Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest tuyển dụng

 (164)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Nhân viên thiết kế nội thất lương 5.000.000 - 7.000.000Đ Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 28/11/15
Chủ trì thiết kế điện lương 10.000.000 - 15.000.000Đ Xây dựng Hà Nội 28/11/15
Kiến trúc sư lương 5.000.000 - 7.000.000Đ Xây dựng Hà Nội 28/11/15
Nhân viên vật tư Tiếng Trung Vật tư- Thiết bị Hà Nội 28/11/15
Thợ sửa máy công trình Vật tư- Thiết bị Hà Nội 28/11/15
Chuyên viên quản lý dự án Hoạch định-Dự án Hà Nội 28/11/15
Nhân viên vật tư ( Tiếng Trung quốc) Biên- Phiên dịch Hà Nội 28/10/15
Kỹ sư giám sát M & E Xây dựng Hà Nội 30/09/15
Lái xe tải Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/08/15
Kiến trúc sư Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 31/08/15
Biên phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/07/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 31/07/15
Hành chính lễ tân tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/07/15
Biên phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội 30/07/15
Thợ xây trát lát cốt pha Xây dựng Hà Nội 30/07/15
Kỹ sư QS Xây dựng Hà Nội 23/07/15
Hành chính lễ tân tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội 22/07/15
Biên phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội 22/07/15
Thợ điện nước Điện- Điện tử Hà Nội 15/07/15
Lái tải cẩu 4 chân Ô tô- Xe máy Hà Nội 15/07/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 15/07/15
Lái xe tải cẩu 4 chân Vận tải- Lái xe Hà Nội 15/07/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 15/07/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 15/07/15
Biên phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội 10/07/15
Chủ trì cấp thoát nước Xây dựng Hà Nội 30/06/15
Kỹ sư trắc đạc Xây dựng Hà Nội 30/06/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 30/06/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 30/06/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 30/06/15
Chủ trì cấp thoát nước Xây dựng Hà Nội 30/06/15
Dự toán vật tư Xây dựng Hà Nội 30/06/15
Chủ trì cấp thoát nước Xây dựng Hà Nội 30/06/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 30/06/15
Chủ trì cấp thoát nước Xây dựng Hà Nội 30/06/15
Dự toán vật tư Xây dựng Hà Nội 30/06/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 30/06/15
HR officer Nhân sự Hà Nội 16/06/15
Chủ trì nước Xây dựng Hà Nội 15/06/15
Kiến trúc sư concept Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 15/06/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 31/05/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 31/05/15
Chuyên viên HR Nhân sự Hà Nội 31/05/15
Kiến trúc sư concept Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 31/05/15
Kỹ sư điện Điện- Điện tử Hà Nội 31/05/15
Chuyên viên CB Nhân sự Hà Nội 31/05/15
Kỹ sư điện Điện- Điện tử Hà Nội 31/05/15
Kiến trúc sư concept Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 31/05/15
Chủ trì cấp thoát nước Xây dựng Hà Nội 31/05/15
Chuyên viên CB Nhân sự Hà Nội 31/05/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 25/05/15
Chủ trì cấp thoát nước Xây dựng Hà Nội 25/05/15
Chuyên viên CB Nhân sự Hà Nội 25/05/15
Chủ trì thiết kế điện Điện- Điện tử Hà Nội 25/05/15
Chủ trì điện Xây dựng Hà Nội 25/05/15
Chủ trì nước Xây dựng Hà Nội 25/05/15
Chuyên viên HR Nhân sự Hà Nội 25/05/15
Chủ trì nước Xây dựng Hà Nội 25/05/15
Chủ trì bộ môn điện Xây dựng Hà Nội 25/05/15
Chủ trì bộ môn điện Xây dựng Hà Nội 25/05/15
Chủ trì nước Xây dựng Hà Nội 25/05/15
Chủ trì điện Điện- Điện tử Hà Nội 25/05/15
Chủ trì kiến trúc Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 20/05/15
Chủ trì nước Xây dựng Hà Nội 20/05/15
Chủ trì kiến trúc Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 20/05/15
Chủ trì điện Xây dựng Hà Nội 20/05/15
Chủ trì nước Xây dựng Hà Nội 20/05/15
Chủ trì kiến trúc Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 20/05/15
Kỹ sư điện Điện- Điện tử Hà Nội 20/05/15
Kiến trúc sư Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 20/05/15
Chuyên viên HR Nhân sự Hà Nội 05/05/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 05/05/15
Kỹ sư điện Điện- Điện tử Hà Nội 05/05/15
Kỹ sư điện Xây dựng Hà Nội 05/05/15
Chuyên viên HR Nhân sự Hà Nội 29/04/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 29/04/15
Kiến trúc sư Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 29/04/15
Kỹ sư thiết kế hệ thống điện Điện- Điện tử Hà Nội 29/04/15
Kỹ sư nước Xây dựng Hà Nội 29/04/15
Architect Thiết kế- Mỹ thuật Hà Nội 29/04/15
Chuyên viên Nhân sự (Gấp) Nhân sự Hà Nội 29/04/15
Kiến Trúc Sư (Gấp) Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 29/04/15
HR Officer Biên- Phiên dịch Hà Nội 29/04/15
Kỹ sư Nước (Gấp) Xây dựng Hà Nội 15/04/15
HR Officer Nhân sự Hà Nội 15/04/15
Kiến trúc sư Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 15/04/15
Kỹ sư Điện - Nước (Gấp) Xây dựng Hà Nội 15/04/15
Kiến Trúc Sư (Gấp) Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 15/04/15
Kỹ sư cấp thoát nước Xây dựng Hà Nội 04/04/15
Chuyên viên HR Nhân sự Hà Nội 04/04/15
Chuyên viên HR Nhân sự Hà Nội 04/04/15
Kỹ sư trắc đạc Xây dựng Hà Nội 31/03/15
Kỹ sư trắc đạc Xây dựng Hà Nội, Bắc Giang 31/03/15
Chuyên viên quản lý dự án XD Xây dựng Hà Nội 31/03/15
Kỹ sư thiết kế điện - nước Xây dựng Hà Nội 31/03/15
Kỹ sư trắc đạc Xây dựng Hà Nội, Bắc Giang 31/03/15
Chuyên viên HR Nhân sự Hà Nội 31/03/15
Kỹ sư trắc đạc Xây dựng Hà Nội, Bắc Giang 31/03/15
Chuyên viên HR Nhân sự Hà Nội 31/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 31/03/15
Hành chính lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/03/15
Nhân viên quản lý dự án Xây dựng Hà Nội 31/03/15
Hành chính lễ tân Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/03/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 31/03/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 31/03/15
Lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Xây dựng Hà Nội 20/03/15
Chuyên viên Nhân sự Nhân sự Hà Nội 20/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Hoạch định-Dự án Hà Nội 20/03/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 20/03/15
Kiến trúc sư Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 20/03/15
Lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 20/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Xây dựng Hà Nội 20/03/15
Kiến trúc sư Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 20/03/15
Lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 20/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Xây dựng Hà Nội 20/03/15
Kiến trúc sư Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 20/03/15
Lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 20/03/15
Kiến trúc sư Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 20/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Xây dựng Hà Nội 03/03/15
Hành chính lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 03/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Xây dựng Hà Nội 03/03/15
Công nhân hàn - cơ khí Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 03/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Xây dựng Hà Nội 02/03/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 02/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Xây dựng Hà Nội 02/03/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 02/03/15
Hành chính lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 02/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Hoạch định-Dự án Hà Nội 01/03/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 01/03/15
Chuyên viên Nhân sự Nhân sự Hà Nội 01/03/15
Chuyên viên quản lý dự án Hoạch định-Dự án Hà Nội 25/02/15
Công nhân Hàn Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 10/02/15
Hành chính lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/01/15
Chuyên viên quản lý dự án Xây dựng Hà Nội 31/01/15
Hành chính lễ tân Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/01/15
Chuyên viên Nhân sự Nhân sự Hà Nội 31/01/15
Hành chính lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/01/15
Lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 31/01/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 31/01/15
Thủ kho tại Biên Hòa Vật tư- Thiết bị Đồng Nai 20/01/15
Lễ tân (Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Hà Nội 15/01/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 15/01/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 15/01/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 31/12/14
Kỹ sư kết cấu (Chủ trì) Xây dựng Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 31/12/14
Thực tập sinh HCNS Thực tập Hà Nội 31/12/14
Kỹ sư kết cấu (Chủ trì) Xây dựng Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 30/12/14
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 30/12/14
Trưởng phòng Thiết kế (Kiến trúc sư trưởng) Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 30/12/14
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 20/12/14
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 20/12/14
Kỹ sư Kết cấu (Chủ trì) Xây dựng Hà Nội 20/12/14
Trưởng phòng thiết kế Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 15/12/14
Trưởng phòng thiết kế kiến trúc Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 12/12/14
Kỹ sư Kết cấu công trình Xây dựng Hà Nội 30/11/14
Thanh quyết toán công trình Xây dựng Hà Nội 30/11/14
Thanh quyết toán công trình Xây dựng Hà Nội 30/11/14
Kỹ sư Kết cấu xây dựng Xây dựng Hà Nội 30/11/14
Thanh quyết toán công trình Xây dựng Hà Nội 30/11/14
Kỹ sư dự toán Xây dựng Hà Nội 30/11/14
Chỉ Huy Trưởng Xây dựng Hà Nội 30/11/14

