Hồ sơ ứng viên Dịch vụ tại Hồ Chí Minh

 (976)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Mai Trương Dũng 2 năm 3- 5 triệu Nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Cung Quốc Hùng Trên 5 năm 10- 15 triệu Nhân viên dịch vụ khách hàng Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Huyền Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên ngành dịch vụ Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Ngọc Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại Hồ Chí Minh
Trần Ngọc Uyên 5 năm 5- 7 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Nguyễn Minh Hoàng 3 năm 5- 7 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Điền Chưa có KN 3- 5 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Nguyễn Tiến 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Phan Thị Xuân Thùy 3 năm 5- 7 triệu Nhân viên điều phối và tư vấn chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Trần Nam Yến 4 năm 7- 10 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Lê Thị Tuyết Mai 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Kim 3 năm 3- 5 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Đinh Thị Thu Huyền Chưa có KN Thỏa thuận Nhân viên điều phối du lịch Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Kim Chi 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên hỗ trợ nhắc phí qua điện thoại Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Việt 1 năm Thỏa thuận Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Vũ Thị Trà Mi Chưa có KN 3- 5 triệu Tổng đài viên 1080 Hồ Chí Minh
Diệp Nguyễn Như Vi Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên ngành dịch vụ Hồ Chí Minh
Ngô Thị Cẩm Vân 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Lê Thị Kim Loan 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh
Phạm Thị Thu Sương 3 năm 3- 5 triệu Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh