Công ty New Age tuyển dụng

 (71)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Thực hành chuyên viên khai báo hải quan điện tử Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/16
Thực xuất nhập khẩu hải quan điện tử Xuất nhập khẩu Bình Dương, Hồ Chí Minh 31/01/16
Thực hành khai báo hải quan điện tử Quan hệ đối ngoại Đồng Nai, Bình Dương 31/01/16
Chuyên viên khai báo hải quan điện tử chưa kinh nghiệm Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 31/12/15
Thưc tập kế toán nhân sự Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/12/15
Nhân viên marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 31/12/15
Sinh viên thực tập xuất nhập khẩu năm cuối Xuất nhập khẩu Bình Dương, Hồ Chí Minh 31/12/15
Thực tập khai báo hải quan phần mềm mới nhất ECUS5 VNACCS Sinh viên làm thêm Hồ Chí Minh 31/12/15
Thực hành khai báo hải quan điện tử Sinh viên làm thêm Hồ Chí Minh 31/12/15
Thực hành xuất nhập khẩu thực tế , quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương 31/12/15
Thực tập kế toán tài chính phần mềm Misa Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/12/15
Thực hành xuất nhập khẩu hải quan điện tử thực tế Giáo dục- Đào tạo Hải Phòng, Bình Dương 31/12/15
Sinh viên thực tập các ngành Thực tập Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 31/12/15
Sinh viên thực tập các ngành tài chính kế toán Thực tập Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu 31/12/15
Thực tập kế toán thực tế phần mềm Misa Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 31/12/15
Thực tập chuyên viên khai báo hải quan điện tử Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 31/12/15
Thực tập kế toán tổng hợp Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 31/12/15
Thực tập xuất nhập khẩu tổng hợp, quản trị kinh doanh thực tế Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 31/12/15
Nhận thực tập marketing, quản trị kinh doanh Marketing- PR Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/15
Nhận thực tập quản trị marketing cuối năm Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 31/12/15
Nhận thực tập kế toán các ngành Kế toán- Kiểm toán Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/15
Thực tập xuất nhập khẩu tổng hợp chứng từ Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực tập xuất nhập khẩu chứng từ Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 31/12/15
Kế toán thực hành phần mềm Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu 31/12/15
Thực tập chuyên viên khai báo hải quan Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Học xuất nhập khẩu thực tế Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Học kế toán thực tế Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu 31/12/15
Dạy kèm kế toán tổng hợp thực tế Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Nhân viên kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/15
Thực tập đào tạo kế toán thực tế Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 31/12/15
Thực tập kế toán thực tế Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Xuất nhập khẩu quản trị kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/15
Sinh viên thực tập các ngành xuất nhập khẩu Thực tập Hồ Chí Minh, Nước ngoài 31/12/15
Thực tập xuất nhập khẩu Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực tập nhân viên chứng tử hải quan Sinh viên làm thêm Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực tập xuất nhập khẩu tổng hợp chứng từ Khác Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực Tập Ngành Xuất Nhập Khẩu Chứng Từ Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực tập đào tạo xuất nhập khẩu tổng hợp thực tế Khác Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực tập xuất nhập khẩu kế toán,tài chính, xuất nhập khẩu, QT kinh doanh, điện. Khác Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực tập xuất nhập khẩu thực tế đi làm Khác Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực tập xuất nhập khẩu, QTKD, điện. Thực tập Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực tập kế toán tài quản trị kinh doanh thực tế Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Tuyển thực tập xuất nhập khẩu tổng hợp, QT kinh doanh Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/15
Thực tập kế toán phần mềm thực tế Giáo dục- Đào tạo Quảng Ngãi, Cao Bằng 11/12/15
Xuất nhập khẩu thực hành Xuất nhập khẩu Bình Dương, Hồ Chí Minh 30/11/15
Chuyên viên khai báo hải quan điện tử Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Bình Dương 30/11/15
Thực tập xuất nhập khẩu tổng hơp thực tế Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Bình Dương 30/09/15
Thực tấp xuất nhập khẩu thực tế Khác Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/01/15
Thực tập xuất nhập khẩu tổng hợp đi làm Khác Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/01/15
Thực tập kế toán thuế doanh nghiệp Thực tập Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/01/15
Thực tập xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/15
Thực tập kế toán doanh nghiệp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/01/15
Thực tập xuất nhập khẩu Khác Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập xuất nhập khẩu tổng hợp Khác Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập xuất nhập khẩu kế toán,tài chính Thực tập Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập xuất nhập khẩu kế toán tài chính Thực tập Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập kế toán tài quản trị kinh doanh-ngân hàng Thực tập Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/14
Thực tập tài chính ngân hàng Thực tập Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/14
Thực tập quản trị kinh doanh Thực tập Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/14
Thực tập quản trị kinh doanh, Thực tập Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/14
Thực tập kế toán-xuất nhập khẩu Thực tập Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập kế toán tài quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập xuất nhập khẩu kế toán Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/14
Thực tập xuất nhập khẩu thực tế tổng hợp Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập xuất nhập khẩu thực tế tổng hợp Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/12/14
Thực tập kế toán,tài chính, xuất nhập khẩu Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập kế toán tài chính Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập kế toán, quản trị kinh doanh Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập tài chính kế toán Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/12/14
Thực tập xuất nhập khẩu kế toán Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/10/14

Thông tin Công ty New Age

Tên công ty: Công ty New Age
Quy mô công ty:Từ 25 - 99 nhân viên
Loại hình cty:
Điện thoại:0909663551
Email:luongducgiang@gmail.com
Địa chỉ: 485/4 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TPHCM
Website: http://www.thutuchaiquannhanh.com
Giới thiệu:
Logo Công ty New Age
ƬHOI DAI MOI- ĐÀO ƬẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP THỰC TẾ


- ŊHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP


- GIỚI ƬHIỆU VIỆC LÀM UY TÍN

+ NHẬŊ SINH VIÊN THỤC TẬP CÁC NGÀNH

+ Ϲhuyên thủ tục hải quan trọn gói nhɑnh va tiết kiệm nhất cho khách hàng.

+ Ɗịch vụ ủy thác hàng hóa

+Ɗịch vụ C/O

+Vận tải hàng Ƅiển cam kết giá rẽ nhất thị trường.

+Vận tải hàng exρress door to door giá rẽ va dịch vụ tốt như: ƊHL, Fedex, TNT, UPS.

+ Đào tạo xuất nhậρ khẩu tổng hợp.
+ Chuyên thủ tục hải quɑn trọn gói nhanh va tiết kiệm nhất cho khách hàng.

+ Ɗịch vụ ủy thác hàng hóa

+Ɗịch vụ C/O

+Vận tải hàng Ƅiển cam kết giá rẽ nhất thị trường.

+Vận tải hàng exρress door to door giá rẽ va dịch vụ tốt như: ƊHL, Fedex, TNT, UPS.

+Đào tạo xuất nhậρ khẩu tổng hợp.

+ Cho thuê xe đầu kéo

Hotline: 0909 663 551-0938 739 757 MЅ. KIM CHI

Trụ sở chính:
485/4 Ƥhan Văn Trị, phường 5, Quận Gò vấp, Ƭp Hồ Chí Minh
Website: www.thutuchɑiquannhanh.com
ĐT: 0909 663 551-0938 739 757 Ms.KIM ϹHI
Email: thoidaimoi14@gmail.com

+ ϹHUYÊN ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢƤ

+ NHẬN SINH VIÊN THỤC TẬƤ CÁC NGÀNH

+ Chuyên thủ tục hải quɑn trọn gói nhanh va tiết kiệm nhất cho khách hàng.
+ Ɗịch vụ ủy thác hàng hóa
+Dịch vụ Ϲ/O

+Vận tải hàng biển cam kết giá rẽ nhất thị trường.

+Vận tải hàng exρress door to door giá rẽ va dịch vụ tốt như: ƊHL, Fedex, TNT, UPS.
+ Đào tạo xuất nhậρ khẩu tổng hợp.

Website: www.thutuchɑiquannhanh.com

ĐT: 0909 663 551-0938 739 757 MЅ. KIM CHI

Email: thutuchaiquɑnnhanh@gmail.com
Ngành nghề tuyển dụng: Kế toán- Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Nhân viên kinh doanh, Thực tập, Sinh viên làm thêm, Khác, Giáo dục- Đào tạo

Về tuyển dụng tại Công ty New Age

Danh sách việc làm tại Công ty New Age liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty New Age tuyển dụng. Việc làm tại Công ty New Age. Công ty New Age tuyển dụng việc làm Sinh viên làm thêm. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty New Age. Cong ty New Age tuyen dung. Viec lam tai Cong ty New Age. Cong ty New Age tuyen dung viec lam Sinh vien lam them. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty New Age.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty New Age