Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

 (569)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Trần Việt Đức 2 năm 5- 7 triệu Quản lý, Giám sát kinh doanh Hà Nội
Trần Hoàng Tuấn Trên 5 năm 15- 20 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Thành Nhân Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Đỗ Mạnh Tường Trên 5 năm 7- 10 triệu Giám sát kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Vũ Ngọc Vinh 2 năm Thỏa thuận Giám sát khu vực kinh doanh Hà Nội
Đào Gia Cường 4 năm 10- 15 triệu Chuyên viên kinh doanh dự án Hà Nội
Lê Hoài Nam 3 năm 7- 10 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Đinh Hoàng Anh Chưa có KN 3- 5 triệu Thực tập sinh ngành kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Quốc Đức 2 năm 7- 10 triệu Giám sát bán hàng kênh siêu thị(MT) Hà Nội
Nguyễn Vương 3 năm 15- 20 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Đỗ Văn Ban Trên 5 năm 7- 10 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Tạ Ngọc Thủy Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng nhóm kinh doanh Hà Nội
Phạm Văn Duy Trên 5 năm 10- 15 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Tô Hoài 2 năm 7- 10 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Đoàn Tử Long 3 năm 10- 15 triệu Giám sát kinh doanh Hà Nội
Trần Đình Huấn 2 năm 7- 10 triệu Phó phòng kinh doanh Hà Nội
Trần Minh Vĩ Trên 5 năm Thỏa thuận Giám đốc Hà Nội
Hoàng Văn Lương Trên 5 năm 5- 7 triệu Trưởng, phó phòng kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Văn Tùng 4 năm 7- 10 triệu Phó phòng kinh tế kĩ thuật Hà Nội
Đào Thị Linh 3 năm 7- 10 triệu Giám sát kinh doanh Hà Nội