Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

 (569)
Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Hoàng Duy Hưng Trên 5 năm Thỏa thuận Quản lý điều hành Hà Nội
Lưu Tùng Anh Trên 5 năm 20- 30 triệu Giám đốc kinh doanh Hà Nội
Đào Việt Hưng Trên 5 năm 20- 30 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Thị Doan 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên quản lý kinh doanh Hà Nội
Châu Nguyễn Quốc Đạt Trên 5 năm Thỏa thuận Giám đốc bán hàng Hà Nội
Đỗ Thị Huyền Trang 4 năm 7- 10 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Đặng Hải Phong 3 năm Thỏa thuận Giám đốc sáng tạo Hà Nội
Nguyễn Văn Cường Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Hoàng Anh Tuấn Trên 5 năm 10- 15 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Văn Cường Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Mạnh Hà Trên 5 năm 15- 20 triệu Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội
Anh Tuấn Trên 5 năm Thỏa thuận Giám đốc kinh doanh - Giám đốc chi nhánh Hà Nội
Hoàng Hà 4 năm 7- 10 triệu Trợ lý Kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Ngọc Tuynh 2 năm Thỏa thuận Quản lý bán hàng OTC Hà Nội Hà Nội
Phạm Văn Nam Trên 5 năm Thỏa thuận Giám đốc Hà Nội
Trần Hoàng Giang Trên 5 năm 15- 20 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Trần Thị Ngọc Bích 3 năm 7- 10 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội
Nguyễn Đại Dương Trên 5 năm 10- 15 triệu Giám sát kinh doanh Hà Nội
Trần Ngân Sơn 5 năm 10- 15 triệu Giám sát kinh doanh, quản lý khu vực Hà Nội
Phạm Thị Ngọc Thủy Trên 5 năm 15- 20 triệu Quản lý kinh doanh Hà Nội