Hồ sơ ứng viên Bảo vệ

 (655)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Trần Đức Anh Chưa có KN 5- 7 triệu Nhân viên bảo vệ quẹt thẻ xe Bình Dương
Nguyễn Tú Tài 3 năm 3- 5 triệu Nhân viên bảo vệ Hồ Chí Minh
Vũ Đình Thanh Vân Chưa có KN 3- 5 triệu Nhân viên bảo vệ Hồ Chí Minh
Trần Mạnh Hậu Trên 5 năm 3- 5 triệu Nhân viên bảo vệ Hà Nội
Nguyễn Văn Tuấn 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên bảo vệ Hà Nội
Nguyễn Văn Dung Chưa có KN Thỏa thuận Nhân viên bảo vệ Hà Nội
Nguyễn Xuân Khải Chưa có KN 5- 7 triệu Nhân viên bảo vệ Hà Nội
Hà Văn Thọ Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên bảo vệ Bình Dương
Trương Quốc Cường 3 năm 3- 5 triệu Nhân viên bảo vệ Bến Tre
Vũ Văn Xuyền 5 năm Thỏa thuận Nhân viên bảo vệ Hưng Yên
Trần Thanh Bảo 3 năm Thỏa thuận Nhân viên bảo vệ Hồ Chí Minh
Nguyễn Anh Tú 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên bảo vệ đi làm ngay Hà Nội
Nguyễn Dương Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên bảo vệ Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Huân 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên bảo vệ Bắc Giang
Trương Văn Tỉnh 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên bảo vệ Bắc Ninh
Lưu Văn Hưng 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên bảo vệ Miền Nam
Hồ Văn Đoàn Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên bảo vệ Miền Bắc
Phạm Biên 1 năm 3- 5 triệu Bảo vệ Hà Nội
Phạm Văn Bốn Chưa có KN 3- 5 triệu Nhân viên bảo vệ Hà Nội
Dương Hòa An Trên 5 năm 7- 10 triệu Quản lý bảo vệ nội bộ Hồ Chí Minh