Hồ sơ ứng viên

 (130167)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Trần Thị Thủy Tiên 2 năm 7- 10 triệu Nhân viên Tester Hà Nội
Thẩm Thanh Phương 2 năm Trên 30 triệu Hà Nội
1 3 năm 15- 20 triệu PHP developer Hà Nội
Trần Thị Hồng Nhung Trên 5 năm 20- 30 triệu HR manager Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Hoàng Hạ 2 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Đặng Thôi 3 năm 7- 10 triệu Kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Thanh Long Doan Cao Chưa có KN 5- 7 triệu Nhân viên marketing Hồ Chí Minh
Yêu Cầu Xóa Tài Khoản Ngay 1 năm Thỏa thuận Nhân viên Hà Nội
Nguyễn Thị Bắc Duyên Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên văn phòng tiếng Nhật Hồ Chí Minh
Lê Mạnh Toàn 3 năm 7- 10 triệu Nhân viên kỹ thuật XDCB, Trợ lý kiểm toán viên XDCB Hà Nội
Vũ Mạnh Hùng 1 năm Thỏa thuận Nhân viên kinh doanh Hà Nội
Phương Mỹ Chi 4 năm 7- 10 triệu Quản lý hành chính nhân sự Hà Nội
Trần Đăng Khoa 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên kỹ thuật Hà Nội
Lê Văn Nam Trên 5 năm 20- 30 triệu Barista Hà Nội
Võ Thanh Sang Trên 5 năm 15- 20 triệu Kỹ sư xây dựng Hồ Chí Minh
Hoàng Trọng Nhân 3 năm 7- 10 triệu Nhân viên hành chính Hồ Chí Minh
Trần Văn Hùng Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên ban hang Hà Nội
Mai Ngọc Cường 5 năm 15- 20 triệu Hợp tác quốc tế Hồ Chí Minh
Trần Thị Hồng Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên Hà Nội
Nguyễn Việt 2 năm 7- 10 triệu Nhân viên IT,Seo Hà Nội