Hồ sơ ứng viên Xây dựng tại Hồ Chí Minh

 (4564)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Võ Thanh Hoàng Chưa có KN 7- 10 triệu Giám sát thi công,thiết kế kết cấu Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Đông Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng nhóm Hồ Chí Minh
Vũ Nguyễn 4 năm 7- 10 triệu kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Nguyễn Duy Dũng Dưới 1 năm 7- 10 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn An 4 năm 5- 7 triệu Hồ Chí Minh
Lê Hoàng Minh Trên 5 năm Trên 30 triệu Giám đốc dự án xây dựng Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Điền Dưới 1 năm 5- 7 triệu nhân viên chính thức Hồ Chí Minh
Nguyễn Quỳnh Anh 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh
Trần Công Phúc 2 năm 5- 7 triệu Giám sát thi công Hồ Chí Minh
Phạm Tấn Kết 2 năm Thỏa thuận Giám sát thi công Hồ Chí Minh
Nguyễn Công Tuế 2 năm 10- 15 triệu Nhân viên dự toán / Trưởng nhóm khối lượng Hồ Chí Minh
Lê Đức Nhân Chưa có KN Thỏa thuận Kỹ sư xây dựng/ Thi công Hồ Chí Minh
Hồ Đình Ngoc Chưa có KN Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Lê Nguyễn Thành Nhơn Dưới 1 năm Thỏa thuận nhân viên kỷ thuật Hồ Chí Minh
Vũ Tuấn Anh Dưới 1 năm Thỏa thuận Kỹ sư kinh tế xây dựng, Nhân viên dự toán, Nhân viên QS Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Khánh 3 năm 7- 10 triệu Nhân viên kỹ thuật xây dựng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Thùy Trang Dưới 1 năm 5- 7 triệu Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Hồ Chí Minh
Lê Đức Hưng 1 năm 5- 7 triệu Kỹ thuật trắc địa Hồ Chí Minh
Đào Văn Tuấn 5 năm Thỏa thuận QS/QC Engineering Hồ Chí Minh
Vũ Hoài Anh 2 năm 7- 10 triệu Kỹ Sư Xây Dựng Hồ Chí Minh