Hồ sơ ứng viên tại Hà Nam

 (212)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Lại Đức Mạnh 2 năm Thỏa thuận Nhân viên ngành điện Hà Nam
Nguyễn Thị Thanh Huyền Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên kế toán Hà Nam
Nguyễn Thị Thu Trang 2 năm Thỏa thuận Kế toán tổng hợp Hà Nam
Nguyễn Thị Nhung 2 năm 3- 5 triệu Nhân viên hành chính Hà Nam
Hoàng Trung Mỹ 4 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán Hà Nam
Nguyễn Văn Quỳnh 5 năm Thỏa thuận Nhân viên điện tử Hà Nam
Nguyễn Thị Thu 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên nhân sự Hà Nam
Phạm Thị Ngọc Ánh 2 năm 3- 5 triệu Nhân viên văn phòng, kế toán, tín dụng Hà Nam
Bùi Thị Thu Quỳnh Trên 5 năm Thỏa thuận Kế toán Hà Nam
Ngô Thị Thu Trang 3 năm 3- 5 triệu Nhân viên kế toán Hà Nam
Trương Thị Dư 2 năm Thỏa thuận Kế toán Hà Nam
Nguyễn Văn Phước 3 năm Thỏa thuận Kỹ sư cơ khí, nhân viên bảo trì Hà Nam
Nguyễn Hải Thịnh 1 năm 1- 3 triệu Kế toán Hà Nam
Phạm Mạnh Toàn 5 năm 10- 15 triệu Kỹ sư cầu đường Hà Nam
Trương Khánh Ly 5 năm Thỏa thuận Hành chính - Văn phòng - Trợ lý Hà Nam
Nguyễn Nguyệt Hà 2 năm 3- 5 triệu Nhân viên tư vấn Hà Nam
Nguyễn Kiều Hưng Trên 5 năm 5- 7 triệu Nhân viên bảo trì Hà Nam
Nguyễn Đức Trường Trên 5 năm 7- 10 triệu Trưởng nhóm,giáp sát bán hàng Hà Nam
Nguyễn Thị Băng 4 năm 5- 7 triệu Kế toán tổng hợp Hà Nam
Chu Thị Thủy Trên 5 năm 5- 7 triệu Kế toán tổng hợp Hà Nam