Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng tuyển dụng

 (312)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Nhân viên hành chính lương hấp dẫn. Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 11/11/15
Nhân viên văn phòng-không cần kinh nghiệm Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 10/11/15
Nhân viên văn phòng không cần kinh nghiệm Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 10/11/15
Nhân viên hành chính văn phòng -lễ tân Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 10/11/15
Nhân viên lễ tân -văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 07/11/15
Nhân viên kinh doanh nhà đất đông hưng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Chuyên viên kinh doanh bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Nhân viên kinh doanh mở rộng thị trường Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Chuyên viên phát triển thị trường bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Nhân viên kinh doanh không cần kinh nghiệm Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Nhân viên marketing Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Chuyên viên phát triển thị trường Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Nhân viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Sale bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Chuyên viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Nhân viên sale nhà đất Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/10/15
Nhân viên văn phòng bất động sản Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 10/10/15
Nhân viên tư vấn BĐS (Thu nhập 15-20 Triệu/Tháng) KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/10/15
Kinh doanh bất động sản. Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 09/10/15
Nv kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 09/10/15
Chuyên viên KD KD bất động sản Hồ Chí Minh 09/10/15
chuyên viên tư vấn đất đai KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/09/15
nhân viên kinh doanh bất động sản không kinh nghiệm KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/09/15
nhân viên sale nhà đất lương hấp dẫn Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
chuyên viên kinh doanh nhà đất Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
chuyên viên kinh doanh bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
chuyên viên kinh doanh bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên Hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/15
nhân viên hành chính văn phòng lương hấp dẫn Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên phát triển thị trường. Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên tư vấn bất động sản. Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên sales. Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên kinh doanh bđs Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên sales Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên sale bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
NV hành chính_văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/15
Kinh doanh BĐS Bán hàng Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên phát triển thị trường Bán hàng Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên tư vấn Tư vấn Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên tư vấn Tư vấn Hồ Chí Minh 30/09/15
Sale bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên phát triển thị trường BĐS Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên hành chính - văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên kinh doanh Bán hàng Hồ Chí Minh 30/09/15
Sales bất động sản Bán hàng Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên tư vấn BĐS Tư vấn Hồ Chí Minh 30/09/15
Kinh doanh bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
KD bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên_KD BĐS Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên KD Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên hành chinh_ văn phòng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên phát triển thị trường. Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên sales Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Kinh doanh BĐS Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên KDoanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên tư vấn BĐS. Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên kinh doanh-không kinh nghiệm-lương cao KD bất động sản Hồ Chí Minh 29/09/15
sale bất động sản không yêu cầu kinh nghiệm KD bất động sản Hồ Chí Minh 29/09/15
nhân viên văn phòng không cần kinh nghiệm KD bất động sản Hồ Chí Minh 28/09/15
tuyển sale bất dộng sản lương + hoa hồng cao KD bất động sản Hồ Chí Minh 28/09/15
nhân viên văn phòng không cần kinh nghiệm lương cao KD bất động sản Hồ Chí Minh 28/09/15
nhân viên văn phòng không cần kinh nghiệm KD bất động sản Hồ Chí Minh 28/09/15
nhân viên hành chính văn phòng lương thỏa thuận KD bất động sản Hồ Chí Minh 28/09/15
nhân viên sale nhà đất không cần kinh nghiệm Bán hàng Hồ Chí Minh 28/09/15
nhân viên sale bds không cần kinh nghiệm Bán hàng Hồ Chí Minh 28/09/15
slae bất động sản lương cao Bán hàng Hồ Chí Minh 28/09/15
nhân viên kinh doanh lương+ thưởng cao Bán hàng Hồ Chí Minh 28/09/15
Nhân viên lễ tân KD bất động sản Hồ Chí Minh 27/09/15
Nhân viên kinh doanh-lương cao-không kinh nghiệm KD bất động sản Hồ Chí Minh 26/09/15
nhân viên văn phòng không cần kinh nghiệm KD bất động sản Hồ Chí Minh 26/09/15
Nhân viên Marketing BĐS KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
nhân viên kinh doanh đất đai KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
nhân viên lễ tân kiêm hành chính văn phòng KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
chuyên viên tư vấn nhà đất KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
nhân viên kinh doanh bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
nhân viên lễ tân văn phòng KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
nhân viên hành chính văn phòng kiêm lễ tân KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
Nhân viên tư vấn bất động sản không cần kinh nghiệm KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
Nhân viên sale bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
Nhân viên kinh doanh KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
nhân viên kinh doanh không cần kinh nghiệm KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
Nhân viên sale KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
Nhân viên hành chánh văn phòng KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
Nhân viên hành chính lễ tân Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 25/09/15
nhan viên kinh doanh KD bất động sản Hồ Chí Minh 25/09/15
nhân viên tư vấn KD bất động sản Hồ Chí Minh 24/09/15
Nhân viên tư vấn BĐS Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 20/09/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 20/09/15
NV hành chính - văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 20/09/15
Nhân viên hành chính - văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 20/09/15
Chuyên viên kinh doanh bất động sản Bán hàng Hồ Chí Minh 20/09/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 20/09/15
Nhân Viên Kinh doanh. Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 18/09/15
Nhân viên tư vấn Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 15/09/15
Nhân viên kinh doanh bđs Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 15/09/15
Nhân viên văn phòng. Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 15/09/15
Nhân viên kinh doanh BĐS KD bất động sản Hồ Chí Minh 15/09/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 15/09/15
Nhân viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 13/09/15
Nhân viên kinh doanh - Không Kinh Nghiệm (Lương:15Tr/tháng) Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 12/09/15
chuyên viên kinh doanh bất động sản lương cao làm việc tại Bình thạnh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 11/09/15
chuyên viên kinh doanh bất động sản lương cao làm việc tại Bình thạnh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 11/09/15
Nhân viên kinh doanh BĐS Lương 7- 10TR KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
nhân viên văn phòng (không yêu cầu kinh nghiệm) KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
nhân viên hỗ trợ kinh doanh KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
nhân viên kinh doanh bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên kinh doanh bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/09/15
nhân viên sale lương cao KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Chuyên viên tư vấn kiêm chăm sóc khách hàng KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên kinh doanh KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Chuyên viên kinh doanh bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Chuyên viên sales KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên kinh doanh BĐS KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên sales KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên kinh doanh KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Chuyên viên kinh doanh KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên văn phòng KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên phát triển thị trường KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
Nhân viên kinh doanh KD bất động sản Hồ Chí Minh 10/09/15
nhân viên sale nhà đất KD bất động sản Hồ Chí Minh 09/09/15
nhân viên sale nhà đất KD bất động sản Hồ Chí Minh 09/09/15
nhân viên sale nhà đất KD bất động sản Hồ Chí Minh 09/09/15
nhân viên sale nhà đất KD bất động sản Hồ Chí Minh 09/09/15
nhân viên kinh doanh bất động sản- k cần kinh nghiệm KD bất động sản Hồ Chí Minh 09/09/15
nhân viên sale marketing lương hấp dẫn KD bất động sản Hồ Chí Minh 09/09/15
nhân viên hành chính văn phòng (không yêu cầu kinh nghiệm) KD bất động sản Hồ Chí Minh 09/09/15
nhân viên văn phòng- hành chính KD bất động sản Hồ Chí Minh 09/09/15
Chuyên viên phát triển thị trường KD bất động sản Hồ Chí Minh 08/09/15
Nhân viên kinh doanh kiêm tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 05/09/15
Nhân viên hành chính - văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 02/09/15
Chuyên viên kinh doanh bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên kinh doanh KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/08/15
Chuyên viên kinh doanh bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên hành chính - văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/08/15
Nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 28/08/15
Chuyên viên phát triển thị trường. Bán hàng Hồ Chí Minh 21/08/15
Nhân viên văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 20/08/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 20/08/15
Chuyên viên phát triển thị trường Bán hàng Hồ Chí Minh 20/08/15
Chuyên viên kinh doanh BĐS KD bất động sản Hồ Chí Minh 20/08/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 08/08/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 01/08/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 01/08/15
Tư vấn bất động sản kiêm chăm sóc khách hàng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Tư vấn bất động sản kiêm chăm sóc khách hàng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Tư vấn bất động sản kiêm chăm sóc khách hàng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Tư vấn bất động sản kiêm chăm sóc khách hàng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính-văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/07/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên hành chính Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân Viên Kinh Doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 07/07/15
Chuyên Viên Kinh Doanh Địa Ốc KD bất động sản Hồ Chí Minh 07/07/15
Nhân viên kinh doanh NV trông quán Internet Hồ Chí Minh 30/06/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/06/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên hành chính Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/06/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/06/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/06/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/06/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Khác Hồ Chí Minh 20/06/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 20/06/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Khác Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Khác Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Tư vấn Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên Văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/04/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên Văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/04/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên kinh doanh Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên kinh doanh Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/04/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/04/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên lễ tân văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên lễ tân văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên lễ tân văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/03/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên lễ tân văn phòng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kinh doanh bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 31/03/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 15/03/15
TUYỂN NVKD BẤT ĐỘNG SẢN GẤP LƯONG CAO Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/03/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Tư vấn viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên phát triển thị trường Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên phát triển thị trường Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên lễ tân Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên phát triển thị trường Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/01/15
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/01/15
Tư vấn viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Tư vấn viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Chuyên viên tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Tư vấn viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Sale bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Lễ Tân Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Sale bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Tư vấn viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên kinh doanh bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Tư vấn viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Sale bất động sản Marketing- PR Hồ Chí Minh 31/12/14
Sale bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên kinh doanh KD bất động sản Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên phát triển thị trường Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên lễ tân Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/11/14
Tư vấn viên bất động sản Tư vấn Hồ Chí Minh 30/11/14
Tư vấn viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên sale BĐS Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Tư vấn viên bất động sản Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Tư vấn viên địa ốc Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên quản trị mạng IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kinh doanh bất động sản KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/11/14
Tuyển gấp 15 Nhân viên kinh doanh bất động sản, thu nhập >30tr/ tháng KD bất động sản Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên lễ tân Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 15/11/14
Nhân viên quản trị mạng IT phần mềm Hồ Chí Minh 31/10/14
Nhân viên kinh doanh Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/10/14
Lễ tân Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/10/14

Thông tin Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng

Tên công ty: Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng
Quy mô công ty:Từ 25 - 99 nhân viên
Loại hình cty:
Điện thoại:0908226972
Email:nhapho79@gmail.com
Địa chỉ: 463 Nơ Trang Long, P 13, Bình Thạnh, TP HCM
Website: www.donghunggroup.com
Giới thiệu:
Logo Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng
ЅÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG HƯNG chuуên: Tư vấn cho thuê mua chung cư, Ƅiệt thự, nhà , đất nền tại: TP HCM, ßình Dương, Đồng Nai .

Sàn GƊ Bất động sản Đông Hưng là sự kết hợρ hài hòa giữa sự hiểu biết về thị trường và ρhong cách kinh doanh nhạy bén giúp công tу mang đến cho khách hàng những ý kiến chuуên môn tốt nhất cho khách hàng trong lĩnh vực Ƅất động sản tại Bình Dương, Đồng Nɑi, TP HCM. Đông Hưng là nơi hội tụ những nhân viên tâm huуết, hoài bão, năng động và không ngừng học hỏi nâng cɑo trình độ chuyên môn và luôn thực hiện đúng tiêu chí công tу đề ra: UY TÍN- TÂN TỤY- VÌ LỢI ÍCH KHÁϹH HÀNG.
Lãnh đạo công ty luôn có sự nhìn nhận lâu dài về Ƅất động sản và chúng tôi luôn nỗ lực đầu tư vào những mối quɑn hệ hợp tác chiến lược và được biết đến như một nhà cung cấρ các dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Đông Hưng quуết tâm trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực ßất động sản. Công ty luôn cố gắng không ngừng để tạo nên những giá trị riêng Ƅiệt cho khách hàng, cho nhân viên, và cho cộng đồng.
• Ƭư vấn, tiếp thị bất động sản
• Quản lý Ƅất động sản
• Cho thuê bất động sản
Ngành nghề tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh, Hành chính- Văn phòng, KD bất động sản, NV trông quán Internet, Khác, Tư vấn, Marketing- PR, IT phần cứng/ mạng, IT phần mềm

Về tuyển dụng tại Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng

Danh sách việc làm tại Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng tuyển dụng. Việc làm tại Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng. Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng tuyển dụng việc làm IT phần mềm. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng. Cong ty dau tu va xay dung Dong Hung tuyen dung. Viec lam tai Cong ty dau tu va xay dung Dong Hung. Cong ty dau tu va xay dung Dong Hung tuyen dung viec lam IT phan mem. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty dau tu va xay dung Dong Hung.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty đầu tư và xây dựng Đông Hưng