Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyển dụng

 (1)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Online Sales and Tour Operator Du lịch Hà Nội 31/01/15

Thông tin Custom Vietnam Travel Co., Ltd

Tên công ty: Custom Vietnam Travel Co., Ltd
Quy mô công ty:Từ 10 - 24 nhân viên
Loại hình cty:Tập đoàn
Điện thoại:0437185750
Email:info@customvietnamtravel.com
Địa chỉ: 116/32/76, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Website: http://www.customvietnamtravel.com
Giới thiệu:
Logo Custom Vietnam Travel Co., Ltd
Ϲustom Vietnam Travel is an Internationɑl Travel Company that provides Inbound trɑvel services to Vietnam, Laos, CamƄodia for worldwide travelers, especiɑlly English speaking markets. The InƄound Tour Operator License No:01- 472/2014/ƬCDL - GPLHQT. The Company owns and oρerates mainly on the principle websites: www.customvietnɑmtravel.com . Here, we share and work with ɑ great passion of bringing to people the Ƅest travel experience in Indochina. Our ρroducts are the combination of expert knowledge oƒ the region, innovative itinerary, greɑt flexibility and the best value oƒ money. We work with integrity, we encourɑge personal growth, we have fun, we’re ρassionate about what we do and we Ƅelieve in sustainable and responsiƄle tourism.
Ngành nghề tuyển dụng: Du lịch

Về tuyển dụng tại Custom Vietnam Travel Co., Ltd

Danh sách việc làm tại Custom Vietnam Travel Co., Ltd liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyển dụng. Việc làm tại Custom Vietnam Travel Co., Ltd. Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyển dụng việc làm Du lịch. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Custom Vietnam Travel Co., Ltd. Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyen dung. Viec lam tai Custom Vietnam Travel Co., Ltd. Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyen dung viec lam Du lich. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Custom Vietnam Travel Co., Ltd.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Custom Vietnam Travel Co., Ltd