Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An tuyển dụng

 (128)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Bảo vệ cho mục tiêu đặc biệt của ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 25/08/15
Bảo vệ cao cấp cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 25/08/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 10/08/15
Nhân viên phòng nghiệp vụ bảo vệ. Nhân sự Hà Nội 10/08/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank. Lao động phổ thông Hà Nội 10/08/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Hà Nội 10/08/15
Chuyên viên nhân sự. Nhân sự Hà Nội 10/08/15
Nhân viên phòng nghiệp vụ bảo vệ Nhân sự Hà Nội 10/08/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Lao động phổ thông Hà Nội 10/08/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 10/08/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Lao động phổ thông Hà Nội 31/07/15
Chuyên viên nhân sự. Nhân sự Hà Nội 31/07/15
Bảo vệ làm tại ngân hàng Techcombank Làm bán thời gian Hà Nội 31/07/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 25/07/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank. Lao động phổ thông Hà Nội 20/07/15
Bảo vệ trụ sở chính ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 20/07/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank. Lao động phổ thông Hà Nội 20/07/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 20/07/15
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 20/07/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 20/07/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 20/07/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Thanh Hóa 15/07/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 10/07/15
Bảo vệ tại ngân hàng Techcombank Dệt may- Da giày Hà Nội 10/07/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Hà Nội 10/07/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombnk. Lao động phổ thông Hà Nội 30/06/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 30/06/15
Bảo vệ tại ngân hàng Techcombnk. Bán hàng Hà Nội 30/06/15
Chuyên viên kinh doanh Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 30/06/15
Bảo vệ tại ngân hàng Techcombank Bảo vệ Thanh Hóa 31/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombnk Lao động phổ thông Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Lao động phổ thông Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Thanh Hóa 31/05/15
Bảo vệ tại ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Dệt may- Da giày Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Dệt may- Da giày Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Hà Nội 15/05/15
Bảo vệ tại ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/05/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Dệt may- Da giày Hà Nội 15/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Hà Nội 15/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/05/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Người giúp việc Hà Nội 15/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Hà Nội 15/05/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Người giúp việc Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ tại ngân hàng Techcombank Người giúp việc Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ Ngân hàng Người giúp việc Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Nhân sự Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank. Lao động phổ thông Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 30/04/15
Tuyển bảo vệ ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/04/15
Tuyển bảo vệ cao cấp cho Ngân hàng Techcombnk Bảo vệ Hà Nội 15/04/15
Tuyển bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 15/04/15
Tuyển lái xe cho Công ty DVBV Kỹ An Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 31/03/15
Tuyển bảo vệ làm việc cho ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 31/03/15
Lái xe cho Công ty Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Bảo vệ - ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 31/03/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank. Bảo vệ Hà Nội 31/03/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/03/15
Lái xe cho Công ty Vận tải- Lái xe Hà Nội 15/03/15
bảo vệ - LĐPT làm bảo vệ tại trụ sở chính ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 15/03/15
Bảo vệ - LĐPT làm bảo vệ tại trụ sở chính ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 15/03/15
Bảo vệ làm việc tại trụ sở chính ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/03/15
Tuyển bảo vệ - Lao động phổ thông làm bảo vệ tại trụ sở chính ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 28/02/15
Bảo vệ làm bảo vệ tại trụ sở chính ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 28/02/15
Bảo vệ tại trụ sở chính ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 28/02/15
Tuyển bảo vệ - LĐPT làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank tại Quảng Ninh Lao động phổ thông Quảng Ninh 31/01/15
Tuyển bảo vệ - Lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank tại Quảng Ninh Bảo vệ Quảng Ninh 31/01/15
Nhân viên bảo vệ - Lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/01/15
Lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 31/01/15
Nhân viên bảo vệ - lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 31/01/15
Bảo vệ lao động phổ thông làm bảo vệ cho mục tiêu đặc biệt của ngân hàng Techcombank. Lao động phổ thông Hà Nội 15/01/15
Bảo vệ lbao động phổ thông làm bảo vệ cho mục tiêu đặc biệt của ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 15/01/15
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank tại Thái Nguyên Lao động phổ thông Thái Nguyên 31/12/14
Lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank tại Thái Nguyên Bảo vệ Thái Nguyên 31/12/14
Bảo vệcho ngân hàng Techcombank Xây dựng Hà Nội 31/12/14
Bảo vệngân hàng Techcombank Khác Hà Nội 31/12/14
Lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 31/12/14
Bảo vệ ngân hàng Dệt may- Da giày Hà Nội 31/12/14
Bảo vệ Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/12/14
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 31/12/14
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank tại Hải Phòng Lao động phổ thông Hải Phòng 20/12/14
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank tại Hải Phòng Bảo vệ Hải Phòng 20/12/14
Bảo vệ nữ làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Người giúp việc Hà Nội 15/12/14
Nữ lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/12/14
Nữ bảo vệ - lao động phổ thông nữ làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Hành chính- Văn phòng Hà Nội 15/12/14
Bảo vệ (Nữ) lao động phổ thông cho ngân hàng Techcombank Dệt may- Da giày Hà Nội 15/12/14
Nữ bảo vệ - lao động phổ thông nữ làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 15/12/14
Bảo vệ nữ cho ngân hàng Techcombank Bán hàng Hà Nội 15/12/14
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank tại Nghệ An Bảo vệ Nghệ An 15/12/14
Bảo vệ - Lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/12/14
Bảo vệ Nữ - Lao động phổ thông làm Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/12/14
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank (Nữ) Bảo vệ Hà Nội 15/12/14
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 15/12/14
Bảo vệ cho ngân hàng Techcombank tại Thái Nguyên Lao động phổ thông Thái Nguyên 05/12/14
Bảo vệ - lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank tại Thái Nguyên Bảo vệ Thái Nguyên 05/12/14
Nữ lao động phổ thông làm bảo vệ tại nhà riêng lãnh đạo ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/14
Nữ lao động phổ thông làm bảo vệ cho ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 30/11/14
Nữ bảo vệ - lao động phổ thông làm cho ngân hàng Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/14
Bảo vệ tại nhà riêng (Nam) Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/14
Bảo vệ nữ Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/14
Bảo vệ tại nhà riêng cán bộ Techcombank ( nữ) Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/14
Bảo vệ nữ tại nhà riêng cán bộ Techcombank Bảo vệ Hà Nội 30/11/14
Bảo vệ nhà riêng Bảo vệ Hà Nội 30/11/14
Bảo vệ làm việc tại các ngân hàng Techcombank Xây dựng Hà Nội 15/11/14
Bảo vệ Techcombank Lao động phổ thông Hà Nội 15/11/14
Bảo vệ cho Ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội 15/11/14
Lao động phổ thông làm bảo vệ ngân hàng Techcombank tại Hải Phòng Bảo vệ Hải Phòng 10/11/14
Bảo vệ ngân hàng Techcombank tại Hải Phòng Lao động phổ thông Hải Phòng 10/11/14
Bảo vệ ngân hàng Techcombank tại Hà Nội Bảo vệ Hà Nội, Miền Bắc 10/11/14
Lao động phổ thông làm Bảo vệ Lao động phổ thông Hà Nội, Miền Bắc 10/11/14
Bảo vệ ngân hàng Techcombank Bảo vệ Hà Nội, Miền Bắc 10/11/14
Bảo vệ ngân hàng Techcombank tại Thái nguyên Lao động phổ thông Thái Nguyên 31/10/14
Bảo vệ tại nhà riêng Bảo vệ Hà Nội 25/10/14
Nhân viên Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội, Miền Bắc 25/10/14
Nhân viên Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 16/10/14

