Hồ sơ ứng viên Hàng hải tại Hồ Chí Minh

 (139)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Võ Văn Tài Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên lái tầu Hồ Chí Minh
Đào Văn Quyên Trên 5 năm Trên 30 triệu Quản lý vận hàng, khai thác động cơ tàu cơ tàu thủy Hồ Chí Minh
Trần Nguyễn Ngọc Thanh 5 năm 10- 15 triệu Trưởng ca điều độ container Hồ Chí Minh
Phan Bá Tư 1 năm 3- 5 triệu Kỹ sư máy tàu thủy Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Anh 5 năm Thỏa thuận Nhân viên kỹ thuật máy tàu thủy Hồ Chí Minh
Trần Văn Nam 1 năm Thỏa thuận Kỹ sư máy tàu Hồ Chí Minh
Huỳnh Văn Hạnh 1 năm Thỏa thuận Nhân viên giám định hàng hải Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Long 4 năm 10- 15 triệu Nhân viên giám định hàng hải Hồ Chí Minh
Bùi Thị Ngọc Hạnh Chưa có KN 3- 5 triệu Nhân viên chứng từ Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Việt Dưới 1 năm 7- 10 triệu Kỹ sư vận hành Hồ Chí Minh
Trần Tông Chưa có KN 3- 5 triệu Nhân viên kỹ thuật tàu thủy Hồ Chí Minh
Phạm Tô La 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên hàng hải Hồ Chí Minh
Trần Văn Nguyên Trên 5 năm Thỏa thuận Điều độ cảng Hồ Chí Minh
Nguyễn Duy Thanh Dưới 1 năm Thỏa thuận Kỹ sư Công trình thủy/ Kĩ sư xây dựng / nhân viên Hồ Chí Minh
Nguyễn Quang Trung 5 năm 7- 10 triệu Đại lý viên Hồ Chí Minh
Hoàng Long 1 năm 5- 7 triệu Giao nhận hàng hóa, điều vận Hồ Chí Minh
Nguyễn Duy Đại Dưới 1 năm 7- 10 triệu Kĩ sư máy tàu biển Hồ Chí Minh
Trần Văn Toàn Dưới 1 năm 3- 5 triệu Kĩ sư máy tàu thủy Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu 3 năm Thỏa thuận Nhân viên chứng từ hàng xuất Sea va Air Hồ Chí Minh
Nguyễn Duy Đại 1 năm 7- 10 triệu Kỹ sư hàng hải Hồ Chí Minh