Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

 (573)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Đàm Thị Châm Trên 5 năm 7- 10 triệu Trưởng siêu thị Hà Nội
Đào Quang Quân Trên 5 năm 10- 15 triệu Giám sát kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Đình Sơn 4 năm 7- 10 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Bùi Xuân Hà 3 năm 7- 10 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Minh Vũ Dưới 1 năm 7- 10 triệu Chuyên viên kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Thị Thủy 2 năm 5- 7 triệu Cửa hàng trưởng Hà Nội
Nguyễn Thành Hải Trên 5 năm 10- 15 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Tiến Đạt 5 năm Trên 30 triệu Giám đốc kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Văn Nghĩa 5 năm 5- 7 triệu Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội
Nguyễn Xuân Việt Trên 5 năm 20- 30 triệu Phó giám đốc Hà Nội
Đặng Nhật Hoàng 4 năm 10- 15 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Đặng Phương Thúy Trên 5 năm 15- 20 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Dương Đắc Tùng Trên 5 năm 5- 7 triệu Trưởng nhóm kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Đức Thắng 2 năm Thỏa thuận Giám sát kinh doanh Hà Nội
Lê Đức Thịnh 1 năm 7- 10 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Đinh Thị Oanh 4 năm 7- 10 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Trương Văn Thắng 5 năm Thỏa thuận Hà Nội
Nguyễn Thanh Hải 2 năm 7- 10 triệu Nhân viên kinh doanh Hà Nội
Trần Việt Đức 2 năm 5- 7 triệu Quản lý, Giám sát kinh doanh Hà Nội
Trần Hoàng Tuấn Trên 5 năm 15- 20 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội