Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

 (572)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Chu Thị Thu Chưa có KN Thỏa thuận Nhân viên hành chính Hà Nội
Nguyễn Văn Nghĩa Trên 5 năm Thỏa thuận Quản lý kinh doanh Hà Nội
Đàm Thị Châm Trên 5 năm 7- 10 triệu Trưởng siêu thị Hà Nội
Đào Quang Quân Trên 5 năm 10- 15 triệu Giám sát kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Đình Sơn 4 năm 7- 10 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Bùi Xuân Hà 3 năm 7- 10 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Minh Vũ Dưới 1 năm 7- 10 triệu Chuyên viên kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Thị Thủy 2 năm 5- 7 triệu Cửa hàng trưởng Hà Nội
Nguyễn Thành Hải Trên 5 năm 10- 15 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Tiến Đạt 5 năm Trên 30 triệu Giám đốc kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Văn Nghĩa 5 năm 5- 7 triệu Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội
Nguyễn Xuân Việt Trên 5 năm 20- 30 triệu Phó giám đốc Hà Nội
Đặng Nhật Hoàng 4 năm 10- 15 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Đặng Phương Thúy Trên 5 năm 15- 20 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Dương Đắc Tùng Trên 5 năm 5- 7 triệu Trưởng nhóm kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Đức Thắng 2 năm Thỏa thuận Giám sát kinh doanh Hà Nội
Lê Đức Thịnh 1 năm 7- 10 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Đinh Thị Oanh 4 năm 7- 10 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Trương Văn Thắng 5 năm Thỏa thuận Hà Nội
Nguyễn Thanh Hải 2 năm 7- 10 triệu Nhân viên kinh doanh Hà Nội