Kết quả tìm kiếm hồ sơ ứng viên

 (130134)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Fg Chưa có KN 1- 3 triệu Nhân viên hành chính Hà Nội
Nguyen Quang Minh 2 năm 5- 7 triệu nhan vien chuyen phat nhanh Hồ Chí Minh
Lê Lê 3 năm 3- 5 triệu Nhân viên hành chính văn phòng Hồ Chí Minh
Vo Thi Minh Bach Trên 5 năm Thỏa thuận Nhan vien Hồ Chí Minh
Thái Quang Lê 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh
Nguyễn Đăng Trường 2 năm 10- 15 triệu Supervisor, TeamLeader, Petroleum Engineer Hồ Chí Minh
Nguyen Thu Hoai 2 năm 7- 10 triệu Nhân viên sales admin Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Trung Dưới 1 năm 5- 7 triệu Kỹ sư điện Hồ Chí Minh
Trang Thanh Thuỷ 2 năm Thỏa thuận Nhân viên hành chính văn phòng Hồ Chí Minh
Huỳnh Văn Tài 1 năm 7- 10 triệu Nhân Viên Bình Dương
Nguyễn Minh Hoàng Trên 5 năm Thỏa thuận Nhân viên Marketing-PR Hồ Chí Minh
Nguyễn Đắc Ngàn 1 năm Thỏa thuận Lập trình viên Hà Nội
Dương Minh Hoàng Dưới 1 năm 5- 7 triệu Hà Nội
Phạm Văn Trường 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên hành chính Hà Nội
Thanh 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên hành chính Hồ Chí Minh
Nguyen Ngoc Minh Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên hành chính văn phòng Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Trang 5 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán Hồ Chí Minh
Đặng Nguyễn Huệ 4 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán Hồ Chí Minh
Trang Chưa có KN 1- 3 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh
Nguyễn Đức Thiện 3 năm Thỏa thuận staff Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp