CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM tuyển dụng

 (77)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Nhân viên telesales Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên tư vấn tài chính - khối tín dụng Tư vấn Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên tư vấn tín dụng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên văn phòng - Khối tín dụng OP Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên tín dụng cá nhân OP Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên telesales Ngân hàng Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên văn phòng - khối tín dụng PTTV Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên tín dụng cá nhân Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên tư vấn tài chính OP Ngân hàng Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên khối tín dụng Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên telesales OP Bán hàng Hồ Chí Minh 31/08/15
Chuyên viên tín dụng PTTV Ngân hàng Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên chăm sóc khách hàng - PTTV Marketing- PR Hồ Chí Minh 07/08/15
Nhân viên sales làm việc tại văn phòng công ty Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên phòng kinh doanh – khối tín dụng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên bán hàng qua điện thoại Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh - telesales Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tín dụng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng vay vốn. Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn tài chính – khối tín dụng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh - tín dụng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên sales qua điện thoại Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên bán hàng qua điện thoại- telasales Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn tín dụng - telesales Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn tín dụng – khối tín dụng Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên bán hàng làm việc tại văn phòng-khối tín dụng. Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn vay tín chấp telesales Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên phát triển thị trường. Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên telesales- chăm sóc khách hàng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên phòng kinh doanh - khối tư vấn vay tín dụng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn tài chính - tín dụng văn phòng. Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên bán hàng -khối tín dụng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn khách hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh bán hàng qua điện thoại Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên bán hàng qua điện thoại – khối tín dụng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên telesales - tư vấn tín dụng cá nhân Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn tài chính.. Nhân sự Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tín dụng - khối văn phòng. Ngân hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn tài chính phát triển khách hàng Ngân hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn khối tín dụng cá nhân Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên telesales * Ngân hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn khối tín dụng cá nhân* Điện- Điện tử Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/07/15
Nhân viên văn phòng khối tín dụng Tư vấn Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn vay tín chấp Ngân hàng Hồ Chí Minh, Bình Dương 31/07/15
Nhân viên văn phòng chăm sóc khách hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn tín dụng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tư vấn vay tài chính tiêu dùng Tư vấn Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên tín dụng cá nhân Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên văn phòng khối tín dụng cá nhân Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên quan hệ khách hàng - khối tín dụng cá nhân Dịch vụ Hồ Chí Minh 31/07/15
Telesales Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên tư vấn - tài chính ngân hàng Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên văn phòng-khối tín dụng cá nhân Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên phát triển thị trường* Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh, Bình Dương 30/06/15
Telesales - Khối tín dụng cá nhân Dịch vụ Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên văn phòng kinh doanh - khối tín dụng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên telesales Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên tư vấn tài chính Tư vấn Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên bán hàng làm việc tại văn phòng-khối tín dụng. Tư vấn Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên-Tài chính ngân hàng Tư vấn Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên sale lương cao làm việc tại công ty Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên tín dụng - Khối văn phòng. Ngân hàng Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên văn phòng. Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kinh doanh Bán hàng Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên-Tài chính ngân hàng Tư vấn Hồ Chí Minh 29/01/15
Nhân viên kinh doanh Bán hàng Hồ Chí Minh 29/01/15
Nhân viên bán hàng làm việc tại văn phòng-khối tín dụng Tư vấn Hồ Chí Minh 29/01/15
Nhân viên sale lương cao làm việc tại công ty Bán hàng Hồ Chí Minh 28/01/15
Nhân viên văn phòng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 25/01/15
Nhân viên tín dụng - Khối văn phòng. Ngân hàng Hồ Chí Minh 25/01/15
Nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại Tư vấn Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên kinh doanh - tín dụng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên phòng kinh doanh - khối tư vấn vay tín dụng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 27/12/14
Nhân viên telesales: tư vấn tín dụng cá nhân Ngân hàng Hồ Chí Minh 27/12/14
Nhân viên tư vấn khách hàng Tư vấn Hồ Chí Minh 27/12/14

Thông tin CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM
Quy mô công ty:Từ 100 - 499 nhân viên
Loại hình cty:TNHH
Điện thoại:0937571117
Email:prufco.ts.galaxy@prudentialfinance.com.vn
Địa chỉ: Lầu 14 - Pico Plaza, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Q. Tân Bình
Website:
Giới thiệu: Ϲông ty Tài chính Prudential, trực thuộc tậρ đoàn Prudential Plc (Anh Quốc) là công tу tài chính 100% vốn nước ngoài đầu tiên, chính thức hoạt động tại Việt Ŋam vào tháng 10 năm 2007, cung cấp giải ρháp tín dụng cá nhân phù hợp và thỏɑ mãn những nhu cầu tài chính đa dạng, giúρ khách hàng hiện thực hóa ước mơ, nâng cɑo chất lượng cuộc sống.
Với chất lượng sản ρhẩm và dịch vụ không ngừng nâng cao, Ϲông ty Tài chính Prudential vinh dự được ρhục vụ hơn 200.000 khách hàng và hợρ tác với hơn 100 doanh nghiệp, đối tác lớn (tính đến ngàу 30/4/2014) trong việc cung cấρ những giải pháp tài chính linh hoạt và ρhù hợp đáp ứng nhu cầu cuộc sống củɑ các nhân viên.
Với chiến lược kinh doɑnh đúng đắn và sự hỗ trợ mạnh mẽ củɑ Tập đoàn Prudential, cùng với nhiệt huуết và quyết tâm vững chắc của đội ngũ nhân viên và đại diện Ƅán hàng, Công ty Tài chính Prudentiɑl sẽ tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường tín dụng cá nhân tại Việt Ŋam và nỗ lực cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất cho hàng triệu khách hàng Việt Ŋam.
Ngành nghề tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh, Hành chính- Văn phòng, Bán hàng, Dịch vụ, Điện- Điện tử, Tư vấn, Ngân hàng

Về tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM

Danh sách việc làm tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM tuyển dụng. Việc làm tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM tuyển dụng việc làm Ngân hàng. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM. CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TAI CHINH PRUDENTIAL VIET NAM tuyen dung. Viec lam tai CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TAI CHINH PRUDENTIAL VIET NAM. CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TAI CHINH PRUDENTIAL VIET NAM tuyen dung viec lam Ngan hang. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TAI CHINH PRUDENTIAL VIET NAM.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM