Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh tuyển dụng

 (146)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 20/08/15
Nhân viên bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 20/08/15
Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 20/08/15
Bảo vệ làm bán thời gian Bảo vệ Hà Nội 12/08/15
Bảo vệ tòa nhà Bảo vệ Hà Nội 12/08/15
Bảo vệ - lao động phổ thông Bảo vệ Hà Nội 12/08/15
Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Sinh viên làm thêm Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Bao vệ tòa nhà Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Nhân viên bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Nhân viên bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Làm bán thời gian Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Bảo vệ tòa nhà Lao động phổ thông Hà Nội 31/07/15
Sinh viên làm thêm Bảo vệ Hà Nội 31/07/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 15/07/15
Sinh viên làm thêm Bảo vệ Hà Nội 30/06/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/06/15
Bảo vệ tòa nhà Lao động phổ thông Hà Nội 30/06/15
Sinh viên làm thêm Bảo vệ Hà Nội 30/06/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/06/15
Bảo vệ tòa nhà Lao động phổ thông Hà Nội 30/06/15
Bảo vệ tòa nhà Lao động phổ thông Hà Nội 30/06/15
Sinh viên làm thêm Bảo vệ Hà Nội 30/06/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/06/15
Bảo vệ Làm bán thời gian Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ. Làm bán thời gian Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/05/15
Bảo vệ Lao động phổ thông Hà Nội 31/05/15
Nhân viên bảo vệ Làm bán thời gian Hà Nội 31/05/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/05/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 31/05/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 31/05/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/05/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/05/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 22/05/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 15/05/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 15/05/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 15/05/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/04/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 30/04/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 30/04/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/04/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/04/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/04/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/04/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/04/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/04/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/04/15
Bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/04/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 30/04/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 15/04/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 15/04/15
đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 15/04/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/03/15
đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/03/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/03/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/03/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/03/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/03/15
đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/03/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/03/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/03/15
đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/03/15
Lao dong pho thong Lao động phổ thông Hà Nội 31/03/15
Nhân viên kinh doanh kiêm nghiệp vụ Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/03/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/03/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 15/03/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 15/03/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 15/03/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 28/02/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 28/02/15
Nhan vien bao ve tại tòa nhà TTC... Bảo vệ Hà Nội 28/02/15
Nhân viên bảo vệ tòa nhà Sinh viên làm thêm Hà Nội 28/02/15
Đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 28/02/15
Nhân viên hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hà Nội 25/02/15
Đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 25/02/15
Sinh vien lam them Sinh viên làm thêm Hà Nội 25/02/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 23/02/15
Nhân viên hành chính nhân sự Nhân sự Hà Nội 18/02/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 15/02/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 15/02/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 15/02/15
Nhân viên Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 15/02/15
Bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 15/02/15
Tuyen nhan vien bao ve tai Lang Ha, My Đinh, Phan Huy Chu Lao động phổ thông Hà Nội 15/02/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 05/02/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 05/02/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/01/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 31/01/15
Đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/01/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/01/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/01/15
Bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 31/01/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/01/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 31/01/15
Đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/01/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/01/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 30/01/15
Đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/01/15
Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/01/15
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/01/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 30/01/15
Nhân viên bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/01/15
Nhân viên Kế Toán Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 15/01/15
Sinh viên làm thêm. Sinh viên làm thêm Hà Nội 15/01/15
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 31/12/14
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/12/14
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Hà Nội 31/12/14
Đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/12/14
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/12/14
Đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/12/14
Làm bán thời gian Làm bán thời gian Hà Nội 31/12/14
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/12/14
Nhân viên Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/12/14
Nhân viên bảo vệ Lao động phổ thông Hà Nội 31/12/14
Nhân viên bảo vệ Lao động phổ thông Hà Nội 30/12/14
Nhân viên bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/12/14
Nhân viên trực camera Làm bán thời gian Hà Nội 15/12/14
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/11/14
Nhân viên trực camera Làm bán thời gian Hà Nội 30/11/14
Đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/11/14
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/11/14
Tuyển bảo vệ Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/14
Đội trưởng đội bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/11/14
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/11/14
Nhân viên bảo vệ Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/14
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/11/14
Trưởng phòng - đội trưởng - thanh tra bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/11/14
Nhân viên bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 30/11/14
Nhân viên bảo vệ.. Lao động phổ thông Hà Nội 15/11/14
Nhân viên bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 15/11/14
Sinh viên làm thêm bảo vệ Sinh viên làm thêm Hà Nội 15/11/14
Sinh viên làm thêm Sinh viên làm thêm Hà Nội 31/10/14
Bảo vệ tại Mỹ Đình, Láng Hạ, Ngã Tư Sở... Lao động phổ thông Hà Nội 31/10/14
Nhân viên bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 31/10/14
Nhân viên bảo vệ Bảo vệ Hà Nội 15/10/14
Bảo vệ tại Mỹ Đình, Ngã Tư Sở, Láng Hạ... Lao động phổ thông Hà Nội 15/10/14
Nhân viên bảo vệ tại Hà Nội Sinh viên làm thêm Hà Nội 15/10/14

Thông tin Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh

Tên công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh
Quy mô công ty:Từ 100 - 499 nhân viên
Loại hình cty:TNHH
Điện thoại:0437246669
Email:hr@quangminhsecurity.vn
Địa chỉ: Số 59 ngõ 575- Kim Mã- Ngọc Khánh- Ba Đình- Hà Nội.
Website: http://quangminhsecurity.vn
Giới thiệu: Được thành lập theo giấy phép số 0102039763 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/7/2009. Được Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ số 039/PC13 ngày 17 tháng 06 năm 2010. Công ty quang minh là công ty bảo vệ có sự góp vốn đầu tư của nước ngoài (Vương quốc Anh), có tính cạnh tranh cao, các nhân viên bảo vệ công ty Quang Minh được đào tạo chuyên nghiệp.
Ngành nghề tuyển dụng: Lao động phổ thông, Làm bán thời gian, Bảo vệ, Sinh viên làm thêm

Về tuyển dụng tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh

Danh sách việc làm tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh tuyển dụng. Việc làm tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh. Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh tuyển dụng việc làm Sinh viên làm thêm. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh. Cong ty TNHH Dich vu Bao ve Quang Minh tuyen dung. Viec lam tai Cong ty TNHH Dich vu Bao ve Quang Minh. Cong ty TNHH Dich vu Bao ve Quang Minh tuyen dung viec lam Sinh vien lam them. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty TNHH Dich vu Bao ve Quang Minh.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Minh