Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam tuyển dụng

 (180)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Thợ phay, thợ Tiện làm việc tại KCN Thạch Thất - Quốc Oai Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/12/15
Nhân viên kinh doanh dự án Hoạch định-Dự án Hà Nội, Hồ Chí Minh 22/11/15
Kỹ sư cơ khí thiết bị môi trường Nông- Lâm- Ngư nghiệp Hà Nội 30/10/15
Chuyên viên kỹ thuật lập dự toán Hoạch định-Dự án Hà Nội 30/10/15
Nhân viên kinh doanh thiết bị thí nghiệm xây dựng Vật tư- Thiết bị Đà Nẵng 30/10/15
Cán bộ kinh doanh bán lẻ Quản trị kinh doanh Hà Nội 20/09/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Đà Nẵng 15/09/15
Trưởng phòng kinh doanh dự án.. Quản trị kinh doanh Đà Nẵng 31/08/15
Trưởng phòng kinh doanh dự án Hoạch định-Dự án Đà Nẵng 31/08/15
Trưởng phòng kế hoạch. Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Trưởng phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Trưởng phòng kế hoạch Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Phó giám đốc kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 31/08/15
Trợ lý kinh doạnh Hoạch định-Dự án Hồ Chí Minh 31/08/15
Cán bộ kinh doanh dự án miền Nam Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 31/08/15
Trưởng phòng kinh doanh dự án tại chi nhánh Quản trị kinh doanh Đà Nẵng 30/08/15
Nhân viên vật tư Vật tư- Thiết bị Hà Nội 30/08/15
Công nhân nguội Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/08/15
Cán bộ vật tư Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/08/15
Thợ cơ khí CNC Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/08/15
Thợ xây lò đốt rác Xây dựng Hà Nội 30/08/15
Công nhân xây lò đốt rác Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/08/15
Chuyên viên giao nhận Xây dựng Hà Nội 30/08/15
Kỹ sư điện tử viễn thông - điều khiển tự động Điện- Điện tử Hà Nội 30/08/15
Nhân viên lái xe Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/08/15
Nhân viên lái xe cho Giám đốc. Ô tô- Xe máy Hà Nội 30/08/15
Lái xe cho giám đốc Lao động phổ thông Hà Nội 30/08/15
Nhân viên kinh doanh dự án Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/08/15
Cán bộ kinh doanh dự án điện tử viễn thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/08/15
Cán bộ kinh doanh dự án Điện tử viễn thông Hà Nội 30/08/15
Kỹ sư điện tử Viễn thỗng Điện tử viễn thông Hà Nội 29/08/15
Giám đốc nhà máy T-tech Quản trị kinh doanh Hà Nội 20/08/15
Giám đôc nhà máy Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 20/08/15
Giám đốc quản lý nhà máy T-tech Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 20/08/15
Thợ xây lắp cột ăng ten Điện tử viễn thông Hà Nội 20/08/15
Thợ cơ điện Điện- Điện tử Hà Nội 20/08/15
Công nhân kỹ thuật cơ điện Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 20/08/15
Trưởng phòng giao nhận Vật tư- Thiết bị Hà Nội 15/08/15
Cán bộ giao nhận Điện- Điện tử Hà Nội 15/08/15
Nhân viên kinh doanh thiết bị thí nghiệm - kiểm định xây dựng Hoạch định-Dự án Đà Nẵng 23/07/15
Nhân viên kinh doanh dự án FM Hoạch định-Dự án Đà Nẵng 23/07/15
Nhân viên kinh doanh dự án môi trường Hoạch định-Dự án Đà Nẵng 23/07/15
Nhân viên kế toán kho Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 20/07/15
Công nhân sơn tĩnh điện Dầu khí- Hóa chất Hà Nội 20/07/15
Công nhân cơ khí Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 20/07/15
Nhân viên xuất nhập khẩu Vật tư- Thiết bị Hà Nội 20/07/15
Trưởng nghành hàng thiết bị kiểm định xây dựng Tư vấn Hà Nội 20/07/15
Cán bộ xuất nhập khẩu Quan hệ đối ngoại Hà Nội 20/07/15
Thợ máy CNC Kỹ thuật Hà Nội 20/07/15
Cán bộ tư vấn các thiết bị kiểm định xây dựng Kỹ thuật Hà Nội 20/07/15
Trưởng ngành hàng điện tử viễn thông Kỹ thuật Hà Nội 20/07/15
Thợ tiện CNC Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 20/07/15
Quản lý nhà máy Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 20/07/15
Cán bộ kinh doanh dự án Quản trị kinh doanh Hà Nội, Hồ Chí Minh 20/07/15
Nhân viên kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ thuật Đà Nẵng 20/07/15
Chuyên viên tư vấn các thiết bị kiểm định xây dựng Vật tư- Thiết bị Hà Nội 20/07/15
Trưởng phòng kinh doanh dự án Hoạch định-Dự án Hà Nội 20/07/15
Chuyên viên tư vấn điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Hà Nội 20/07/15
Nhân viên tư vấn các thiết bị kiểm định xây dựng Khác Hà Nội 20/07/15
Nhân viên tư vấn điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Hà Nội 20/07/15
Giám đốc nhà máy Hoạch định-Dự án Hà Nội 20/07/15
Chuyên viên tư vấn các thiết bị kiểm định xây dựng Nhân viên kinh doanh Hà Nội 20/07/15
Nhân viên kinh doanh dự án Nhân viên kinh doanh Hà Nội, Hồ Chí Minh 20/07/15
Chuyên viên xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Hà Nội 20/07/15
Chuyên viên tư vấn điện tử viễn thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 20/07/15
Nhân viên lễ tân Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/06/15
Trưởng phòng mua hàng Xuất nhập khẩu Hà Nội 30/06/15
Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Quan hệ đối ngoại Hà Nội 30/06/15
Trưởng phòng thương mại Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Nhân viên lái xe kiêm giao nhận làm việc tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai Vận tải- Lái xe Hà Nội 30/06/15
Lái xe giao nhận Ô tô- Xe máy Hà Nội 30/06/15
Kỹ sư chế tạo Kỹ thuật ứng dụng Hà Nội 30/06/15
Lái xe kiêm Cán bộ giao nhận Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/06/15
Kỹ sư thiết kế Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/06/15
Trợ lí Tổng giám đốc Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Trưởng phòng Kế hoạch kiêm trợ lí TGĐ Quan hệ đối ngoại Hà Nội 30/06/15
Nhân viên nhân sự làm việc tại Chi nhánh Đà Nẵng Nhân sự Đà Nẵng 30/06/15
Nhân viên hành chính - nhân sự. Hành chính- Văn phòng Đà Nẵng 30/06/15
Trợ lí Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng Kế hoạch Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/06/15
Nhân viên kinh doanh thiết bị kiểm định xây dựng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/06/15
Trợ lý kinh doanh Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/06/15
Kế toán trưởng - Làm việc tại Hà Nội Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 30/06/15
Cán bộ kinh doanh dự án - TP. HCM Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 30/06/15
Kỹ sư điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Hà Nội 30/06/15
Giám đốc nhà máy Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/06/15
Thợ tiện, cắt gọt Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/06/15
Công nhân sơn làm việc tại khu công nghiệp Thạch thất Kỹ thuật Hà Nội 30/06/15
Thợ sơn làm việc tại Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc oAI Kiến trúc- TK nội thất Hà Nội 30/06/15
Chuyên viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Hà Nội 16/06/15
Nhân viên xuất nhập khẩu giỏi tiếng Trung Quản trị kinh doanh Hà Nội 16/06/15
Chuyên viên mua hàng Quan hệ đối ngoại Hà Nội 16/06/15
Nhân viên hành chính- văn phòng Nhân sự Hà Nội 31/05/15
Nhân viên hành chính - Nhân sự Nhân sự Hà Nội 31/05/15
Nhân viên hành chính - nhân sự làm việc tại Hà Nội Nhân sự Hà Nội 31/05/15
Thợ Sơn làm việc tại KCN Thạch Thất - Quốc Oai Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/05/15
Kế toán Ngân hàng Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/05/15
Trưởng phòng kế toán làm việc tại Nhà máy Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/05/15
Thực tập sinh - Nhân viên Tuyển dụng Nhân sự Hà Nội 31/05/15
Chuyên gia sản phẩm điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Hà Nội 31/05/15
Chuyên gia sản phẩm điện dân dụng Hàng gia dụng Hà Nội 31/05/15
Lái xe tại HN cho TGĐ Vận tải- Lái xe Hà Nội 20/05/15
Thợ CNC Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 15/05/15
Trưởng phòng giao nhận làm tại KCN Thạch Thất- Quốc Oai Điện tử viễn thông Hà Nội 15/05/15
Trưởng phòng giao nhận làm việc tại KCN Thạch Thất- Quốc Oai Điện- Điện tử Hà Nội 15/05/15
Trưởng phòng giao nhận Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 15/05/15
(Tuyển gấp) Trưởng phòng hành chính- nhân sự Hành chính- Văn phòng Hà Nội 09/04/15
(Tuyển gấp) Trưởng phòng quản lí nhân sự Pháp lý Hà Nội 09/04/15
(Tuyển gấp) Trưởng phòng nhân sự Nhân sự Hà Nội 09/04/15
Cán bộ kỹ thuật giao nhận - tại Tp. HCM Kỹ thuật Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kĩ thuật giao nhận tại Tp. Hồ Chí Minh Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên giao nhận- tại Tp. HCM Cơ khí- Chế tạo Hồ Chí Minh 31/03/15
Chuyên viên Kế hoạch dự án (PRESALE) Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kế hoạch dự án _ PRESALE Kỹ thuật Hồ Chí Minh 31/03/15
Cán bộ kế hoạch dự án (PRESALE) Cơ khí- Chế tạo Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 31/03/15
Công nhân tổ Nguội Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/03/15
Thợ Nguội Lao động phổ thông Hà Nội 31/03/15
Công nhân Nguội Chứng khoán- Vàng Hà Nội 31/03/15
Kỹ sư cơ điện Điện tử viễn thông Hà Nội 31/03/15
Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông Hà Nội 31/03/15
Thợ sơn Lao động phổ thông Hà Nội, Hà Giang 31/03/15
Công nhân Kỹ thuật Cơ điện Đầu tư Hà Nội 31/03/15
Thợ xây lò đốt rác Lao động phổ thông Hà Nội, Hà Giang 31/03/15
Nhân viên dự án ngành hóa sinh - môi trường Nhân viên kinh doanh Hà Nội, Đà Nẵng 31/03/15
Trưởng/phó phòng kế hoạch Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/03/15
Trưởng phòng kế hoạch Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/03/15
Kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/03/15
Cán bộ Kinh doanh thiết bị thí nghiệm Kiểm định xây dựng Xây dựng Hà Nội 28/02/15
Cán bộ Kinh doanh thiết bị Hóa sinh - môi trường Hoạch định-Dự án Hà Nội 28/02/15
Nhân viên Kinh doanh Dự án Bán hàng Hà Nội 28/02/15
Chuyên viên tư vấn thiết bị điện tử viễn thông Điện- Điện tử Hà Nội 31/01/15
Chuyên viên tư vấn điện tử viễn thông, phát thanh truyền hình - UPS Điện tử viễn thông Hà Nội, Hà Giang 31/01/15
Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông Hà Nội 31/01/15
Nhân viên nấu ăn- làm việc tại Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai Lao động phổ thông Hà Nội 31/01/15
Thợ học việc _ làm việc tại Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai Lao động phổ thông Hà Nội 31/01/15
Thợ học việc tổ nguội _ làm việc tại Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai Cơ khí- Chế tạo Hà Nội, Hà Giang 31/01/15
Nhân viên kinh doanh thiết bị điện tử viễn thông Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/01/15
Trợ lí Kinh doanh cho TGĐ Quan hệ đối ngoại Hà Nội 31/01/15
Cán bộ dự án Marketing- PR Hà Nội 31/01/15
Chuyên viên tư vấn thiết bị công nghệ viễn thông Điện- Điện tử Hà Nội 31/01/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/01/15
Chuyên viên tư vấn thiết bị kiểm định xây dựng Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/01/15
Kỹ sư điện tử Điện tử viễn thông Hà Nội 31/01/15
Kế toán trưởng Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/01/15
Thợ học việc tổ nguội Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/01/15
Trợ lí Tổng Giám Đốc Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/01/15
Nhân viên kinh doanh FM và điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Hà Nội 31/01/15
Trưởng phòng dự án Cơ khí- Chế tạo Hồ Chí Minh 31/01/15
Trưởng/phó phòng kinh doanh thiết bị môi trường Xây dựng Hồ Chí Minh 31/01/15
Cán bộ cung ứng vật tư làm việc tại khu Công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai Kỹ thuật Hà Nội 31/12/14
Cán bộ vật tư làm việc tại Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai Vật tư- Thiết bị Hà Nội 31/12/14
Nhân viên tư vấn thiết bị Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên tư vấn thí nghiệm kiểm định xây dựng và lò đốt rác Xây dựng Hà Nội 31/12/14
Cán bộ kinh doanh FM và Điện tử viễn thông Khác Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/14
Lái xe cho Giám Đốc Vận tải- Lái xe Hà Nội 31/12/14
Nhân viên kinh doanh dự án thiết bị công nghệ Nhân viên kinh doanh Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/14
Chuyên viên phòng nghiên cứu và phát triển Kỹ thuật Hà Nội 31/12/14
Giám đốc chi nhánh Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Phó giám đốc kinh doanh Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Trợ lý tổng giám đốc Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Giám đốc Chi Nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM Quản trị kinh doanh Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/14
Chuyên viên nhân sự Nhân sự Hà Nội 31/12/14
Trưởng phòng công nghệ thiết bị điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Hà Nội 31/12/14
Trưởng phòng kinh doanh dự án Hoạch định-Dự án Hà Nội 31/12/14
Trưởng phòng kinh doanh thiết bị dự án Hoạch định-Dự án Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/14
Kỹ sư cơ khí nhiệt lạnh Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên dự án Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Nhân viên kinh doanh thiết bị kiểm định xây dựng Nhân viên kinh doanh Đà Nẵng 30/11/14
Tổ trưởng tổ tiện Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 30/11/14
Cán bộ kỹ thuật dự án Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 24/11/14
Chuyên viên nhấn sự. Nhân sự Hà Nội 11/11/14
Giám đốc chi nhánh T-Tech Đà Nẵng Điện- Điện tử Đà Nẵng 31/10/14
Thủ kho Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/10/14
Nhân viên hồ sơ thầu lĩnh vực điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Hà Nội 31/10/14
Thợ tiện CNC Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/10/14
Phó quản đốc phân xưởng Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/10/14
Kỹ sư nghiên cứu thiết kế Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 31/10/14
Chuyên viên tư vấn thiết bị kiểm định xây dựng. Xây dựng Hà Nội 31/10/14
Chuyên viên tư vấn thiết bị công nghệ. chuyên ngành: điện- điện tử viễn thông. Điện- Điện tử Hà Nội 23/10/14
Nhân viên kinh doanh thiết bị FMs Điện- Điện tử Đà Nẵng 21/10/14
Trợ lí tổng giám đốc Thư ký- Trợ lý Hà Nội 20/10/14

Thông tin Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam

Tên công ty: Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam
Quy mô công ty:Từ 100 - 499 nhân viên
Loại hình cty:CỔ PHẦN
Điện thoại:0129 778 5555
Email:tuyendung@t-tech.vn
Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà Vinaconex9 (đối diện tòa nhà KeangNam), Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Website: t-tech.vn
Giới thiệu:
Logo Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam
Ƭ-TECH Việt Nam là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực ρhát triển công nghệ tại Việt Nam. Được thành lậρ ngày 06/11/2002, với nhiều năm kinh nghiệm Ƭ-TECH đã và đang đưa ra thị trường được rất nhiều sản ρhẩm có tính công nghệ cao, chất lượng tốt, đảm Ƅảo uy tín trên thị trường, góp phần vào việc giảm thiểu nhậρ siêu, thâm hụt ngoại tệ theo chủ trương chung củɑ Nhà Nước. Hiện nay, ngoài hệ thống ρhân phối sản phẩm trên toàn quốc, Ƭ-TECH đang mở rộng thị trường hoạt động rɑ ngoài lãnh thổ Việt Nam như: Lào, Ϲampuchia, Thái Lan, Myanma, Malaysiɑ, Indonesia, Philippin
Các lĩnh vực hoạt động chính củɑ công ty:
Sản xuất và cung cấp thiết Ƅị thí nghiệm Vật liệu xây dựng, thiết Ƅị kiểm tra, kiểm định công trình xâу dựng.
Sản xuất và cung cấp Bộ lưu điện (UPS), Inverter, các giải ρháp nguồn điện chuyên dụng và dân dụng.
Ѕản xuất và cung cấp thiết bị Phát thɑnh Truyền hình, hệ thống truyền thɑnh không dây và có dây, thiết bị điện, điện tử viễn thông, ....
Ѕản xuất, cung cấp thiết bị và mô hình giảng dạу, thực hành nghề: Điện, điện tử, điện lạnh, hàn, cơ khí, công nghệ ôtô
Ngành nghề tuyển dụng: Kỹ thuật, Cơ khí- Chế tạo, Xây dựng, Hoạch định-Dự án, Quản trị kinh doanh, Điện- Điện tử, Marketing- PR, Nhân sự, Vận tải- Lái xe, Điện tử viễn thông, Hàng gia dụng, Quan hệ đối ngoại, Nhân viên kinh doanh, Kế toán- Kiểm toán, Khác, Thư ký- Trợ lý

Về tuyển dụng tại Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam

Danh sách việc làm tại Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam tuyển dụng. Việc làm tại Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam. Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam tuyển dụng việc làm Thư ký- Trợ lý. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam. Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam tuyen dung. Viec lam tai Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam. Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam tuyen dung viec lam Thu ky- Tro ly. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty Cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam