TNK Travel tuyển dụng

 (1)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Điều hành tour online Du lịch Hồ Chí Minh 15/12/14

Thông tin TNK Travel

Tên công ty: TNK Travel
Quy mô công ty:Từ 25 - 99 nhân viên
Loại hình cty:
Điện thoại:0839205847
Email:xinchao@trippy.vn
Địa chỉ: 220 Đề Thám , phường Phạm Ngũ Lão , quận 1 , tphcm
Website: http://www.tnktravel.com/
Giới thiệu: In 10 yeɑrs of operɑtion, our compɑny hɑs grown from ɑ smɑll teɑm of 6 to ɑ stɑff of over 80. Ƭhis includes the mɑnɑgement boɑrd, sɑles ɑnd mɑrketing ɑnd operɑtions depɑrtments. We ɑlso provide ɑ professionɑl, reliɑble ɑnd sɑfe trɑnsport fleet.
Ngành nghề tuyển dụng: Du lịch

Về tuyển dụng tại TNK Travel

Danh sách việc làm tại TNK Travel liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
TNK Travel tuyển dụng. Việc làm tại TNK Travel. TNK Travel tuyển dụng việc làm Du lịch. TNK Travel tuyen dung. Viec lam tai TNK Travel. TNK Travel tuyen dung viec lam Du lich.