 30/11/14
Nhân viên Marketing Executive Marketing- PR Hà Nội 30/11/14
Nhân viên Test IT phần mềm Hà Nội 30/11/14
Front End Developer IT phần mềm Hà Nội 30/11/14
Nhân viên Kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Cộng tác viên Sản phẩm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/11/14
Lập trình viên iOS IT phần mềm Hà Nội 31/10/14
Lập trình viên Cocos-2dx IT phần mềm Hà Nội 31/10/14
Lập trình viên Unity IT phần mềm Hà Nội 31/10/14
Lập trình viên PHP IT phần mềm Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/10/14
Game Designer Game Hồ Chí Minh 31/10/14
Nhân viên Tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/10/14

Thông tin Công ty Cổ phần Appota

Tên công ty: Công ty Cổ phần Appota
Quy mô công ty:Từ 25 - 99 nhân viên
Loại hình cty:CỔ PHẦN
Điện thoại:0485878709
Email:Job@appota.com
Địa chỉ: Tầng 4, nhà 11 ngõ 71, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội hoặc Tầng 5, tòa nhà Trung Nam, 7a/80 Thành Thái, phường 14, quận 10, Hồ Chí Minh
Website: www.appota.com
Giới thiệu:
Logo Công ty Cổ phần Appota
Ąppota là đơn vị tiên phong và dẫn đầu tại Việt Ŋam cung cấp nền tảng phân phối ứng dụng moƄile một cách toàn diện cho các nhà ρhát triển ứng dụng và phát hành game, giúρ phân phối hiệu quả đến cộng đồng sử dụng smɑrtphone lớn nhất Việt Nam.

Đến cuối năm 2013, Ąppota đã hợp tác với hơn 8.200 nhà ρhát triển và phát hành trên toàn cầu, Ƅao gồm cả những tên tuổi lớn như Zeρto Lab, NHN, Kakao, VNG, VTC Online, ƑPT Online, InMobi, Metaps... Appotɑ cũng hợp tác với các kênh phân phối sở hữu hơn 15 triệu người dùng smɑrtphone tại Đông Nam Á và Việt Nam.

Ѕau hơn 2 năm hoạt động, công ty đã đạt những thành tựu đáng tự hào trong giới công nghệ như: giải “doɑnh nghiệp khởi nghiệp đột phá nhất 2012” trɑo bởi Founder Institute và "doanh nghiệρ khởi nghiệp Việt tiềm năng nhất" trɑo bởi TOPICA. Ngoài ra, công ty còn là đại diện duу nhất tại Việt Nam tham gia "Hội nghị thượng đỉnh doɑnh nghiệp toàn cầu 2013" (GES).
Ngành nghề tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh, In ấn- Xuất bản, Biên- Phiên dịch, Thiết kế- Mỹ thuật, Dịch vụ, Kế toán- Kiểm toán, Marketing- PR, IT phần mềm, Game, Sinh viên làm thêm, Thương mại điện tử

Về tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Appota

Danh sách việc làm tại Công ty Cổ phần Appota liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty Cổ phần Appota tuyển dụng. Việc làm tại Công ty Cổ phần Appota. Công ty Cổ phần Appota tuyển dụng việc làm Thương mại điện tử. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty Cổ phần Appota. Cong ty Co phan Appota tuyen dung. Viec lam tai Cong ty Co phan Appota. Cong ty Co phan Appota tuyen dung viec lam Thuong mai dien tu. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty Co phan Appota.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty Cổ phần Appota