Hồ sơ ứng viên tại Hà Tĩnh

 (158)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Phan Thị Mai 1 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán Hà Tĩnh
Đào Thị Mai 4 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán Hà Tĩnh
Tống Thị Mai Hường 2 năm 5- 7 triệu Trình dược viên OTC Hà Tĩnh
Võ Thị Huyền Thương Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán Hà Tĩnh
Trần Thị Hoa Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên kế toán Hà Tĩnh
Bùi Viết Hoàng 4 năm Thỏa thuận Nhân viên kinh doanh, quản lý bán hàng Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Nhật Chưa có KN 1- 3 triệu Nhân viên kế toán Hà Tĩnh
Trần Bạch Ngân 2 năm 3- 5 triệu Nhân viên hành chính Hà Tĩnh
Đậu Thị Điệp 4 năm 3- 5 triệu Nhân viên bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Nhân viên kinh doanh Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Kim Dung 1 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán Hà Tĩnh
Đậu Hùng Quân 1 năm Thỏa thuận Nhân viên kinh doanh Hà Tĩnh
Đinh Hồng Phượng 3 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ Hà Tĩnh
Dang Hung Thai Trên 5 năm 7- 10 triệu Nhân viên thị trường Hà Tĩnh
Trần Thị Hằng Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên hành chính Hà Tĩnh
Đàm Văn Lực Dưới 1 năm 5- 7 triệu Kỹ sư hóa hữu cơ-hóa dầu,hóa polime,hóa nhựa Hà Tĩnh
Ngô Thị Hảo 3 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán Hà Tĩnh
Trần Quốc Vương Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên kế toán Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Sương 2 năm Thỏa thuận Nhân sự - Tiền lương Hà Tĩnh
Tô Thị Vân 2 năm 3- 5 triệu Kế toán Hà Tĩnh
Bùi Xuân Hoàng 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên kinh doanh Hà Tĩnh