Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

 (569)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Lã Xuân Hạnh 5 năm 10- 15 triệu Giám sát bán hàng Hà Nội
Lê Trường Sơn Trên 5 năm 15- 20 triệu Giám sát kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Mạnh Tiến Trên 5 năm 7- 10 triệu Quản trị doanh nghiệp Hà Nội
Nguyễn Văn Chiến Trên 5 năm 7- 10 triệu TP.Kinh Doanh Hà Nội
Nguyễn Lê Anh 2 năm 5- 7 triệu Nhân viên kinh doanh, team leader Hà Nội
Nguyễn Hồng Nghĩa 5 năm 7- 10 triệu Trưởng nhóm kinh doanh Hà Nội
Cao Xuân Giảng 3 năm 10- 15 triệu Trưởng / Phó phòng kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Đức Duy Trên 5 năm 10- 15 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Vũ Quốc Việt 5 năm 7- 10 triệu Trưởng bộ phận kinh doanh Hà Nội
Trần Minh Tuấn Trên 5 năm Thỏa thuận Quản lý điều hành Hà Nội
Trương Văn Thành Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc Marketing, Giám đốc điều hành Hà Nội
Đặng Đức Khánh Trên 5 năm 10- 15 triệu Trưởng phòng ASM Hà Nội
Nguyễn Văn Duy 4 năm Thỏa thuận Giám sát bán hàng Hà Nội
Nguyễn Đình Anh Trên 5 năm Thỏa thuận Quản lý kinh doanh Hà Nội
Khuất Minh Chiến 4 năm 10- 15 triệu Giám Sát bán hàng (Sale Sup) Hà Nội
Vũ Thị Thu Trên 5 năm Thỏa thuận Giám sát bán hàng Hà Nội
Hoàng Minh Đức 2 năm 5- 7 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Đức Thanh Trên 5 năm 15- 20 triệu ASM khu vực, trưởng phòng kinh doanh, phó phòng kinh doanh, giám sát bán hàng Hà Nội
Nguyễn Anh Ngọc 2 năm 10- 15 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Ngọc Điệp 4 năm 7- 10 triệu Trưởng nhóm/Giám sát kinh doanh Hà Nội