Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

 (567)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Nguyễn Thu Hiền 1 năm 5- 7 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Đinh Thế Quang 2 năm 7- 10 triệu Sale Executive,Quản Lý Cửa Hàng, Sale Leader.... Hà Nội
Trần Phong Nhã 3 năm 5- 7 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Thu Thảo 2 năm 7- 10 triệu Quản lý đại lý thương hiệu Hà Nội
Nguyễn Thị Xen 2 năm 3- 5 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Lê Thị Thanh 2 năm 7- 10 triệu Nhân viên sales admin Hà Nội
Đỗ Khắc Chung Trên 5 năm 15- 20 triệu Trưởng/ Phó phòng kinh doanh Hà Nội
Trần Quang Anh 2 năm 7- 10 triệu Quản trị kinh doanh Hà Nội
Bùi Thị Trang 2 năm 5- 7 triệu Trợ lí Kinh doanh Hà Nội
Lê Thu Hằng Trên 5 năm Trên 30 triệu Giam đốc chi nhánh Hà Nội
Nguyễn Quang Công 5 năm 7- 10 triệu Phó phòng kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Văn Đức Dưới 1 năm Thỏa thuận Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Văn Huy Chưa có KN 3- 5 triệu Nhân viên kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Văn Nhân Trên 5 năm 10- 15 triệu Trưởng , phó phòng kinh doanh Hà Nội
Trần Văn Lạc Trên 5 năm 15- 20 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Trung Kiên Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng nhóm kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Thanh Cảnh Trên 5 năm Thỏa thuận Nhân viên giám sát kinh doanh Hà Nội
Đàm Tiến Hoàng 3 năm Thỏa thuận Giám sát kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Trường Sơn Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Phùng Tiến Sỹ 2 năm Thỏa thuận Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội