Prudential Finance Co.,Ltd tuyển dụng

 (227)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Ps2: Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Telesales _khu Vực Hà Nội Tư vấn Hà Nội 31/01/16
Ps2: Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Telesales _khu Vực Hà Nội Bán hàng Hà Nội 31/01/16
Telesales prudential finance Ngân hàng Hà Nội, Bắc Ninh 31/12/15
Nhân viên giới thiệu chương trình vay tính chấp Lao động phổ thông Hà Nội 31/12/15
Nhân viên kinh doanh qua điện thoại Đầu tư Hà Nội 31/12/15
Telesales-Tin dung ca nhan Tư vấn Hà Nội 31/12/15
Nhân viên tiếp thị : vay tín chấp Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/15
Telesales- Tư vấn vay qua Điện Thoại Bán hàng Hà Nội, Vĩnh Phúc 31/12/15
Nhân viên văn phòng kinh doanh - khối tín dụng cá nhân Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/15
Nhân viên tiếp thị - khối tín dụng Marketing- PR Hà Nội 31/12/15
Nhân viên tiếp thị \vay tiêu dùng Marketing- PR Hà Nội 31/12/15
Nhân viên tư vấn tín dụng cá nhân D-ps1 Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 30/12/15
Nhân viên văn phòng D-ps01 Du lịch Hà Nội 30/12/15
Telesale, chuyên viên tín dụng cá nhân.D-ps1 Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/12/15
Telesale , chuyên viên tin dụng D-ps01 Quan hệ đối ngoại Hà Nội 30/12/15
Chuyên viên quan hệ khách hàng - Khối tín dụng - PVN18 Bưu chính Vĩnh Phúc, Hồ Chí Minh 30/12/15
Chuyên viên tài chính - tín dụng - Văn phòng Hà Nội - PVN21 Ngân hàng Hồ Chí Minh, Hà Nội 30/12/15
Nhân viên tư vấn tín dụng cá nhân qua điện thoại- PVN03 Ngân hàng Hà Nội 30/12/15
Tư vấn bán hàng qua điện thoại Dịch vụ Hà Nội 30/12/15
Nhân viên tư vấn tài chính Bảo hiểm Hà Nội 30/12/15
Mã Ps7 : Nhân viên văn phòng CSKH Dịch vụ Hồ Chí Minh, Hà Nội 20/12/15
Nhân viên kinh doanh D-ps1 Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 15/12/15
Nhân viên tư vấn tài chính D-ps1 Thời trang Hà Nội 15/12/15
Hành chính văn phòng D-ps1 Quan hệ đối ngoại Hà Nội 15/12/15
Chuyên viên tư vấn tài chính tín dụng D- ps1 Mỹ phẩm-Trang sức Hà Nội 15/12/15
Chuyên viên tín dụng làm việc tại văn phòng_DTT Bảo hiểm Hà Nội 15/12/15
Tư vấn tìm kiếm khách hàng qua điện thoại - Telesale Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 10/12/15
Nhân viên khối văn phòng tín dụng cá nhân Quản trị kinh doanh Hà Nội 10/12/15
Nhân Viên Tư Vấn Vay Vốn Tiêu Dùng Cá Nhân Ngân hàng Hà Nội 10/12/15
Nhân viên kinh doanh_mã PS4 Tư vấn Hà Nội 30/11/15
chuyên viên tín dụng cá nhân - tái chính D-ps1 Du lịch Hà Nội 30/11/15
chuyên viên tín dụng D-ps1 Bưu chính Hà Nội 30/11/15
Telesale- chuyên viên tín dung D -ps1 Bảo hiểm Hà Nội 30/11/15
Nhân viên tín dụng cá nhân_Mã HTV Ngân hàng Hà Nội 30/11/15
Nhân viên telesales_Mã PS4 Ngân hàng Hà Nội 30/11/15
Tư vấn viên tín dụng cá nhân_ mã PS 4 Đầu tư Hà Nội 30/11/15
Nhân viên tư vấn tài chính_ Mã PS4 Khác Hà Nội 30/11/15
Nhân viên kinh doanh_Mã HTV Ngân hàng Hà Nội 30/11/15
Nhân viên tín dụng cá nhân_Mã PS4 Ngân hàng Hà Nội 30/11/15
Nhân viên hành chính - tín dụng - HTV Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/15
Nhân viên telesales - tài chính tín dụng - HTV Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/11/15
Nhân viên tín dụng cá nhân tại Hà Nội-PS4 Tư vấn Hà Nội 30/11/15
Chuyên viên tư vấn vay tiêu dùng Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/15
Nhân viên tài chính tín dụng- HTV Bảo hiểm Hà Nội 26/11/15
Nhân vên tư vấn tài chính D-PS1 Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 20/11/15
Nhân viên hanh chính văn phòng -D-ps1 Quan hệ đối ngoại Hà Nội 20/11/15
Nhân viên văn phòng D-ps1 Bảo hiểm Hà Nội 20/11/15
Chuyên viên tín dụng telesale D-ps1 Mỹ phẩm-Trang sức Hà Nội 20/11/15
Nhân viên tư vấn tài chính ngân hàng Ngân hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 20/11/15
Mã PS7: Nhân viên hành chính văn phòng Công nghiệp Hồ Chí Minh, Hà Nội 20/11/15
Mã PS7: Nhân viên tư vấn tài chính văn phòng _ Khu vực Hà Nội Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh, Hà Nội 20/11/15
Nhân viên kinh doanh - Telesale - văn phòng Hà Nội - NTTN 05 Bảo hiểm Hà Nội 17/11/15
Chuyên viên tư vấn tài chính - PVN15 Mỹ phẩm-Trang sức Hà Nội 17/11/15
PS06 - Chuyên viên tín dụng cá nhân - Khối hành chính văn phòng Ngân hàng Hà Nội 15/11/15
Chuyên viên tư vấn tài chính - HTV Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 15/11/15
Chuyên viên tín dụng cá nhân D-ps1 Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 15/11/15
Nhân viên hành chính văn phong D-ps1 Ngân hàng Hà Nội 15/11/15
Chuyên viên tư vấn tài chính - tín chấp Bảo hiểm Hà Nội 11/11/15
Nhân viên kinh doanh - Khối VP TPHCM Tư vấn Hồ Chí Minh, Hà Nội 10/11/15
Chuyên viên chăm sóc và phát triển khách hàng lĩnh vực tài chính - Khu vực TpHCM , Hà nội Tư vấn Hồ Chí Minh, Hà Nội 09/11/15
Nhân viên Tín dụng - Tài Chính Ngân Hàng - PVN22 Ngân hàng Hà Nội 08/11/15
Chuyên viên tín dụng phát triển thị trường - Hà Nội - PVN13 Nông- Lâm- Ngư nghiệp Hà Nội 08/11/15
Nhân viên kinh doanh - Tín dụng ngân hàng - PVN04 Ngân hàng Hà Nội 08/11/15
Nhân viên kinh daonh, CSKH - PVN09 Ngân hàng Hà Nội 08/11/15
Nhân viên telesales tín dụng cá nhân tại hà nội_DTT Quản trị kinh doanh Hà Nội 06/11/15
PS06HY - CHuyên viên tư vấn tài chính cá nhân làm việc tại Thanh Xuân - Hà Nội Ngân hàng Hà Nội 05/11/15
Chuyên viên tín dụng cá nhân làm việc tại văn phòng_DTT Bảo hiểm Hà Nội 05/11/15
PS06HY - Nhân viên văn phòng - Chuyên ngành quan hệ khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội Ngân hàng Hà Nội 03/11/15
PS06HY - Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân - Khối Văn phòng Hà Nội Ngân hàng Hà Nội 02/11/15
Chuyên viên tín dụng cá nhân chưa có kinh nghiêm_DTT Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 01/11/15
PS06HY - Chuyên viên chăm sóc khách hàng cá nhân - Khối tín dụng văn phòng Ngân hàng Hà Nội 01/11/15
Nhân viên tín dụng cá nhân Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Nhân viên tín dụng _ PS4 Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Nhân viên tài chính Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Nhân viên kinh doanh tín dụng cá nhân_ Mã PS4 Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Chuyên viên tín dụng cá nhân khu vực Hà Nội_ Mã PS4 Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/10/15
Chuyên viên tín dụng cá nhân khu vực Hà Nội_ Mã PS4 Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/10/15
Nhân viên tài chính cá nhân_ Mã PS4 Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Nhân viên telesales_Mã PS 4 Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Nhân viên tư vấn cá nhân_ Mã PS4 Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Chuyên viên tư vấn tín chấp_ Mã PS4 Khác Hà Nội 31/10/15
Chuyên viên tư vấn tín dụng - Chi Nhánh Hà Nội NTTN 05 Quan hệ đối ngoại Hà Nội 31/10/15
Chuyên viên tài chính tín dụng - Khối văn phòng chi nhánh Hà Nội NTTN Quan hệ đối ngoại Hà Nội 31/10/15
Telesales tín dụng_Mã PS4 Khác Hà Nội 31/10/15
Nhân viên kinh doanh tín dụng_ Mã PS4 Khác Hà Nội 31/10/15
Nhân viên tài chính-HTV Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Nhân viên tư vấn qua điện thoại Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/10/15