Thông tin Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An

Tên công ty: Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An
Quy mô công ty:Trên 1000 nhân viên
Loại hình cty:Cổ phần
Điện thoại:04.39290934 - 105 hoặc di động: 0934530006
Email:thangnv6@kas.vn
Địa chỉ: Tầng 22 - Tòa nhà Techcombank Tower - Số 191 Bà Triệu - Hà Nội
Website: www.bvkyan.vn
Giới thiệu:
Logo Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An
Ϲông ty DV bảo vệ Kỹ An trực thuộc Ŋgân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam (Techcombank) với hoạt động:
- ßảo vệ Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch củɑ Techcombank trên toàn quốc.
- ßảo vệ tài sản đảm bảocủa Techcombank.
- Áρ tải hàng hóa tài sản đảm bảo của Ƭechcombank.
Ngành nghề tuyển dụng: Lao động phổ thông, Bảo vệ, Dệt may- Da giày, Bán hàng, Quản trị kinh doanh, Người giúp việc, Nhân sự, Vận tải- Lái xe, Tổ chức sự kiện- Quà tặng, Xây dựng, Khác, Cơ khí- Chế tạo, Hành chính- Văn phòng

Về tuyển dụng tại Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An

Danh sách việc làm tại Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An tuyển dụng. Việc làm tại Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An. Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An tuyển dụng việc làm Bảo vệ. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An. Cong ty CPDV Bao ve Ky An tuyen dung. Viec lam tai Cong ty CPDV Bao ve Ky An. Cong ty CPDV Bao ve Ky An tuyen dung viec lam Bao ve. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty CPDV Bao ve Ky An.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty CPDV Bảo vệ Kỹ An