Hồ sơ ứng viên Khác tại Hà Nội

 (531)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Nguyễn Thị Thơ 5 năm Thỏa thuận Nhân viên trang điểm Hà Nội
Lê Thị Huyền Thương 2 năm Thỏa thuận Xuất Nhập Khẩu, nhân viên mua hàng Hà Nội
Nguyễn Thị Hương Trên 5 năm 10- 15 triệu Chuyên viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Ngô Thị Quyên 2 năm 1- 3 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Vương Thị Tươi Trên 5 năm Thỏa thuận Nhân viên làm chứng từ XNK Hà Nội
Dương Thùy Dung Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên xuất-nhập khẩu Hà Nội
Vũ Thị Mai Liên 1 năm 7- 10 triệu Nhân viên khảo sát thị trường Hà Nội
Vũ Hà My Dưới 1 năm 3- 5 triệu Export-Import staff Hà Nội
Lê Thị Duyên Trên 5 năm 7- 10 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Lê Thị Hằng Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên Xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Thị Ngần Chưa có KN 5- 7 triệu Nhân viên tư vấn môi trường Hà Nội
Phí Thùy Dung 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên Xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Thị Minh Trang Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Trần Minh Quyết 5 năm Thỏa thuận Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Cù Thị Thủy 3 năm 5- 7 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Thị Hà Trên 5 năm 7- 10 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu tiếng trung Hà Nội
Lê Thị Hồng Vân Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Nguyễn Thị Kiều Anh 1 năm Thỏa thuận Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Trần Quang Huy 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội
Lý Nguyễn Chiến Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên xuất nhập khẩu Hà Nội