Thông tin ứng viên Nguyễn Thị Thu Lan

Mã số: bmak

Thông tin cá nhân
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Lan
Ngày sinh: 15/11/1977
Giới tính: Nữ
Trình độ học vấn
Trình độ học vấn:Đại học
Tốt nghiệp năm:2001
Ngành học:Chuyên ngành tiếng Anh/Quản trị nhân sự
Tốt nghiệp loại:Trung bình khá
Tối nghiệp tại trừờng: Đại học Quốc Gia Hà Nội - khối D
Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh
Trình độ tin học: - Word- Excel- Powerpoint- Internet, email
Bằng/chứng chỉ khác: Đã được đào tạo các khoá học: 1. Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng - Thư ký Lãnh đạo 2. Bảo hiểm xã hội & Tiền lương 3. Ứng dụng Luật Lao động trong Doanh nghiệp
Số lượt xem: 645
Kinh nghiệm làm việc
Số năm kinh nghiệm: Trên 5 năm
Kinh nghiệm

Tên công ty: CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Vị trí công việc: Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
Ngành nghề: Thiết kế - Sản xuất - Phân phối sản phẩm thời trang cao cấp
Thời gian bắt đầu: Từ 2014 đến hiện tại
Mô tả công việc:
- Điều hành, giám sát việc thực hiện các chức năng công việc theo nhiệm vụ của phòng Hành chính Nhân sự.
- Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất sửa đổi và bổ sung xây dựng các nội quy, quy chế và các văn bản khác liên quan đến toàn bộ công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật…và tổ chức thực hiện.
- Soạn thảo các văn bản, xây dựng các biểu mẫu có liên quan đến trách nhiệm của Phòng Hành chính Nhân sự, phổ biến và tổ chức thực hiện.
- Lập kế hoạch mua sắm, quản lý, cấp phát và theo dõi việc sử dụng VPP, tài sản, trang thiết bị của công ty.
- giám sát CBNV đảm bảo tuân thủ tốt quy định về giờ giấc làm việc, các nội quy, quy định về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ…
- Xây dựng kế hoạch lao động, dự đoán những biến động về nhân lực có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, đề xuất giải pháp khắc phục và lên kế hoạch tuyển dụng lao động. Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng CBNV.
- Lập kế hoạch đào tạo, ngân sách đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, đối tượng đào tạo cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- Theo dõi, quản lý chấm công. Tính lương, thưởng, thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT cho CBNV.
- Soạn thảo các loại Hợp đồng lao động cho CBNV. Xây dựng và cập nhật chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc của các phòng/ban và cá nhân trong công ty.
- Tổ chức, hướng dẫn các phòng/ban trực thuộc xây dựng hệ thống đánh giá KPI. Thực hiện đánh giá định kỳ hàng tháng hiệu quả làm việc của CBNV đảm bảo minh bạch, công khai.
- Tổ chức và thực hiện các hoạt động ngoại giao, hiếu/hỉ, lễ tân, khánh tiết, các sự kiện của công ty, đối tác,…
- Quản trị công tác khen thưởng và các chế độ phúc lợi khác như nghỉ phép, nghỉ mát, BHYT, BHXH…
- Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp, xây dựng tối ưu hoá hệ thống quản lý nội bộ. Chịu trách nhiệm chăm lo đời sống tinh thần, đời sống vật chất của CBNV tại nơi làm việc và công tác văn-thể-mỹ của CBNV công ty. Xây dựng chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý.
- Trực tiếp giải quyết và ổn định các mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp phát sinh trong công việc giữa các cá nhân, bộ phận, phòng/ban. Giải đáp thắc mắc của người lao động về chế độ-quyền lợi-nghĩa vụ-công việc, …;
- Giao dịch đối ngoại với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước…
- Theo dõi, quản lý, sắp xếp, lưu trữ các hợp đồng, văn bản và tất cả hồ sơ liên quan một cách hệ thống, khoa học giúp các phòng ban tham khảo nhanh chóng và dễ dàng. Cập nhật danh sách lao động công ty một cách chi tiết và đầy đủ.
- Tổ chức và lên lịch các cuộc họp, hội nghị trong toàn công ty.
- Trực tiếp lập Hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thành lập chi nhánh, phòng giao dịch.
- Lập các báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo những vấn đề trong phạm vi chuyên môn: quy định, quy trình, chính sách, chế độ tiền lương, khen thưởng, kỉ luật…nhằm ổn định, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý trong công ty.
Lý do thôi việc: Tìm kiếm thử thách mới để phát huy hết khả năng
Thành tích đạt được:
- Thực hiện thành công việc cải tổ, cơ cấu lại toàn bộ bộ máy tổ chức của toàn Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy trình nghiệp vụ của từng phòng/ban và theo hệ thống quản trị thống nhất của Công ty trên cơ sở tinh và gọn.
- Xây dựng, ổn định bộ máy tổ chức, bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi, ổn định cho công ty.
- Nghiên cứu, đưa ra các ý tưởng, hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy trình quản lý, tạo dựng môi trường văn hoá làm việc một cách chuyên nghiệp, đưa công ty đi vào hoạt động ổn định, nề nếp có chuẩn mực phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH POLYCOM VIỆT NAM
Vị trí công việc: Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
Ngành nghề: Sản xuất bánh ngọt, bánh tươi cao cấp
Thời gian bắt đầu: Tháng 5/2012
Thời gian kết thúc: Tháng 8/2014
Mô tả công việc:
1. Công tác Hành chính:
- Tổ chức tiếp đón khách, hướng dẫn khách đến giao dịch tại Công ty.
- Quản lý tập trung, thống nhất công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc theo đúng các quy định của Ban Giám Đốc.
- Chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm. Quản lý trang thiết bị tài sản văn phòng và phân phối sử dụng. Quản lý sửa chữa trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ để làm việc tại văn phòng và các mặt công tác quản trị khác như quản lý đất đai tại văn phòng và nhà xưởng Công ty và các tài sản khác trong phạm vi quản lý phục vụ cho sinh hoạt, đời sống của CBNV.
- Chịu trách nhiệm chăm lo đời sống tinh thần, đời sống vật chất của CBNV tại nơi làm việc và các vấn đề văn thể mỹ của CBNV trong Công ty.
- Tổ chức và thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự trong Công ty; công tác vệ sinh; công tác phòng cháy chữa cháy.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại giao, hiếu, hỷ, Lễ, Tết cổ truyền, các hoạt động phúc lợi cho CBNV.
- Giao dịch đối ngoại với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương.
2. Công tác Nhân sự:
- Chủ trì, lên kế hoạch xây dựng dự thảo các quy trình nhằm đổi mới về tổ chức, hoạt động của Công ty góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Nghiên cứu, dự thảo, đánh giá, sửa đổi và bổ sung các nội quy, quy chế và các văn bản khác liên quan đến toàn bộ công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật... và tổ chức thực hiện.
- Soạn thảo các văn bản về hệ thống quản lý chất lượng có liên quan đến trách nhiệm của phòng Hành chính Nhân sự, tổ chức thực hiện, duy trì các quy định của hệ thống đó.
- Thực hiện công tác quản lý nhân sự của Công ty: Chấm công, theo dõi giờ giấc làm việc, theo dõi việc chấp hành các nội quy, quy chế làm việc. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công tác lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác như nghỉ phép, nghỉ mát, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... Chăm lo sức khoẻ người lao động, xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.
- Phối hợp đánh giá thành tích từng người, từng tập thể và toàn Công ty.
- Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển, nâng cao trình độ nghiệp vụ của CBNV.
- Tổ chức truyền đạt, hướng dẫn cán bộ quản lý điều hành các bộ phận về các nội quy, quy chế và các quy định khác của Công ty liên quan đến công tác hành chính, tổ chức nhân sự đồng thời thu thập ý kiến, nguyện vọng của người lao động, phản ánh lên cấp trên nhằm hoàn thiện các văn bản.
- Tổng hợp, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu liên quan đến người lao động để giải quyết quan hệ nhân sự và lao động như các tranh chấp, kỷ luật, thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề liên quan khác... theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Dự báo báo ngân sách chi phí cho quản trị nhân lực.
- Tổ chức công tác lưu trữ các văn bản pháp quy, các hồ sơ về tổ chức nhân sự đầy đủ, kịp thời bổ sung vào hồ sơ diễn biến của CBNV quá trình công tác tại Công ty, nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý tổ chức nhân sự và những vấn đề liên quan.
- Cố vấn cho Ban Giám Đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty khi cần thiết.
- Tư vấn và uốn nắn tư tưởng sai lệch cho người lao động.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc Công ty.

Tên Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN GOLDEN BRIDGE VIỆT NAM
Vị trí công việc: Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2007
Thời gian kết thúc: Tháng 4/2012
Mô tả công việc:
Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo nhân sự ổn định, chất lượng ngày càng nâng cao, đi vào chiều sâu.
- Quản lý, giám sát thực hiện quy trình, quy định, nội quy công ty.
- giám sát, theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên theo định kỳ.
- giám sát, theo dõi chi phí hành chính, sử dụng đúng mục đích, giảm chi phí, tăng hiệu quả chất lượng công việc.
- Giải quyết các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động. Tính lương, thưởng, giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định.
- Đề xuất lương, thưởng, kỉ luật, mục đích nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên.
- Lập Hồ sơ pháp lý và các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty/chi nhánh, phòng giao dịch...một cách nhanh chóng và thành công.
- Là người chịu trách nhiệm chính trong việc công bố thông tin của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mọi hoạt động liên quan của Công ty.
- Xây dựng, ổn định bộ máy tổ chức, bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi, ổn định cho công ty.
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty khi cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Tên công ty: TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT HÀNG DỆT MAY 19/5 HÀ NỘI
Vị trí công việc: Chuyên viên Nhân sự
Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm thời trang xuất khẩu
Thời gian bắt đầu: Tháng 2/2002
Thời gian kết thúc: Tháng 6/2007
Mô tả công việc:
- Biên, phiên dịch tài liệu bằng Tiếng Anh.
- Soạn thảo các công văn, giấy tờ.
- Quản lý trang thiết bị văn phòng như máy Photo, máy In, máy Fax. Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm. Quản lý con dấu của công ty.
- Chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị, đặt vé máy bay, phòng khách sạn.
- Phụ trách công tác tuyển dụng. Quản lý Hồ sơ, sổ BHXH của toàn thể CBNV và các công việc quan trọng khác.

Các kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp hoạt bát, nhạy bén.
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo tốt.
- Kỹ năng đàm phán và giải quyết xung đột.
- Kỹ năng lập kế hoạch.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
- Kỹ năng đánh giá và nhìn nhận con người/Human sense.
- Tư duy phân tích logic, có óc tổ chức.
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Kỹ năng kết nối với các phòng/ban.
- Kỹ năng viết/trình bày bằng văn bản tốt.

Công việc mong muốn
Vị trí mong muốn: Trưởng phòng hành chính nhân sự
Cấp bậc: Trưởng/Phó phòng
Ngành nghề: Nhân sự
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
Mục tiêu nghề nghiệp:

Đảm nhiệm một vị trí cao cấp trong lĩnh vực quản lý nhân sự mang đến nhiều cơ hội và thách thức, cho phép tôi phát huy tối đa kiến thức và kinh nghiệm của mình trong ngành quản lý nhân sự, giúp ích cho sự phát triển và bền vững của Doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Lan
Email: huonghr77@gmail.com
Điện thoại: 0965555755

Ứng viên Nhân sự tại Hà Nội

Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Ngoc Son Nguyen Trên 5 năm 10- 15 triệu Chuyên viên HC-NS Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hương 4 năm 10- 15 triệu Trưởng phòng nhân sự Hà Nội
Trần Tấn Phát Chưa có KN Thỏa thuận Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Lan Trên 5 năm Thỏa thuận Trưởng phòng hành chính nhân sự Hà Nội
Bùi Thị Hạnh Dưới 1 năm 5- 7 triệu Nhân viên Hành chính nhân sự Hà Nội
Nguyễn Thị Mai Phương Trên 5 năm 7- 10 triệu Nhân viên Hà Nội
Phạm Thị Hải Trên 5 năm 20- 30 triệu Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Hà Nội
Phạm Thị Hải Trên 5 năm 20- 30 triệu Trưởng phòng Hành chính nhân sự Hà Nội
Phương Mỹ Chi 4 năm 7- 10 triệu Quản lý hành chính nhân sự Hà Nội
Nguyễn Thanh Bình 2 năm Thỏa thuận Nhân viên hành chính nhân sự Hà Nội
Vũ Thu Phương 2 năm 7- 10 triệu HR Officer Hà Nội
Không Xác Định Trên 5 năm Thỏa thuận Chuyên viên Hành chính - Nhân sự Hà Nội
Nguyễn Thị A 4 năm Thỏa thuận Hà Nội
Hfdgbr 5 năm 10- 15 triệu Hà Nội
Nguyễn Nhu Dưới 1 năm Thỏa thuận Nhân viên hành chính nhân sự Hà Nội
Trần Thị Phương Anh Chưa có KN Thỏa thuận Nhân viên Hà Nội
Tùng Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên hành chính nhân sự Hà Nội
Nguyễn Thị Uyên Dưới 1 năm 3- 5 triệu Nhân viên hành chính nhân sự Hà Nội
Bùi Thị Mi Chưa có KN Thỏa thuận Nhân viên Nhân sự Hà Nội
Trần Tuấn Anh Dưới 1 năm 5- 7 triệu Giám sát Hà Nội

Về ứng viên Nguyễn Thị Thu Lan

Thông tin về ứng viên Nguyễn Thị Thu Lan đã được vieclam.tv kiểm duyệt. Trường hợp thông tin về Nguyễn Thị Thu Lan không chính xác hoặc đã thay đổi, vui lòng báo cho vieclam.tv hoặc đăng nhập tài khoản ứng viên Nguyễn Thị Thu Lan để thay đổi lại.
Từ khóa tìm kiếm
Thông tin đầy đủ của ứng viên Nguyễn Thị Thu Lan: ngày sinh, email huonghr77@gmail.com, điện thoại: 0965555755, lý lịch, cv, trường học... Nguyễn Thị Thu Lan Nhân sự. Thong tin day du cua ung vien Nguyen Thi Thu Lan: ngay sinh, email huonghr77@gmail.com, dien thoai: 0965555755, ly lich, cv, truong hoc... Nguyen Thi Thu Lan Nhan su.
Đăng thông tin ứng viên miễn phí