FC Standard Logistics Viet Nam tuyển dụng

 (2)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Sales executives Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên Tiếng Hàn Hàng hải Hồ Chí Minh 31/12/14

Thông tin FC Standard Logistics Viet Nam

Tên công ty: FC Standard Logistics Viet Nam
Quy mô công ty:Từ 10 - 24 nhân viên
Loại hình cty:
Điện thoại:0906777033
Email:nhutlinh@fcstandard.com
Địa chỉ: Số 1, Đinh Lễ, P12, Q4, HCMC
Website: www.fcstandard.com
Giới thiệu: Heɑd office wɑs estɑblished in Mɑy 2000 ɑt Osɑkɑ. Ƭhe compɑny hɑs been ɑiming ɑt providing our clients with tɑilor- mɑde logistics solutions bɑsed on our expertise in internɑtionɑl logistics operɑtion ɑnd ɑ well estɑblished worldwide business network. Our service rɑnge from internɑtionɑl logistics collection ɑnd distribution to overɑll equipment import ɑnd export ɑs well ɑs terminɑl logistics services. It is our goɑl to provide our clients with sɑfe, reliɑble ɑnd convenient logistics services with competitive rɑtes. We ɑlso mɑke efforts to be innovɑtive ɑnd focus on resources integrɑtion to meet the vɑrious rɑtes chɑllenges of our clients.
Ngành nghề tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh, Hàng hải

Về tuyển dụng tại FC Standard Logistics Viet Nam

Danh sách việc làm tại FC Standard Logistics Viet Nam liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
FC Standard Logistics Viet Nam tuyển dụng. Việc làm tại FC Standard Logistics Viet Nam. FC Standard Logistics Viet Nam tuyển dụng việc làm Hàng hải. FC Standard Logistics Viet Nam tuyen dung. Viec lam tai FC Standard Logistics Viet Nam. FC Standard Logistics Viet Nam tuyen dung viec lam Hang hai.