Hồ sơ ứng viên Xây dựng tại Hồ Chí Minh

 (4566)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Nguyễn Tiến Đàm Chưa có KN Thỏa thuận kĩ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Nguyễn Khánh Thành Chưa có KN 5- 7 triệu kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Đỗ Trọng Danh Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên Hồ Chí Minh
Phan Ngọc Đạt Dưới 1 năm Thỏa thuận nhân viên kỷ thuật Hồ Chí Minh
Bùi Văn Hòa Chưa có KN 5- 7 triệu Kỹ sư công trường Hồ Chí Minh
Nguyễn Công Hậu 2 năm 5- 7 triệu nhân viên chính thức Hồ Chí Minh
Lê Văn Sang 2 năm Thỏa thuận Nhân viên kỹ thuật xây dựng Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Trung Chưa có KN 5- 7 triệu kĩ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Huỳnh Tuấn Anh Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân Viên Hồ Chí Minh
Võ Thanh Hoàng Chưa có KN 7- 10 triệu Giám sát thi công,thiết kế kết cấu Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Đông Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng nhóm Hồ Chí Minh
Vũ Nguyễn 4 năm 7- 10 triệu kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Nguyễn Duy Dũng Dưới 1 năm 7- 10 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn An 4 năm 5- 7 triệu Hồ Chí Minh
Lê Hoàng Minh Trên 5 năm Trên 30 triệu Giám đốc dự án xây dựng Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Điền Dưới 1 năm 5- 7 triệu nhân viên chính thức Hồ Chí Minh
Nguyễn Quỳnh Anh 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh
Trần Công Phúc 2 năm 5- 7 triệu Giám sát thi công Hồ Chí Minh
Phạm Tấn Kết 2 năm Thỏa thuận Giám sát thi công Hồ Chí Minh
Nguyễn Công Tuế 2 năm 10- 15 triệu Nhân viên dự toán / Trưởng nhóm khối lượng Hồ Chí Minh