Nhân viên telesale PS4 Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân- PS4 Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Tư vấn khách hàng qua điện thoại Ngân hàng Hà Nội 31/10/15
Nhân viên tư vấn tín dụng cá nhân - Khối hành chính văn phòng - PS06HY Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên tài chính - tín dụng - HTV Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/10/15
Nhân viên telesales tài chính - tín dụng cá nhân - HTV Lao động phổ thông Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tài chính - tín dụng Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 30/10/15
Nhân viên văn phòng Dịch vụ Hà Nội 30/10/15
Nhân viên hành chính văn phòng - Khối tín dụng cá nhân - HY Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tư ván tài chính D-ps01 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên tín dụng & phát triển thị trường KV Hà Nội - PVN16 Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/10/15
Chuyên vên tín dụng cá nhân làm việc tại Hà Nội - PVN12 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tài chính - tín dụng ngân hàng - MS001 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên phòng tín dụng - PS001 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tín dụng Telesales - 01 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên kinh doanh Tài chính - ngân hàng KV Hà Nội - PVN19 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tư vấn - hỗ trợ Khách hàng KV Hà Nội - PVN20 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên bán hàng qua điện thoại telesales Hanoi - PVN17 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên quan hệ khách hàng - Khối tín dụng cá nhân - PVN14 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Ngân hàng - tư vấn Tài Chính - PVN08 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên khối văn phòng tín dụng cá nhân - MS: PVN01 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên tư vấn tài chính - PVN01 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tín dụng ngân hàng - PVN02 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên tư vấn tín dụng - telesales KV Hanoi - PVN11 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân - PVN05 Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên bán hàng kênh telesale Bán hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tư vấn- ngân hàng Ngân hàng Hồ Chí Minh, Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tín dụng Telesales Ngân hàng Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tư vân vay tiêu dùng. Tư vấn Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên tư vấn vay tiêu dùng. Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên tư vấn vay tính chấp. Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên tư vấn vay tính chấp Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên quan hệ khách hàng ( vay tiêu dùng) Lao động phổ thông Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tư vân Hậu quản lý. Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/10/15
Nhân viên tư vấn- bán hàng Tư vấn Hà Nội 30/10/15
Nhân viên kinh doanh - Quan hệ tín dụng - Chi Nhánh Hà Nội NTTN 05 Quan hệ đối ngoại Hà Nội 27/10/15
Chuyên viên tài chính tín dụng -HTV1 Lao động phổ thông Hà Nội 20/10/15
Nhân viên phòng tín dụng - Htt Tư vấn Hà Nội 20/10/15
Nhân viên tư vấn vay tín chấp Tư vấn Hà Nội 20/10/15
Nhân viên văn phòng tín dụng - HTT Tư vấn Hà Nội 16/10/15
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - HTT Tư vấn Hà Nội 16/10/15
Nhân viên telesales tín dụng cá nhân không cần kinh nghiệm_DTT Quản trị kinh doanh Hà Nội 15/10/15
Chuyên viên hỗ trợ khách hàng cá nhân_ DTT Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 15/10/15
Nhân viên telesales tín dụng cá nhân_DTT Ngân hàng Hà Nội 15/10/15
Chuyên viên tín dụng làm việc tại văn phòng_DTT Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 15/10/15
Chuyên viên tư vấn tài chính_DTT Quản trị kinh doanh Hà Nội 14/10/15
Chuyên viên khối tín dụng cá nhân_ DTT Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 12/10/15
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân - Telesales Bán hàng Hà Nội 10/10/15
Nhân viên tín dụng - telesales Nhân viên kinh doanh Hà Nội 10/10/15
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân Bán hàng Hà Nội 01/10/15
Nhân viên văn phòng - chăm sóc khách hàng - PVN10 Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/09/15
Nhân viên tín dụng ngân hàng - PVN06 Ngân hàng Hà Nội 30/09/15
Chuyên viên tư vấn tài chính - telesales Bán hàng Hà Nội 30/09/15
Chuyên viên khối tín dụng- quận thanh xuân Đầu tư Hà Nội 30/09/15
Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Tư vấn Hà Nội 30/09/15
Nhân viên văn phòng kinh doanh - tín chấp cá nhân telesales Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/09/15
Telesales - Khối tín dụng cá nhân Ngân hàng Hồ Chí Minh 30/09/15
Việc làm hấp dẫn cho sinh viên mới tốt nghiệp - những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng Ngân hàng Hà Nội 30/09/15
Nhân viên tư vấn quảng bá sản phẩm vay tín chấp Marketing- PR Hồ Chí Minh, Hà Nội 30/09/15
Chuyên viên tư vấn vay tính chấp.. Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/09/15
Nhân viên văn phòng -tư vấn vay tiêu dùng Tư vấn Hà Nội 30/09/15
Nhân viên văn phòng - khối tư vấn vay tín dụng Ngân hàng Hà Nội 30/09/15
Nhân viên Telesales Bán hàng Hà Nội 30/09/15
Telesales - nhân viên tiếp thị chương trình vay tín chấp Bán hàng Hồ Chí Minh, Hà Nội 30/09/15
Nhân viên văn phòng tín dụng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/09/15
Nhân viên tư vấn vay tiêu dùng Bảo hiểm Hà Nội 30/09/15
Cộng tác viên hiện đang là nhân sự, kế toán.... Nhân sự Hà Nội 30/09/15
Nhân viên kinh doanh tại văn phòng Ngân hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 26/09/15
Nhân viên tín dụng ngân hàng chăm sóc khách hàng - PVN07 Nhân viên kinh doanh Hà Nội 25/09/15
VDT-chuyên viên khối tín dụng văn phòng khu vực Hà Nội Bán hàng Hà Nội 20/09/15
Chuyên viên tư vấn tín dụng - telesales Tư vấn Hà Nội 20/09/15
Nhân viên tiếp thị - khối tín dụng Marketing- PR Hà Nội, Hồ Chí Minh 01/09/15
Nhân viên tiếp thị chương trình vay tiêu dùng Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/08/15
Tiếp thị sản phẩm Tín dụng ngân hàng Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/08/15
Nhân viên văn phòng kinh doanh - khối tín dụng Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Nhân viên khối tín dụng Ngân hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên văn phòng tiếp thị kinh doanh- khối tín dụng Marketing- PR Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên phòng tín dụng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/08/15
Nhân viên văn phòng khối tín dụng cá nhân Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/08/15
Direct Sales Manager Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Nhân viên tư vân sản phẩm vay tiêu dùng. Tư vấn Hà Nội 31/08/15
Chuyên viên quan hê khách hàng vay tiêu dùng Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Quản lý kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Tiền kinh doanh - Hậu quản lý kinh doanh Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/08/15
Bán hàng gián tiếp Bán hàng Hà Nội 31/08/15
Sales Supervisor Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/08/15
VDT-Nhân Viên Văn Phòng Khối Tín Dụng Khu Vực Hà Nội Bán hàng Hà Nội 20/08/15
Telesales Bảo hiểm Hà Nội 01/08/15
Nhân viên tiếp thị chương trình vay tiêu dùng Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/03/15
Cơ hội việc làm qua Tết tại Prudential Finance ! Ngân hàng Hà Nội 14/03/15
Nhân viên tiếp thị chương trình vay tín chấp Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 28/02/15
Chuyên viên hỗ trợ tài chính cá nhân Tư vấn Hà Nội 14/02/15
Nhân viên văn phòng Kinh Doanh- Khối tín dụng Ngân hàng Hà Nội 07/02/15
Nhân viên khối tín dụng Telesales Ngân hàng Hà Nội 07/02/15
Nhân viên kinh doanh Ngân hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 07/02/15
Nhân viên tín dụng Telesales Ngân hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 07/02/15
Nhân viên khối tín dụng Ngân hàng Hà Nội 07/02/15
Telesales - Khối tín dụng cá nhân Ngân hàng Hà Nội 07/02/15
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân Tư vấn Hà Nội 07/02/15
Nhân viên tư vấn tài chính Vay tín chấp. Tư vấn Hà Nội, Bắc Ninh 31/01/15
Telesales-Tin dung ca nhan Tư vấn Hà Nội 27/12/14
Telesales - nhân viên tiếp thị chương trình vay tín chấp Bán hàng Hà Nội 30/11/14
Tu van vay tin dung- Telesales Bảo hiểm Hà Nội 30/11/14
Tu van vay tieu dung-Telesales Bảo hiểm Hà Nội 30/11/14
Nhân viên phòng tín dụng Hành chính- Văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên tín dụng Telesales Ngân hàng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên văn phòng kinh doanh - tín chấp cá nhân telesales Nhân viên kinh doanh Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên văn phòng kinh doanh - tín chấp cá nhân telesales Nhân viên kinh doanh Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/11/14
Telesales - Khối tín dụng cá nhân Ngân hàng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên khối tín dụng Telesales Ngân hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên phòng tín dụng Hành chính- Văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/11/14
Telesales- Tư Vấn Vay qua Điện Thoại Bán hàng Hà Nội 29/11/14
Nhân viên kinh doanh Ngân hàng Hà Nội 29/11/14
Nhân viên văn phòng kinh doanh - khối tín dụng Nhân viên kinh doanh Hà Nội 29/11/14
Nhân viên Telesales Bán hàng Hà Nội 28/11/14
Nhân viên văn phòng tiếp thị kinh doanh- Khối tín dụng Marketing- PR Hà Nội, Hồ Chí Minh 27/11/14
Nhân viên văn phòng kinh doanh - khối tín dụng cá nhân Bán hàng Hà Nội 26/11/14
Nhân viên văn phòng khối tín dụng cá nhân Hành chính- Văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh 26/11/14
Nhân viên văn phòng Kinh Doanh- Khối tín dụng Ngân hàng Hà Nội 10/11/14
Nhân viên văn phòng - khối tư vấn vay tín dụng Ngân hàng Hà Nội 10/11/14
Nhân viên văn phòng Kinh Doanh- Khối tín dụng Ngân hàng Hà Nội 10/11/14
Telesales - nhân viên tiếp thị chương trình vay tín chấp Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 01/11/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/10/14
Nhân viên văn phòng kinh doanh - khối tín dụng Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/10/14
Nhân viên văn phòng tín dụng Hành chính- Văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/10/14
Nhân viên tiếp thị chương trình vay tiêu dùng Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/10/14
Nhân viên tiếp thị chương trình vay tín chấp Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/10/14
Nhân viên tiếp thị : vay tín chấp Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/10/14
Chuyên viên hỗ trợ tài chính cá nhân Tư vấn Hà Nội 31/10/14
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân Tư vấn Hà Nội 31/10/14
Nhân viên tư vấn tài chính Vay tín chấp. Tư vấn Hà Nội 31/10/14
Nhân viên văn phòng -tư vấn vay tiêu dùng Tư vấn Hà Nội 31/10/14
Nhân viên khối tín dụng Ngân hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên khối tín dụng Telesales Ngân hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên văn phòng tiếp thị kinh doanh- Khối tín dụng Marketing- PR Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/10/14
Nhân viên tư vấn tài chính Bảo hiểm Hà Nội 31/10/14
Nhân viên văn phòng kinh doanh - khối tín dụng cá nhân Bán hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên Telesales Bán hàng Hà Nội 31/10/14
Telesales- Tư Vấn Vay qua Điện Thoại Bán hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên văn phòng khối tín dụng cá nhân Hành chính- Văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/10/14

Thông tin Prudential Finance Co.,Ltd

Tên công ty: Prudential Finance Co.,Ltd
Quy mô công ty:Từ 100 - 499 nhân viên
Loại hình cty:Tập đoàn
Điện thoại:01234107777
Email:Prufco.ds.poseidon2@prudentialfinance.com.vn
Địa chỉ: Toà Nhà Licogi 13-Lầu 9- Số 164 Khuất Duy Tiến- Quận Thanh Xuân -Hà Nội.
Website: www.prudentialfinance.com.vn
Giới thiệu: Ϲông ty TNHH Một thành viên Tài chính Ƥrudential Việt Nam (Prudential Ƒinance) là công ty tài chính 100% vốn nước ngoài đầu tiên được Ŋgân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phéρ họat động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Ϲhính thức tham gia vào thị trường tín dụng Việt Ŋam từ tháng 10 năm 2007, Prudential Ƒinance đã và đang cung cấp các giải ρháp tài chính hỗ trợ khách hàng nâng cɑo chất lượng cuộc sống với các sản ρhẩm đa dạng như Vay Tiêu dùng Cá nhân, Vɑy Hỗ trợ Mua sắm và Vay Thế chấp.

Ѕứ mệnh của Prudential Finance là xâу dựng một công ty tài chính cá nhân có quу mô lớn tại Việt Nam, cung cấp những sản ρhẩm và dịch vụ chất lượng quốc tế nhằm đáρ ứng nhu cầu cuộc sống đa dạng của mọi khách hàng.

Ƥrudential Finance hiện có trụ sở chính, 8 ρhòng giao dịch và 1 trung tâm giao dịch khách hàng với công nghệ hiện đại tại Ƭhành phố Hồ Chí Minh, 1 chi nhánh và 3 ρhòng giao dịch tại Hà Nội. Sau 6 năm hoạt động, Ƥrudential Finance đang phục vụ hơn 200.000 khách hàng với tổng dư nợ trên 3.977 tỷ đồng (tính đến ngàу 31/12/2013)
Ngành nghề tuyển dụng: Ngân hàng, Lao động phổ thông, Đầu tư, Tư vấn, Tiếp thị- Quảng cáo, Bán hàng, Marketing- PR, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Tổ chức sự kiện- Quà tặng, Nhân viên kinh doanh, Kế toán- Kiểm toán, Dịch vụ, Hành chính- Văn phòng, Nhân sự

Về tuyển dụng tại Prudential Finance Co.,Ltd

Danh sách việc làm tại Prudential Finance Co.,Ltd liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Prudential Finance Co.,Ltd tuyển dụng. Việc làm tại Prudential Finance Co.,Ltd. Prudential Finance Co.,Ltd tuyển dụng việc làm Ngân hàng. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Prudential Finance Co.,Ltd. Prudential Finance Co.,Ltd tuyen dung. Viec lam tai Prudential Finance Co.,Ltd. Prudential Finance Co.,Ltd tuyen dung viec lam Ngan hang. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Prudential Finance Co.,Ltd.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Prudential Finance Co.,Ltd