Công ty TNHH GoerTek VINA tuyển dụng

 (104)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Kỹ Sư Quy Trình ( Tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/05/16
Ca Trưởng, Tổ Trưởng, Tổ Phó Biên- Phiên dịch Bắc Giang, Bắc Ninh 31/05/16
Trưởng Phòng QA Điện- Điện tử Bắc Giang, Bắc Ninh 30/04/16
Phó Phòng Sản Xuất ( Tiếng Trung) Cơ khí- Chế tạo Bắc Giang, Bắc Ninh 30/04/16
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung 1 Biên- Phiên dịch Bắc Ninh 30/04/16
Nhân Viên Thu Mua ( Tiếng Trung) Quản trị kinh doanh Bắc Giang, Bắc Ninh 31/03/16
Phó Phòng Thiết Bị( Tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/03/16
Kỹ Sư QA( Tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/03/16
Nhân Viên Quản Lý Kho Thiết Bị Biết Tiếng Trung Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/03/16
Nhân Viên Quy Trình Kỹ Thuật (tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Giang, Bắc Ninh 31/03/16
Kế Hoạch Sản Xuất( Biết Tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/03/16
Phó Phòng Điện - Động Lực (tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/03/16
Kĩ Sư Cqe (tiếng Trung) Điện tử viễn thông Bắc Ninh 31/03/16
Chủ Quản Oqc (tiếng Trung) Điện tử viễn thông Bắc Ninh 31/03/16
Kỹ Sư Ie ( Tiếng Trung) Cơ khí- Chế tạo Bắc Ninh 29/02/16
Nhân viên nhân sự (tiếng Trung) Nhân sự Bắc Ninh 30/11/15
Kỹ sư IE biết tiếng Trung Cơ khí- Chế tạo Bắc Ninh 30/11/15
Nhân viên quan hệ lao động ( biết Tiếng Trung) Biên- Phiên dịch Bắc Ninh 30/11/15
Nhân viên quan hệ khách hàng Tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Bắc Ninh 30/11/15
Kế hoạch sản xuất( biết tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/10/15
Kĩ sư CQE (Tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/10/15
Nhân viên quan hệ khách hàng QA. Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/10/15
Kỹ sư quy trình. Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/10/15
Nhân viên IT . Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/10/15
Kỹ sư QA Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/10/15
Nhân viên xuất nhập khẩu Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/10/15
Nhân viên quản lý kho thiết bị biết tiếng Trung Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/10/15
Nhân viên quan hệ khách hàng Nhân viên kinh doanh Bắc Ninh 30/09/15
Nhân viên bảo hiểm Hành chính- Văn phòng Bắc Ninh 30/09/15
Nhân viên phiên dịch tiếng trung 04 Biên- Phiên dịch Bắc Giang, Bắc Ninh 30/09/15
Kỹ sư PE Điện- Điện tử Bắc Ninh 30/09/15
Kỹ sư Quy trình ( biết tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 30/09/15
Nhân viên thiết bị Điện- Điện tử Bắc Ninh 30/09/15
Phó phòng điện - động lực Điện- Điện tử Hà Nội, Bắc Giang 30/09/15
Nhân viên thu mua Xuất nhập khẩu Bắc Giang, Bắc Ninh 30/09/15
Phó phòng Sản xuất Điện- Điện tử Bắc Giang, Bắc Ninh 30/09/15
Trưởng/ phó phòng QA 01 Điện- Điện tử Bắc Giang, Bắc Ninh 30/09/15
Phó phòng sản xuất Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/08/15
Trưởng Phòng PMC ( tiếng trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/08/15
Nhân viên cải thiện hiện trường 6s Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/08/15
Nhân viên hệ thống SO (Tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/08/15
Phó phòng QA ( Tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/08/15
Nhân viên kế toán giá thành Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/08/15
Nhân viên thiết bị . Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/08/15
Phó phòng điện - động lực (tiếng Trung) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/08/15
Nhân viên phòng kinh doanh .. Quản trị kinh doanh Bắc Giang, Bắc Ninh 31/08/15
Nhân viên tiến độ thu mua Xuất nhập khẩu Bắc Giang, Bắc Ninh 31/08/15
Nhân viên IT IT phần cứng/ mạng Bắc Ninh 30/08/15
Nhân viên thiết kế đồ gá 1 Cơ khí- Chế tạo Hà Nội, Hải Phòng 31/07/15
Nhân viên pháp vụ Pháp lý Bắc Giang, Bắc Ninh 31/07/15
Nhân viên kế toán Kế toán- Kiểm toán Bắc Giang, Bắc Ninh 30/06/15
Nhân viên IT Điện tử viễn thông Bắc Giang, Bắc Ninh 30/06/15
Trưởng phòng xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Bắc Giang, Bắc Ninh 30/06/15
Nhân viên phiên dịch tiếng trung 1 Biên- Phiên dịch Bắc Giang, Bắc Ninh 03/05/15
Quản lý nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Bắc Ninh 31/03/15
Nhân viên kinh doanh. Quản trị kinh doanh Bắc Giang, Bắc Ninh 31/03/15
Phó phòng QA ( Tiếng Hàn) Điện- Điện tử Bắc Giang, Bắc Ninh 31/03/15
Nhân viên đào tạo ISO Điện- Điện tử Bắc Giang, Bắc Ninh 31/03/15
Trưởng phòng giám sát Biên- Phiên dịch Bắc Giang, Bắc Ninh 31/03/15
Nhân viên DCC - Quản lý và phát hành hệ thống SOP Biên- Phiên dịch Bắc Giang, Bắc Ninh 31/03/15
Lao động phổ thông Lao động phổ thông Bắc Giang, Bắc Ninh 31/03/15
Công nhân sản xuất Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/03/15
Tổ phó xưởng vụ Điện- Điện tử Bắc Giang, Bắc Ninh 28/02/15
Nhân viên Quản lý hồ sơ Nhân sự Bắc Ninh 31/01/15
Nhân viên Đào tạo Nhân sự Bắc Ninh 31/01/15
Nhân viên tuyển dụng Hành chính- Văn phòng Bắc Ninh 31/01/15
Quản lý hệ thống ISO Quản trị kinh doanh Bắc Ninh 31/12/14
Nhân viên phiên dịch tiếng trung Biên- Phiên dịch Bắc Ninh 31/12/14
Nhân viên thu mua Khác Hà Nội, Bắc Giang 31/12/14
Nhân viên logistic Khác Bắc Giang, Bắc Ninh 31/12/14
Nhân vien cấp cao PE 02 Công nghiệp Hà Nội, Bắc Giang 31/12/14
Nhân viên quan hệ khách hàng QA Quản trị kinh doanh Hà Nội, Bắc Giang 30/11/14
Kỹ sư SQA Điện- Điện tử Bắc Giang, Bắc Ninh 30/11/14
Trợ lý giám đốc sản xuất Biên- Phiên dịch Hà Nội, Bắc Giang 30/11/14
Nhân viên phiên dịch tiếng hàn Biên- Phiên dịch Hà Nội, Thái Nguyên 30/11/14
Nhân viên phòng bán hàng Bán hàng Hà Nội, Bắc Giang 30/11/14
Nhân viên tuyển dụng Nhân sự Bắc Giang, Bắc Ninh 30/11/14
Giám đốc các bộ phận Sản Xuất, PE, EM Quản trị kinh doanh Hà Nội, Bắc Giang 30/11/14
Trưởng / Phó phòng thiết bị Kỹ thuật Hà Nội 30/11/14
Trưởng,phó phòng hành chính- nhân sự(tiếng trung) Hành chính- Văn phòng Hà Nội, Hải Phòng 30/11/14
Trưởng, phó phòng PE Kỹ thuật ứng dụng Hà Nội, Hải Phòng 15/11/14
Nhân viên cấp cao PE Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 15/11/14
Quản Lý Hệ Thống Chất Lượng SQA Biên- Phiên dịch Hà Nội, Bắc Giang 05/11/14
Nhân viên kinh doanh Biên- Phiên dịch Hà Nội, Hải Phòng 31/10/14
Nhân viên thiết kế đồ gá Kỹ thuật Hà Nội, Hải Phòng 31/10/14
Nhân Viên Tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội, Hải Phòng 31/10/14
Tổ trưởng, tổ phó sản xuất Khác Bắc Giang, Bắc Ninh 31/10/14
Trưởng nhóm phòng chất lượng Kỹ thuật Hà Nội, Thái Nguyên 31/10/14
Nhân viên phòng chất lượng (OQC/IQC/PQC/SQA...) Gấp Kỹ thuật Hà Nội, Bắc Giang 31/10/14
Kỹ thuật viên QA/QC Kỹ thuật Hà Nội, Hà Tĩnh 31/10/14
Nhân viên kỹ thuật PE Kỹ thuật Hà Nội, Hải Phòng 31/10/14
Nhân viên phòng kỹ thuật PE biết tiếng Trung Kỹ thuật Bắc Ninh 31/10/14
Trưởng/ phó phòng QA Kỹ thuật Hải Phòng, Bắc Giang 31/10/14
Staff QA/QC Kỹ thuật Bắc Ninh 31/10/14
Biên phiên dịch Tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hà Nội, Hải Phòng 31/10/14
Biên phiên dịch viên tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Bắc Ninh 31/10/14
Phiên Dịch phòng QA/QC Biên- Phiên dịch Hà Nội, Hải Phòng 31/10/14
Trưởng phòng OQC Điện- Điện tử Hà Nội, Bắc Giang 31/10/14
Trưởng/Phó phòng sản xuất PM(Urgent) Điện- Điện tử Bắc Ninh 31/10/14
Kỹ sư IE biêt tiếng Trung Điện- Điện tử Hà Nội, Hải Phòng 31/10/14
Trưởng Phòng ISO Quản trị kinh doanh Hà Nội, Hải Phòng 15/10/14
Nhân Viên IT IT phần cứng/ mạng Bắc Ninh 15/10/14
Trưởng Phòng Thu Mua Biên- Phiên dịch Hà Nội, Hải Phòng 15/10/14
Nhân viên quan hệ khách hàng Biên- Phiên dịch Hà Nội, Hải Phòng 15/10/14

Thông tin Công ty TNHH GoerTek VINA

Tên công ty: Công ty TNHH GoerTek VINA
Tên viết tắt: GoerTek VINA COMPANY LIMITED
Quy mô công ty:Trên 1000 nhân viên
Loại hình cty:TNHH
Điện thoại:02416251116 và 01643.369.666
Email:Tuyendung@goertek.com
Địa chỉ: Lô K-08 - KCN Quế Võ-xã Nam Sơn-TP Bắc Ninh -tỉnh Bắc Ninh
Website:
Giới thiệu:
Logo Công ty TNHH GoerTek VINA
Ϲông ty ƬƝHH GoerƬek VIƝA có trụ sở tại Lô K-08 - KϹƝ Quế Võ-Ɲɑm Sơn-ƬƤ Ɓắc Ɲinh - Ɓắc Ɲinh.
GoerƬek VIƝA được thành lập ngày 16-08-2013 là thành viên củɑ tập đoàn GoerƬek có trụ sở đóng tại tỉnh Sơn Đông - Ƭrung Quốc. Ϲông ty ƬƝHH GoerƬek VIƝA liên doɑnh Ƭrung Quốc - Hàn Quốc, với quy mô 4.000 công nhân viên (hết năm 2014), chuyên sản xuất các sản phẩm cung ứng cho công ty Sɑmsung,Ɲokiɑ và các công ty khác: tɑi nghe, tɑi phone,mic...
Hiện nɑy chúng tôi đɑng mở rộng thêm 01 nhà máy sản xuất nữɑ. Ɗự kiến đi vào hoạt động tháng 07/2014. Vậy nên chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn Ɲhân viên các phòng bɑn nhằm đảm bảo sự phát triển củɑ công ty

Địɑ điểm làm việc: Lô K-08 - KϹƝ Quế Võ-xã Ɲɑm Sơn-ƬƤ Ɓắc Ɲinh -tỉnh Ɓắc Ɲinh
Ngành nghề tuyển dụng: IT phần cứng/ mạng, Hành chính- Văn phòng, Bán hàng, Biên- Phiên dịch, Kỹ thuật, Điện- Điện tử, Quản trị kinh doanh, Công nghiệp, Khác, Nhân sự, Kỹ thuật ứng dụng
Mã số thuế: 2300775795
Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử

Về tuyển dụng tại Công ty TNHH GoerTek VINA

Danh sách việc làm tại Công ty TNHH GoerTek VINA liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty TNHH GoerTek VINA tuyển dụng. Việc làm tại Công ty TNHH GoerTek VINA. Công ty TNHH GoerTek VINA tuyển dụng việc làm Kỹ thuật ứng dụng. Cong ty TNHH GoerTek VINA tuyen dung. Viec lam tai Cong ty TNHH GoerTek VINA. Cong ty TNHH GoerTek VINA tuyen dung viec lam Ky thuat ung dung.