Thông tin Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest

Tên công ty: Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest
Quy mô công ty:Từ 25 - 99 nhân viên
Loại hình cty:CỔ PHẦN
Điện thoại:01688753190
Email:viethunghrm.thienhaan@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 2 tòa N09 B2 khu đô thị Dịch Vọng - cầu Giấy - Hà Nội
Website:
Giới thiệu:
Logo Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest
Ϲông cô phẩn Viễn Đông. Invest (Công tу con – Công ty TNHH Thiên Hà An) là doɑnh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chính: Đầu tư và Xâу dựng các công trình dân dụng, công nghiệρ, đường sắt, cảng
đường thuỷ, các công trình cơ sở hạ tầng, khu công nghiệρ và khu đô thị. Công
ty đã và đɑng triển khai các dự án xây dựng lớn trên khắρ cả nước: như Hà
Nội, Bắc Ninh, ßắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vĩnh Ƥhúc, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Bình Định, Khɑ́nh Hòa, Đồng Nai, TP.HCM. Với môi trường làm việc chuуên
nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng, cơ hội thăng tiến và nhiều chính sách ưu đãi
khác, Ϲông ty TNHH Thiên Hà An luôn chào đón những ứng viên có kinh nghiệm,
trình độ chuуên môn cao, khả năng sáng tạo, niềm đɑm mê và nhiệt tình trong
công việc.
Ngành nghề tuyển dụng: Xây dựng, Kiến trúc- TK nội thất, Nhân sự

Về tuyển dụng tại Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest

Danh sách việc làm tại Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest tuyển dụng. Việc làm tại Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest. Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest tuyển dụng việc làm Nhân sự. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest. Cong ty co phan Vien Dong. Invest tuyen dung. Viec lam tai Cong ty co phan Vien Dong. Invest. Cong ty co phan Vien Dong. Invest tuyen dung viec lam Nhan su. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty co phan Vien Dong. Invest.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty cổ phần Viễn Đông. Invest