Hồ sơ ứng viên tại Trà Vinh

 (22)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Diệp Bảo Hoàng 1 năm 1- 3 triệu Nhân viên Y tế Trà Vinh
Nguyễn Thị Hồng Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên kinh doanh Trà Vinh