Hồ sơ ứng viên

 (130526)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Nguyễn Thế Lộc 2 năm 7- 10 triệu Hồ Chí Minh
Nguyễn Lộc 1 năm Thỏa thuận Tài Xế Xe ô tô Hồ Chí Minh
Tỷ Phú Trên 5 năm Trên 30 triệu Sếp của sếp Hồ Chí Minh
Truc 4 năm Thỏa thuận Nhân viên Nhân Sự Hồ Chí Minh
Huỳnh Thị Ánh Tuyết 2 năm 7- 10 triệu Hồ Chí Minh
Hoang Quyen Chưa có KN Thỏa thuận nhan vien Bình Dương
Phạm Ngọc Trên 5 năm 15- 20 triệu Hà Nội
Phạm Thị Huệ 3 năm 5- 7 triệu Nhân Viên Hà Nội
Nguyễn Đức Thuận 2 năm Thỏa thuận Nhân viên kỹ thuật Hà Nội
Nguyen Quang Vinh Trên 5 năm 10- 15 triệu IT manager Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Hiếu Trên 5 năm Thỏa thuận Nhân viên Đà Nẵng
Nguyễn Đức Đông Trên 5 năm Thỏa thuận QUẢN LÝ Hà Nội
Đinh Văn Khoa 2 năm 20- 30 triệu DEVELOPER + NETWORK Hồ Chí Minh
Vũ Trần Đạt 3 năm 15- 20 triệu Nhân viên thiết kế Hồ Chí Minh
Đỗ Phú Hào 5 năm 15- 20 triệu Nhân viên đảm bảo chất lượng Hồ Chí Minh
Đoàn Vũ Hùng Cường 5 năm 15- 20 triệu HR Manager Hồ Chí Minh
Phùng Kính Phục 5 năm Thỏa thuận Nhân viên kỹ thuật Hồ Chí Minh
Đinh Thoa 2 năm 5- 7 triệu Hành chính nhân sự/sản xuất, điều phối sản xuất Hà Nội