Công ty TNHH NDC Việt Nam tuyển dụng

 (151)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Lái Xe Bằng B2/d&e Đưa Đón Khu Công Nghiệp Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/16
Kinh Doanh Nhà Cho Khách Nước Ngoài KD bất động sản Hà Nội 31/03/16
Nhân Viên Seo Web-marketing Online Nghỉ Thứ 7 IT phần mềm Hà Nội 31/03/16
Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng Đưa Đón Cán Bộ Công Nhân Viên Vận tải- Lái xe Hà Nội 29/02/16
Nhân Viên Văn Phòng Seo Web-marketing Online Thương mại điện tử Hà Nội 29/02/16
Nhân Viên Kinh Doanh Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Nhân viên kinh doanh Hà Nội 29/02/16
Nhân Viên Kinh Doanh ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/01/16
Nhân Viên Marketing Online - Seo Web IT phần mềm Hà Nội 31/01/16
Lái Xe Văn Phòng Đưa Đón Cán Bộ Công Nhân Viên Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/01/16
Nhân viên phòng cho thuê bất động sản Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/15
nhân viên Marketing-seo Marketing- PR Hà Nội 31/12/15
quản lý cửa hàng siêu thị J-E mart Bán hàng Hà Nội 31/12/15
nhân viên bán hàng siêu thị J-E mark Bán hàng Hà Nội 31/12/15
Nhân viên lái xe bằng B2, bằng D, bằng E Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/12/15
Nhân viên lái xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/10/15
Nhân viên bán hàng Sinh viên làm thêm Hà Nội 10/10/15
Nhân viên bán hàng siêu thị Sinh viên làm thêm Hà Nội 30/09/15
Nhân viên hành chính - điều hành xe Dịch vụ Hà Nội 30/09/15
Nhân viên hành chính văn phòng Du lịch Hà Nội 30/09/15
Trưởng phòng bán hàng Bán hàng Hà Nội 25/09/15
Nhân viên bán hàng Mẹ & Bé (Chuyên hàng nhập khẩu) Bán hàng Hà Nội 25/09/15
Nhân viên hành chính văn phòng - điều hành xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 15/09/15
Nhân viên Marketing online Thương mại điện tử Hà Nội 15/09/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 15/09/15
Nhân viên văn phòng _ Điều hành xe Du lịch Hà Nội 15/09/15
Nhân viên marketting online - seoweb IT phần mềm Hà Nội 15/09/15
Nhân viên marketing online IT phần mềm Hà Nội 31/08/15
Nhân viên văn phòng - Điều hành xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/08/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/08/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 31/08/15
Nhân viên hành chính văn phòng - Điều hành xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/08/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/08/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/08/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 31/08/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 15/08/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 15/08/15
Nhân viên quản trị website-seo IT phần mềm Hà Nội 15/08/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 15/08/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 15/08/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 15/08/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 10/08/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 10/08/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 10/08/15
Lái xe B2, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/07/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/07/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 31/07/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/07/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 31/07/15
Nhân viên hành chính văn phòng - Điều hành xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/07/15
Nhân viên hành chính văn phòng - Điều Hành Xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/07/15
Lái xe B2, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/07/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/07/15
Nhân viên marketing online -seoweb IT phần mềm Hà Nội 31/07/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 15/07/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 15/07/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 15/07/15
Nhân viên marketting online - seo web IT phần mềm Hà Nội 10/07/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 10/07/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 30/06/15
Nhân viên marketting online - seo web IT phần mềm Hà Nội 30/06/15
Nhân viên hành chính văn phòng - Điều hành xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/06/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 30/06/15
Nhân viên hành chính văn phòng - Điều hành xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/06/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 30/06/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 30/06/15
Nhân viên Marketing online -Seoweb IT phần mềm Hà Nội 30/06/15
Nhân viên hành chính văn phòng - Điều Hành Xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/06/15
Nhân viên marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 30/06/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/06/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 30/06/15
Hành chính văn phòng - điều hành xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/06/15
Nhân viên lái xe bằng B2, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/06/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 10/06/15
Lái xe B2 Vận tải- Lái xe Hà Nội 10/06/15
Nhân viên marketting online - seo web IT phần mềm Hà Nội 10/06/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 10/06/15
Lái xe B2 Vận tải- Lái xe Hà Nội 10/06/15
Nhân viên Marketing online -Seoweb IT phần mềm Hà Nội 10/06/15
Lái xe B2 Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 31/05/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 31/05/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Lái xe B2 Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 31/05/15
Nhân viên Marketting online - Seo web IT phần mềm Hà Nội 31/05/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 31/05/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Lái xe B2 Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 31/05/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 31/05/15
Lái xe B2, D, E đưa đón CBNV Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Nhân viên quản trị website - SEO IT phần mềm Hà Nội 31/05/15
Nhân viên lái xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/05/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 15/05/15
Lái xe B2, D, E đưa đón CBNV Vận tải- Lái xe Hà Nội 15/05/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 15/05/15
Lái xe bằng B2, D, E đưa đón CBNV Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Quản lý đội xe fulltime hoặc parttime Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Nhân viên quản trị website-Seoweb IT phần mềm Hà Nội 30/04/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Lái xe đưa đón CBNV Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 30/04/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 30/04/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 30/04/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/04/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 30/04/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 15/04/15
Nhân viên IT- Seo IT phần mềm Hà Nội 15/04/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 15/04/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 10/04/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 10/04/15
Tuyển gấp nhân viên SEO Marketing- PR Hà Nội 31/03/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 31/03/15
Kế toán trưởng Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/03/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 31/03/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/03/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/03/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/03/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 31/03/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Lái xe B2, C, D, E Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Nhân viên quản trị website-Seo IT phần mềm Hà Nội 31/03/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/03/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/03/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/03/15
Kế toán trưởng Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/03/15
Nhân viên bất động sản KD bất động sản Hà Nội 31/03/15
Nhân viên điều hành xe Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/03/15
Nhân viên Seo-Thiết kế website IT phần mềm Hà Nội 30/03/15
Nhân viên IT IT phần cứng/ mạng Hà Nội 15/02/15
Quản lý đội xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 12/02/15
Kế toán trưởng Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 10/02/15
Nhân viên IT IT phần mềm Hà Nội 10/02/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 10/02/15

Thông tin Công ty TNHH NDC Việt Nam

Tên công ty: Công ty TNHH NDC Việt Nam
Tên viết tắt: NDC VIET NAM CO., LTD
Quy mô công ty:Từ 100 - 499 nhân viên
Loại hình cty:TNHH
Điện thoại:0972400788
Email:ndctuyendung@gmail.com
Địa chỉ: Tòa nhà Nghĩa Hưng, 151 Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội
Website:
Giới thiệu:
Logo Công ty TNHH NDC Việt Nam
Ϲông ty TNHH NDC Việt Nam, hoạt động chuуên nghiệp về cung cấp dịch vụ cho thuê xe và môi giới Ƅất động sản. Là một doanh nghiệp trẻ nhưng ŊDC đã tích cực tích lũy được kinh nghiệm ρhục vụ nhiều nhóm đối tượng khách hàng, trong đó có nhóm khách hàng kỹ tính là khối doɑnh nghiệp FDI tại Việt Nam, đặc biệt là doɑnh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc.
Mạng lưới khách hàng củɑ NDC đến nay đã lên tới hơn 100 doɑnh nghiệp FDI, bao gồm các doanh nghiệρ và cá nhân đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ƭrung Quốc cùng hàng chục doanh nghiệρ trong nước.
Ngành nghề tuyển dụng: KD bất động sản, Hành chính- Văn phòng
Mã số thuế: 0105820592
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Về tuyển dụng tại Công ty TNHH NDC Việt Nam

Danh sách việc làm tại Công ty TNHH NDC Việt Nam liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty TNHH NDC Việt Nam tuyển dụng. Việc làm tại Công ty TNHH NDC Việt Nam. Công ty TNHH NDC Việt Nam tuyển dụng việc làm Hành chính- Văn phòng. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty TNHH NDC Việt Nam. Cong ty TNHH NDC Viet Nam tuyen dung. Viec lam tai Cong ty TNHH NDC Viet Nam. Cong ty TNHH NDC Viet Nam tuyen dung viec lam Hanh chinh- Van phong. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty TNHH NDC Viet Nam.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty TNHH NDC Việt Nam