Hồ sơ ứng viên Khác tại Hà Nội

 (531)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Hoàng Ngọc Anh Vũ 2 năm Thỏa thuận Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Việt Linh 2 năm Thỏa thuận Nhân viên ngành môi trường Hà Nội
Lưu Thế Bình Dưới 1 năm 5- 7 triệu Kỹ sư địa chất Hà Nội
Phạm Thị Thu Hằng 2 năm Thỏa thuận Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Đỗ Thị Thu Hằng Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Toản 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên Field Collector Hà Nội
Nguyễn Văn Công 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Thu Thuỷ Trên 5 năm 10- 15 triệu Trưởng phòng xuất nhập khẩu Hà Nội
Lưu Ngọc Anh Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Trần Thị Ánh Chưa có KN 3- 5 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Phạm Thị Huyền Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên sale, nhân viên hiện trường, nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu Hà Nội
Đỗ Thị Huyền Trang Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Trần Quỳnh Trang Chưa có KN 3- 5 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Đỗ Mạnh Chiến 5 năm Thỏa thuận Nhân viên chứng từ khai báo Hải quan, Logistics - XNK Hà Nội
Đỗ Thị Thùy Linh 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Xuân Thịnh 1 năm Thỏa thuận Chuyên viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Thị Phương 2 năm 3- 5 triệu Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Thị Lưu 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên Xuất nhập khẩu, Hành Chính Văn Phòng, Kinh doanh Hà Nội
Lê Thị Thúy 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Trần Thị Giang Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên xuất nhập khâu Hà Nội