Hồ sơ ứng viên Xây dựng tại Hồ Chí Minh

 (4566)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Trần Duy 5 năm Thỏa thuận Kỹ sư thi công, giám sát Hồ Chí Minh
Trương Ánh Huy 5 năm 7- 10 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh
Do Tan Tau Chưa có KN 3- 5 triệu nhân viên Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phụng 2 năm 7- 10 triệu Cán bộ kỹ thuật, giám sát công trình Hồ Chí Minh
Nguyễn Sỹ Trực Chưa có KN Thỏa thuận nhân viên dự toán, xây dựng. Hồ Chí Minh
Phạm Quốc Hùng 1 năm Thỏa thuận Kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Trần Duy Cao Chưa có KN 5- 7 triệu kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Võ Lê Vinh 2 năm 5- 7 triệu Kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Nguyễn Khánh Thành Chưa có KN 5- 7 triệu kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Đỗ Trọng Danh Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên Hồ Chí Minh
Phan Ngọc Đạt Dưới 1 năm Thỏa thuận nhân viên kỷ thuật Hồ Chí Minh
Bùi Văn Hòa Chưa có KN 5- 7 triệu Kỹ sư công trường Hồ Chí Minh
Nguyễn Công Hậu 2 năm 5- 7 triệu nhân viên chính thức Hồ Chí Minh
Lê Văn Sang 2 năm Thỏa thuận Nhân viên kỹ thuật xây dựng Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Trung Chưa có KN 5- 7 triệu kĩ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Huỳnh Tuấn Anh Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân Viên Hồ Chí Minh
Võ Thanh Hoàng Chưa có KN 7- 10 triệu Giám sát thi công,thiết kế kết cấu Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Đông Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng nhóm Hồ Chí Minh
Vũ Nguyễn 4 năm 7- 10 triệu kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Nguyễn Duy Dũng Dưới 1 năm 7- 10 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh