Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

 (569)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Trần Xuân Tùng Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng/ phó phòng kinh doanh Hà Nội
Mai Quốc Việt Trên 5 năm Thỏa thuận Trợ lý kinh doanh Hà Nội
Lê Đức Vinh Trên 5 năm Thỏa thuận Chuyên viên kinh doanh, giám sát kinh doanh Hà Nội
Nghiêm Phú Hùng Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng phòng quản lý kinh doanh Hà Nội
Vũ Việt Cường Trên 5 năm Thỏa thuận Quản trị kinh doanh Hà Nội
Trần Quyết Thắng 2 năm Thỏa thuận Giám sát kinh doanh Hà Nội
Phạm Đức Quý Trên 5 năm 10- 15 triệu Quản lý, trưởng phó phòng kinh doanh Hà Nội
Dương Xuân Phương Trên 5 năm 20- 30 triệu Giám đốc kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Bá Phúc 2 năm 10- 15 triệu Giám sát kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Thị Cúc 5 năm Thỏa thuận Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Xuân Dương Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Thân Viết Tiệp Trên 5 năm 20- 30 triệu Giám đốc kinh doanh vùng miền Hà Nội
Cao Thị Hồng Nhung Trên 5 năm 10- 15 triệu Phó phòng kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Hữu Minh Trên 5 năm 15- 20 triệu ASM - Trưởng vùng Hà Nội
Tạ Đình Linh 5 năm Thỏa thuận Trưởng nhóm kinh doanh Hà Nội
Đỗ Ngọc Hải 5 năm 15- 20 triệu Trưởng/ phó phòng kinh doanh Hà Nội
Lê Thị Thùy Chinh 5 năm Thỏa thuận Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Nhất Thống Trên 5 năm 10- 15 triệu Giám sát kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Đắc Anh Trên 5 năm 10- 15 triệu Quản lý kinh doanh bán lẻ Hà Nội
Nguyễn Bình Trên 5 năm Thỏa thuận Giám đốc phát triển kênh phân phối Hà Nội