Kết quả tìm kiếm hồ sơ ứng viên

 (128089)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Hoàng Thị Thủy 2 năm 10- 15 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh
Nguyễn Trung Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên thi công - bảo trì điện nước Hồ Chí Minh
Dương Thị Cẩm Tiên 1 năm Thỏa thuận Nhân viên Hồ Chí Minh
Trần Gia Thịnh 2 năm 7- 10 triệu Creative designer Hồ Chí Minh
Không Có Tên 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên hành chính Hồ Chí Minh
Nguyễn Công Tứ Trên 5 năm Thỏa thuận kỹ thuật Hà Nội
Huỳnh Duy Hoàng Trên 5 năm Thỏa thuận Thi công Hồ Chí Minh
A B C Chưa có KN Thỏa thuận Hà Nội
Nguyễn Phú Cường Trên 5 năm Trên 30 triệu GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Bình Dương
Mạnh Nguyễn Trên 5 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Phạm Phương Chưa có KN Thỏa thuận Hà Nội
Chu Công Đức Anh Chưa có KN Thỏa thuận Hà Nội
Bùi Ngọc Bích 3 năm 10- 15 triệu Hà Nội
Lưu Quốc Quân Chưa có KN Thỏa thuận Nam Định
Lương Thị Minh Huế Trên 5 năm Thỏa thuận Vĩnh Phúc
Bùi Thanh Hải Trên 5 năm 20- 30 triệu Hồ Chí Minh
Nguyễn Minh Đức Chưa có KN 1- 3 triệu Nhân viên Hồ Chí Minh
Võ Thị Thúy Trên 5 năm 10- 15 triệu Nhân viên hành chính nhân sự Hồ Chí Minh
Đinh Thoa 3 năm 10- 15 triệu Sales admin, xử lý dữ liệu, kiểm soát vận hành Hà Nội
Phạm Minh Thông 4 năm Trên 30 triệu CMO Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp