Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long tuyển dụng

 (272)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Nữ nhân viên phụ trách đối ngoại, quan hệ khách hàng Quan hệ đối ngoại Hà Nội 10/12/15
Nam nhân viên tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 01/12/15
Nhân viên phụ trách mời tài trợ, khai thác thông tin quảng cáo Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 01/12/15
Tạo thương hiệu - kinh doanh trực tuyến Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/11/15
Nữ Nhân Viên Phụ Trách Đối Ngoại, Quan Hệ Khách Hàng Quan hệ đối ngoại Hà Nội 31/08/15
Nhân viên kinh doanh truyền thông đại chúng Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Chuyên viên khai thác sự kiện, làm truyền thông Bán hàng Hà Nội 31/08/15
Nhân viên khai thác tài trợ truyền thông truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/08/15
Nhân viên kinh doanh sự kiện( thưởng hấp dẫn) Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Nhân viên tiếp thị khai thác sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/08/15
Nhân viên kinh doanh khai thác tài trợ, làm truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/08/15
Nhân viên kinh doanh trực tiếp qua điện thoại Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Nhân viên kinh doanh truyền thông giỏi Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/08/15
Mời tài trợ, quảng cáo cho chương trình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/08/15
Khai thác báo chí truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/08/15
Nhân viên khai thác sự kiện báo chí truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 29/08/15
Nhân viên kinh doanh thực tập Nhân viên kinh doanh Hà Nội 28/08/15
Kinh doanh - khai thác tài trợ, quảng cáo (tuyển gấp,lương cao) Nhân viên kinh doanh Hà Nội 27/08/15
Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Truyền Thông Quan hệ đối ngoại Hà Nội 25/08/15
Chuyên viên phát triển thị trường truyền thông Quan hệ đối ngoại Hà Nội 25/08/15
Nhân viên tổ chức sự kiện truyền hình trực tiếp Báo chí-Truyền hình Hà Nội 25/08/15
Nhân Viên Làm Sự Kiên Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/07/15
Tiếp Thị Online - Quảng Cáo Trực Tiếp Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/07/15
Nam Nhân Viên Khai Thác Thị Trường Quảng Cáo Truyền Hình Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/07/15
Nam Nhân Viên Phòng Tiếp Thị Quảng Cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/07/15
Nữ Nhân Viên Làm Dịch Vụ Khách Hàng Dịch vụ Hà Nội 31/07/15
Nhân Viên Tiếp Thị Qua Điện Thoại Bưu chính Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên kinh doanh quảng cáo truyền thông, sự kiện giải trít Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/07/15
Nữ nhân viên làm dịch vụ khách hàng Dịch vụ Hà Nội 31/07/15
Kinh doanh truyền thông online Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/07/15
Nhân viên chạy tài chính tài trợ cho chương trình truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên phòng tiếp thị quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên kinh doanh online Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/07/15
Nữ nhân viên làm việc tại văn phòng, chăm sóc khách hàng qua điện thoại Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên kinh doanh mời tài trợ quảng cáo truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/07/15
Chuyên viên phát triển quảng cáo truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên khai thác tài trợ truyền thông, phát triển quan hệ khách hàng Bán hàng Hà Nội 31/07/15
Nhân viên tổ chức, khai thác sự kiện truyền thông online trực tiếp Bán hàng Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên khai thác thị trường quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/07/15
Chuyên viên phát triển thị trường dịch vụ truyền thông truyền hình ( Ưu tiên nam) Dịch vụ Hà Nội 31/07/15
Nhân viên chạy tài trợ quảng cáo cho chương trình truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội, Bắc Ninh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh truyền thông báo chí Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/07/15
Nhân viên kinh doanh - khai thác quảng cáo Bán hàng Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên phát triển thị trường Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên kinh doanh sự kiện Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/07/15
Tiếp thị truyền thông qua điện thoại Bán hàng Hà Nội 31/07/15
Nhân viên làm sự kiên Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/07/15
Tiếp thị online - quảng cáo trực tiếp Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/07/15
Nhân viên tiếp thị qua điện thoại Bưu chính Hà Nội 31/07/15
Khai thác quảng cáo báo chí, mời tài trợ chương trình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên kinh doanh - marketing Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/07/15
Tổ chức khai thác các chương trình truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/07/15
Nhân viên khai thác sự kiện truyền thông báo chí Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/07/15
Kinh doanh báo chí truyền hình online Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/07/15
Trao đổi, đàm phán khách hàng Dịch vụ Hà Nội 31/07/15
Chuyên viên làm truyền thông Bán hàng Hà Nội 31/07/15
Nam nhân viên khai thác tài trợ quảng cáo truyền thông Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/07/15
Nhân viên phát triển quan hệ đối ngoại Marketing- PR Hà Nội 31/07/15
Nhân viên phát triển kinh doanh - chăm sóc khách hàng Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/07/15
Nhân viên kinh doanh - marketing khai thác tài trợ quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/07/15
Nhân Viên Xúc Tiến Thương Mại Phát Triển Kinh Doanh Thương mại điện tử Hà Nội 26/07/15
Nhân viên xúc tiến thương mại phát triển kinh doanh Thương mại điện tử Hà Nội 26/07/15
Quảng cáo báo chí qua truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 21/07/15
Nhân viên kd, bán hàng, tổ chức sự kiện truyền thông Bán hàng Hà Nội 01/07/15
Nhân viên kinh doanh thương hiệu, khai thác báo chí truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 01/07/15
Nhân viên kinh doanh, tổ chức sự kiện Nhân viên kinh doanh Hà Nội 01/07/15
Trưởng phòng kinh doanh tổ chức sự kiện Quản trị kinh doanh Hà Nội 01/07/15
Nam nhân viên tổ chức sự kiện truyền thông Dịch vụ Hà Nội 01/07/15
Nhân viên tổ chức sự kiện, khai thác các chương trình truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 01/07/15
Khai thác quảng cáo báo chí, mời tài trợ chương trình. Báo chí-Truyền hình Hà Nội 01/07/15
Khai thác quảng cáo báo chí, mời tài trợ chương trình Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 01/07/15
Nhân viên kinh doanh tiếp thị quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 01/07/15
Chuyên viên quảng cáo khai thác tài trợ Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 01/07/15
Nhân viên phát triển sự kiện PR, truyền thông Marketing- PR Hà Nội 01/07/15
Nam Nhân Viên Phụ Trách Tổ Chức Sự Kiện, Tài Chính Cho Chương Trình Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/06/15
PR Quảng Cáo Cho Doanh Nghiệp Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/06/15
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng, Làm Truyền Thông Dịch vụ Hà Nội 30/06/15
Kinh doanh sự kiện truyền thông báo chí Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Nam nhân viên khai thác quảng cáo truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Phó phòng kinh doanh, tổ chức sự kiện truyền thông Marketing- PR Hà Nội 30/06/15
Nhân viên kinh doanh khai thác sự kiện Marketing- PR Hà Nội 30/06/15
Chuyên viên tư vấn khách hàng, làm truyền thông Dịch vụ Hà Nội 30/06/15
Nữ nhân viên mời tài trợ quảng cáo báo chí Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/06/15
Nhân viên khai thác tài trợ quảng cáo truyền thông sự kiện Bán hàng Hà Nội 30/06/15
Nhân viên kinh doanh qua điện thoại Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Nữ nhân viên mời tài trợ quảng cáo chương trình truyền hình trực tiếp Khác Hà Nội 30/06/15
Nam nhân viên phụ trách tổ chức sự kiện, tài chính cho chương trình Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/06/15
Nam nhân viên kinh doanh truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Nhân viên phụ trách tài trợ quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Nhân viên Marketing online Marketing- PR Hà Nội 30/06/15
Nữ nhân viên kinh doanh Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/06/15
Nam nhân hỗ trợ chăm sóc khách hàng, dịch vụ truyền thông quảng cáo Dịch vụ Hà Nội 30/06/15
Nhân viên - Bán hàng qua điện thoại Bán hàng Hà Nội 30/06/15
Chuyên viên kinh doanh kiêm khai thác tài trợ quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Nhân viên tổ chức sự kiện kiêm kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/06/15
PR quảng cáo cho doanh nghiệp Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/06/15
Nhân viên kinh doanh sự kiện tài trợ quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Nhân viên kinh doanh online qua điện thoại (lương cao, thưởng hấp dẫn) Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/06/15
Nhân sự kinh doanh truyền thông Dịch vụ Hà Nội 30/06/15
Kinh doanh truyền thông sự kiện Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Nhân viên phát triển thị trường quảng cáo online Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/06/15
Nhân viên kinh doanh và tư vấn khách hàng Bán hàng Hà Nội 30/06/15
Senior Sales Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/06/15
Nhân viên văn phòng kinh doanh Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/06/15
Marketing online - Tư vấn truyền thông tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/06/15
PR truyền thông truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 29/06/15
Nhân Viên Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại Dịch vụ Hà Nội 22/06/15
Nhân viên mời tài trợ chương trình sự kiện quảng cáo truyền hình Marketing- PR Hà Nội 22/06/15
Nhân viên Dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại Dịch vụ Hà Nội 22/06/15
Nhân viên kinh doanh thương hiệu khai thác báo chí truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 15/06/15
Nam Nhân Viên Tổ Chức Sự Kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/05/15
Nhân Viên Phụ Trách Mời Tài Trợ, Khai Thác Thông Tin Quảng Cáo Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/05/15
Kinh doanh qua điện thoại Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/05/15
Tổ chức khai thác các chương trình truyền hình. Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/05/15
Tiếp thị qua điện thoại. Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/05/15
Tổ chức khai thác các chương trình truyền hình, Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/05/15
Tổ chức khai thác các chương trình truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/05/15
Phó phòng kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/05/15
Nhân viên kinh doanh học việc Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/05/15
Kinh doanh - khai thác quảng cáo truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/05/15
Nhân viên làm sự kiện quảng cáo trực tiếp Quan hệ đối ngoại Hà Nội 31/05/15
Nam nhân viên làm dịch vụ báo chí Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/05/15
Nhân viên kinh doanh, tổ chức sự kiên Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Hành chính Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 30/04/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/04/15
Hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/04/15
Nhân viên tổ chức sự kiện, kinh doanh truyền thông Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/04/15
Nhân viên chạy tài trợ cho chương trình quảng cáo truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Khai thác tài trợ truyền thông báo chí truyền hình Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nhân viên khai thác tổ chức sự kiện truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/04/15
Nhâ viên tiếp thị quảng cáo, sự kiện truyền thông - truyền hình trực tiếp Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/04/15
Nhân viên kinh doanh quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nhân viên tổ chức sự kiện, làm kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nhân viên quảng cáo, kinh doanh trực tiếp Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Tư vấn - tiếp thị quảng cáo qua điện thoại Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/04/15
Nhân viên kinh doanh khai thác quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nhân viên kinh doanh truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nhân viên kinh doanh quảng cáo truyền thông online Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Kinh doanh - khai thác sự kiện, tài trợ chương trình Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nam nhân viên kinh doanh khai thác tài trợ quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Kinh doanh - truyền thông báo chí truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/04/15
Nhân viên kinh doanh truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nhân viên khai thác tài chính truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/04/15
Nam nhân viên kinh doanh trực tiếp qua điện thoại Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/04/15
Nam Nhân viên khai thác thị trường quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/04/15
Nam Nhân viên phát triển kinh doanh dịch vụ báo chí Dịch vụ Hà Nội 30/04/15
Chuyên viên làm sự kiện báo chí truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/04/15
Nhân viên marketing thương hiệu báo chí truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/04/15
Nhân viên kinh doanh, bán hàng, tổ chức sự kiện truyền thông Bán hàng Hà Nội 04/04/15
Chuyên viên phát triển thuong hiệu Báo chí-Truyền hình Hà Nội 04/04/15
Tiếp thị qua điện thoại Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 01/04/15
Kinh doanh - học việc Nhân viên kinh doanh Hà Nội 01/04/15
Tổ chức, khai thác các chương trình truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 01/04/15
Nhân viên kinh doanh thương hiệu, khai thác báo chí truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 01/04/15
Nhân viên khai thác sự kiện truyền thông, quảng cáo truyền hình Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 01/04/15
Nhân viên khai thác kinh doanh sự kiện truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 01/04/15
Nhân viên kinh doanh, bán hàng qua điện thoại Bán hàng Hà Nội 01/04/15
Nhân viên xây dựng quan hệ khách hàng truyền thông Bán hàng Hà Nội 01/04/15
Nhân viên phát triển thương hiệu quảng cáo truyền thông Thương mại điện tử Hà Nội 01/04/15
Kinh doanh, khai thác quảng cáo, mời tài trợ chương trình Nhân viên kinh doanh Hà Nội 01/04/15
Nhân viên quảng cáo, tiếp thị trực tiếp Báo chí-Truyền hình Hà Nội 01/04/15
Nhân viên mời quảng cáo, làm sự kiện Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/03/15
Nhân viên kinh doanh làm theo giờ hành chính Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/03/15
Nhân viên hành chính nhân sự (Ưu tiên người có kinh nghiêm) Nhân sự Hà Nội 31/03/15
Nhân viên hành chính văn phòng Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/03/15
Hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/03/15
Nhân viên làm việc hành chính Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/03/15
Nam nhân viên kinh doanh truyyền thông sự kiện Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/03/15
Nhân viên kinh doanh truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/03/15
Nam nhân viên phát triển quan hệ khách hàng (Tuyển gấp, lương cao, thưởng hấp dẫn) Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/03/15
Nhân viên khai thác tài trợ Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/03/15
Trưởng nhóm khai thác tài trợ truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/03/15
Nhân viên khai thác quảng cáo truyền hình Bán hàng Hà Nội 31/03/15
Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/03/15
Nhân viên kinh doanh truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/03/15
Nhân viên mời tài trợ truyền thông báo chí truyền hình Nhân viên kinh doanh Hà Nội 28/02/15
Tổ chức sự kiện - tạo thương hiệu cho khách hàng Báo chí-Truyền hình Hà Nội 28/02/15
Kinh doanh - khai thác tài trợ quảng cáo Quan hệ đối ngoại Hà Nội 28/02/15
Phó phòng kinh doanh báo chí truyền hình Nhân viên kinh doanh Hà Nội 28/02/15
Kinh doanh qua điện thoại Nhân viên kinh doanh Hà Nội 28/02/15
Tổ chức sự kiện - kinh doanh thương hiệu Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 28/02/15
Thiết lập quan hệ khách hàng Nhân viên kinh doanh Hà Nội 28/02/15
PR sự kiện - tạo thương hiệu Nhân viên kinh doanh Hà Nội 28/02/15
Marketing - chạy tài chính cho chương trình Marketing- PR Hà Nội 28/02/15
Nhân viên hành chính văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/01/15
Chạy tài chính cho chương trình Nhân viên kinh doanh Hà Nội, Bắc Ninh 31/01/15
Kinh doanh - khai thác tài chính Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/01/15
Nhân viên chăm sóc tư vấn khách hàng Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/01/15
Khai thác tài trợ truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/01/15
Nhân viên chạy tài chính cho chương trình Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/01/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Kinh doạnh marketing online báo chí truyền hình Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Nhân viên kinh doanh - khai thác quảng cáo báo chí Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên tổ chức sự kiện PR Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên tổ chức sự kiện PR truyền thông Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên tổ chức sự kiện PR truyền thông báo chí truyền hình Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/12/14
Chuyên viên tổ chức sự kiện PR Marketing truyền thông báo chí truyền hình Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/12/14
Tổ chức chương trình truyền thông Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/12/14
Phát triển thị trường truyền thông Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/12/14
Nhân viên truyền thông khai thác tài trợ Quan hệ đối ngoại Hà Nội 31/12/14
Phụ trách đối ngoại - chăm sóc khách hàng Quan hệ đối ngoại Hà Nội 31/12/14
Trưởng phòng kinh doanh truyền thông tổ chức sự kiện Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Trưởng phòng kinh doanh truyền thông báo chí Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Kinh doanh truyền thông Quản trị kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Trưởng phòng phát triển quan hệ khách hàng - Marketing Marketing- PR Hà Nội 31/12/14
Nhân viên chăm sóc khách hàng truyền thông Dịch vụ Hà Nội 31/12/14
Nhân viên quảng cáo báo chí - khai thác tài trợ Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/12/14
Nhân viên kinh doanh báo chí - truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/12/14
Trưởng phòng phát triển truyền thông - PR Bán hàng Hà Nội 31/12/14
Nhân viên tư vấn phát triển thương hiệu Bán hàng Hà Nội 31/12/14
Nhân viên kinh doanh truyền thông BC TH Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Kinh doanh - Tổ chức sự kiện Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Nhân viên phát triển lĩnh vực PR - Truyền thông thương hiệu Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Nhân viên kinh doanh truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Nhân viên khai thác tài trợ quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Nhân viên kinh doanh báo chí Nhân viên kinh doanh Hà Nội 31/12/14
Quảng cáo báo chí truyền hình Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/12/14
Nhân viên làm thương hiệu - quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/12/14
Nhân viên truyền thông tổ chức sự kiện Quan hệ đối ngoại Hà Nội 30/12/14
Nhân viên kinh doanh tổ chứ sự kiện Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/12/14
Chuyên viên kinh doanh truyền thông - tổ chức sự kiện Nhân viên kinh doanh Hà Nội 01/12/14
Nhân viên kinh doanh tập sự Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Nhân viên phát triển kinh doanh qua điện thoại Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Nhân viên kinh doanh khai thác quảng cáo - truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Nhân viên hỗ trợ khai thác quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Chuyên viên phát triển thị trường quảng cáo Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Chuyên viên kinh doanh quảng cáo - tài trợ Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Nhân viên kinh doanh phát triển thi trường Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Nhân viên marketing- truyền thông trực tuyến Nhân viên kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Nhân viên phát triển quan hệ khách hàng Bán hàng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên phòng quan hệ khách hàng Bán hàng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên mời tài trợ - quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/11/14
Nhân viên tiếp thị chương trình truyền thông Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 30/11/14
Nhân viên phát triển quan hệ đối ngoại truyền thông báo chí truyền hình Quan hệ đối ngoại Hà Nội 30/11/14
Trưởng phòng kinh doanh phát triển thị trường Quản trị kinh doanh Hà Nội 30/11/14
Chuyên viên khai thác quảng cáo - tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên tổ chức sự kiện truyền thông Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên kinh doanh truyền thông khai thác mời tài trợ tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/11/14
Tổ chức sự kiện quảng bá hình ành thương hiệu Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/11/14
Chuyên viên phát triển marketing - PR Marketing- PR Hà Nội 30/11/14
Nhân viên kinh doanh mời tài trợ tổ chức sự kiện Marketing- PR Hà Nội 30/11/14
Tiếp thị Online - quảng cáo internet marketing Marketing- PR Hà Nội 30/11/14
Marketing - PR thương hiệu Marketing- PR Hà Nội 30/11/14
Chăm sóc khách hàng Dịch vụ Hà Nội 30/11/14
Nhân viên kinh doanh- truyền thông phát triển báo chí truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/11/14
Quảng cáo báo chí - kêu gọi mời tài trợ Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/11/14
Tư vấn khai thác quảng cáo thương hiệu qua điện thoại Hành chính- Văn phòng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên mời quảng cáo Bán hàng Hà Nội 20/11/14
Nhân viên truyền thông Tư vấn Hà Nội 31/10/14
Tiếp thị Online - Quảng cáo báo chí truyền hình Tiếp thị- Quảng cáo Hà Nội 31/10/14
Chuyên viên phát triển thị trường Quan hệ đối ngoại Hà Nội 31/10/14
Phụ trách đối ngoại - quan hệ khách hàng Quan hệ đối ngoại Hà Nội 31/10/14
Kinh doanh - khai thác sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên khai thác thông tin tài trợ quảng cáo Khác Hà Nội 31/10/14
PR báo chí truyền hình Marketing- PR Hà Nội 31/10/14
Marketing báo chí truyền hình Marketing- PR Hà Nội 31/10/14
Nhân viên truyền thông trực tuyến Marketing- PR Hà Nội 31/10/14
Nhân viên phát triển kinh doanh Dịch vụ Hà Nội 31/10/14
Nhân viên chăm sóc khách hàng Dịch vụ Hà Nội 31/10/14
Nhân viên tổ chức sự kiện Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/10/14
Nhân viên kinh doanh - marketing Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/10/14
Biên tập viên báo chí - truyền hình Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/10/14
Nhân viên phát triển thị trường Báo chí-Truyền hình Hà Nội 31/10/14
Nhân viện kinh doanh làm việc tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hà Nội 31/10/14
Trưởng phòng kinh doanh sự kiện truyền thông Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hà Nội 30/10/14
Nhân viên phát triển thương hiệu Marketing- PR Hà Nội 30/10/14
Phó phòng kinh doanh truyền thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 30/10/14

Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long
Tên viết tắt: THANG LONG CULTURE DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK CO
Quy mô công ty:Từ 25 - 99 nhân viên
Loại hình cty:CỔ PHẦN
Điện thoại:0903211087
Email:tuyendungvanhoathanglong@gmail.com
Địa chỉ: 8/31 Phương Liệt, Thanh Xuân - Hà Nội
Website: 837118
Giới thiệu: Là một công ty truyền thông mới thành lập cuối năm 2012, Thăng Long đã mạnh dạn mở ra một hướng đi mới trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tôn vinh giá trị thương hiệu và khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường. Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay, truyền thông đã, đang và sẽ trở thành một trong những công cụ hàng đầu giúp các doanh nghiệp nâng tầm giá trị và đạt được nhiều thành công.
Các hoạt động chính của Thăng Long nhấn mạnh vào công tác tổ chức các sự kiện, hội thảo và chương trình lớn tôn vinh thương hiệu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thăng Long đẩy mạnh việc sử dụng các phương tiện truyền thông quảng cáo hiện đại để đưa thông tin doanh nghiệp đến với người tiêu dùng và đối tác một cách hiệu quả và triệt để nhất. Thành công của Thăng Long có được chính là thành công vang dội từ kết quả tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp.
Với phương châm đó, Thăng Long đang từng bước xây dựng, hoàn thiện và mở rộng quy mô và nội lực của mình. Thăng Long tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên không chỉ thành thạo nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình, xông xáo trong công việc mà còn luôn sáng tạo đổi mới và cập nhật, đặc biệt trong việc sử dụng các phương tiện quảng cáo truyền thông hiện đại để nâng cao hiệu quả công việc. Về phía công ty, Ban lãnh đạo đảm bảo mọi quyền lợi, chế độ đãi ngộ, lương thưởng cao hơn tất cả các doanh nghiệp khác. Đi liền với quá trình đó, Thăng Long cũng tạo cho nhân viên một nét văn hóa đặc trưng cho công ty. Thăng Long mong muốn sự đóng góp của tất cả thành viên để có tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, một tập thể giàu tình cảm và cùng nhau vươn tới thành công.
Ngành nghề tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh, Hành chính- Văn phòng, Bán hàng, Tổ chức sự kiện- Quà tặng, Dịch vụ, Tiếp thị- Quảng cáo, Tư vấn, Quản trị kinh doanh, Khác, Báo chí-Truyền hình, Marketing- PR, Quan hệ đối ngoại
Mã số thuế: 0106229181
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Về tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long

Danh sách việc làm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long tuyển dụng. Việc làm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long tuyển dụng việc làm Quan hệ đối ngoại. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long. Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien van hoa Thang Long tuyen dung. Viec lam tai Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien van hoa Thang Long. Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien van hoa Thang Long tuyen dung viec lam Quan he doi ngoai. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien van hoa Thang Long.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa Thăng Long