Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé tuyển dụng

 (358)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Cán bộ đối ngoại/XNK Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 05/08/15
Quản lý kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 05/08/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 05/08/15
MC sự kiện Nghệ thuật- Điện ảnh Hồ Chí Minh 05/08/15
Đầu bếp - phụ bếp Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 05/08/15
Nữ kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 05/08/15
Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 05/08/15
Hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 05/08/15
Cán bộ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 05/08/15
Hướng dẫn viên nói tiếng Trung Du lịch Hồ Chí Minh 05/08/15
Phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 05/08/15
Bán hàng nói tiếng Anh Bán hàng Hồ Chí Minh 05/08/15
Bán hàng nói tiếng Hoa Bán hàng Hồ Chí Minh 05/08/15
Bán hàng tại siêu thị Bán hàng Hồ Chí Minh 05/08/15
Chuyên gia quảng cáo IMC Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 05/08/15
Thư ký - trợ lý kinh doanh Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh 05/08/15
Thiết kế thời trang Thời trang Hồ Chí Minh 05/08/15
PG bán hàng Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 05/08/15
Quản lý hoạt động từ thiện làm nhiệt tình Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 05/08/15
Quản lý dự án hoạt động từ thiện Pháp lý Hồ Chí Minh 05/08/15
Quản lý hoạt động làm từ thiện Nhân sự Hồ Chí Minh 05/08/15
Chuyên viên quản lý sự kiện từ thiện Nghệ thuật- Điện ảnh Hồ Chí Minh 05/08/15
Quản lý hoạt động từ thiện năng động Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 05/08/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 05/08/15
Nhân viên quản lý sự kiện từ thiện Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 05/08/15
Sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 05/08/15
Bảo vệ siêu thị ban ngày Bảo vệ Hồ Chí Minh 05/08/15
Quản lý hoạt động PR từ thiện Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 05/08/15
Phiên dịch tiếng Nhật Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 31/07/15
Bán hàng nói tiếng Nhật Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 31/07/15
Thiết kế quảng cáo Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 31/07/15
Cán bộ pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 31/07/15
Thiết kế nội thất Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 31/07/15
IT viết phần mềm ứng dụng IT phần mềm Hồ Chí Minh 31/07/15
Hướng dẫn viên tiếng Nga Du lịch Hồ Chí Minh 31/07/15
Phiên dịch tiếng Nga Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 31/07/15
Phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 31/07/15
Biên tập viên Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 31/07/15
Bán hàng nói tiếng Hàn Quốc Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Bán hàng nói tiếng Nga Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 31/07/15
Phiên dịch tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 31/07/15
Cán bộ phụ trách chương trình từ thiện Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 31/07/15
Quản lý hoạt động từ thiện Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 31/07/15
Quản lý dự án hoạt động từ thiện Pháp lý Hồ Chí Minh 12/07/15
Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 12/06/15
Thiết kế thời trang Thời trang Hồ Chí Minh 12/06/15
PG bán hàng Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 12/06/15
Cán bộ phụ trách chương trình từ thiện Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 12/06/15
Cán bộ pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 12/06/15
Chuyên viên quản lý sự kiện từ thiện Nghệ thuật- Điện ảnh Hồ Chí Minh 12/06/15
MC Sự kiện Nghệ thuật- Điện ảnh Hồ Chí Minh 12/06/15
Cán bộ đối ngoại/XNK Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 02/06/15
Chuyên gia quảng cáo IMC Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 02/06/15
Thư ký - trợ lý kinh doanh Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh 02/06/15
Thiết kế quảng cáo Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 02/06/15
Quản lý kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 02/06/15
Quản lý hoạt động từ thiện làm nhiệt tình Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 02/06/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 02/06/15
Quản lý hoạt động làm từ thiện Nhân sự Hồ Chí Minh 02/06/15
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 02/06/15
Chuyên viên marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 02/06/15
Phát tờ rơi Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 02/06/15
Thiết kế nội thất Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 02/06/15
Đầu bếp - phụ bếp Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 02/06/15
Quản lý hoạt động từ thiện năng động Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 02/06/15
Kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 02/06/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 02/06/15
IT viết phần mềm ứng dụng IT phần mềm Hồ Chí Minh 02/06/15
Hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 02/06/15
Nhân viên quản lý sự kiện từ thiện Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 02/06/15
Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 02/06/15
Quản lý hoạt động từ thiện Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 02/06/15
Cán bộ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 02/06/15
Hướng dẫn viên nói tiếng Trung Du lịch Hồ Chí Minh 02/06/15
Sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 02/06/15
Phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 02/06/15
Phiên dịch tiếng Nga Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 02/06/15
Phiên dịch tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 02/06/15
Phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 02/06/15
Bảo vệ siêu thị ban ngày Bảo vệ Hồ Chí Minh 02/06/15
Biên tập viên giỏi văn Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 02/06/15
Quản lý hoạt động PR từ thiện Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 02/06/15
Bán hàng nói tiếng Nga tốt Bán hàng Hồ Chí Minh 02/06/15
Bán hàng tại siêu thị Bán hàng Hồ Chí Minh 02/06/15
Bán hàng nói tiếng Hàn Quốc Bán hàng Hồ Chí Minh 02/06/15
Bán hàng nói tiếng Hoa Bán hàng Hồ Chí Minh 02/06/15
Bán hàng nói tiếng Anh Bán hàng Hồ Chí Minh 02/06/15
Phát tờ rơi Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 31/05/15
Quản lý hoạt động từ thiện Pháp lý Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý hoạt động từ thiện Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý hoạt động từ thiện làm hành chính Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 27/05/15
Cán bộ đối ngoại/XNK Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 27/05/15
Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 27/05/15
Chuyên gia quảng cáo IMC Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 27/05/15
Thư ký - trợ lý kinh doanh Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh 27/05/15
Thiết kế thời trang Thời trang Hồ Chí Minh 27/05/15
Thiết kế quảng cáo Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý hoạt động từ thiện Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 27/05/15
Cán bộ phụ trách chương trình từ thiện Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 27/05/15
PG bán hàng Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 27/05/15
Cán bộ pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý hoạt động từ thiện Pháp lý Hồ Chí Minh 27/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý hoạt động từ thiện năng động. Nhân sự Hồ Chí Minh 27/05/15
MC Sự kiện Nghệ thuật- Điện ảnh Hồ Chí Minh 27/05/15
Chuyên viên quản lý sự kiện từ thiện Nghệ thuật- Điện ảnh Hồ Chí Minh 27/05/15
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 27/05/15
Chuyên viên Marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 27/05/15
Thiết kế nội thất Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý hoạt động từ thiện năng động Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 27/05/15
Đầu bếp - phụ bếp Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 27/05/15
Kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 27/05/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 27/05/15
IT viết phần mềm ứng dụng IT phần mềm Hồ Chí Minh 27/05/15
Hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 27/05/15
Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 27/05/15
Nhân viên quản lý sự kiện từ thiện Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 27/05/15
Cán bộ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý hoạt động từ thiện Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 27/05/15
Hướng dẫn viên nói tiếng Trung Du lịch Hồ Chí Minh 27/05/15
Sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 27/05/15
Phiên dịch tiếng Nga Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 27/05/15
Phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 27/05/15
Phiên dịch tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 27/05/15
Phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 27/05/15
Bảo vệ siêu thị ban ngày Bảo vệ Hồ Chí Minh 27/05/15
Biên tập viên giỏi văn Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý hoạt động từ thiện Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 27/05/15
Bán hàng nói tiếng Hoa Bán hàng Hồ Chí Minh 27/05/15
Bán hàng nói tiếng Anh Bán hàng Hồ Chí Minh 27/05/15
Bán hàng nói tiếng Hàn Quốc Bán hàng Hồ Chí Minh 27/05/15
Bán hàng nói tiếng Nga tốt Bán hàng Hồ Chí Minh 27/05/15
Bán hàng tại siêu thị Bán hàng Hồ Chí Minh 27/05/15
Hướng dẫn viên tiếng Nga tốt Du lịch Hồ Chí Minh 27/05/15
Biên tập viên giỏi văn Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 27/05/15
Phiên dịch tiếng Trung (tiếng phổ thông) Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 27/05/15
Quản lý kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 05/05/15
Chuyên gia quảng cáo IMC Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 05/05/15
Thư ký - trợ lý KD của BGĐ lương cao Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh 05/05/15
Thiết kế thời trang lương cao Thời trang Hồ Chí Minh 05/05/15
Chuyên viên PR lương cao Marketing- PR Hồ Chí Minh 05/05/15
Hướng dẫn viên tiếng Nga lương cao Du lịch Hồ Chí Minh 05/05/15
Hướng dẫn viên nói tiếng Trung lương cao Du lịch Hồ Chí Minh 05/05/15
Biên tập viên lương cao Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 05/05/15
Cán bộ đối ngoại/XNK Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 05/05/15
Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 05/05/15
Thiết kế quảng cáo Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 05/05/15
Nhân viên kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 05/05/15
Cán bộ phụ trách chương trình từ thiện Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 05/05/15
PG bán hàng Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 05/05/15
Cán bộ pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 05/05/15
Nhân viên Kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 05/05/15
Chuyên viên quản lý sự kiện từ thiện Nghệ thuật- Điện ảnh Hồ Chí Minh 05/05/15
MC Sự kiện Nghệ thuật- Điện ảnh Hồ Chí Minh 05/05/15
Chuyên viên Marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 05/05/15
Thiết kế nội thất Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 05/05/15
Đầu bếp - phụ bếp Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 05/05/15
Kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 05/05/15
Kế toán thuế Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 05/05/15
IT viết phần mềm ứng dụng IT phần mềm Hồ Chí Minh 05/05/15
Nhân viên quản lý sự kiện từ thiện Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 05/05/15
Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 05/05/15
Hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 05/05/15
Cán bộ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 05/05/15
Sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 05/05/15
Phiên dịch tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 05/05/15
Phiên dịch tiếng Trung lương cao Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 05/05/15
Phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 05/05/15
Phiên dịch tiếng Nga Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 05/05/15
Nhân viên bán hàng lương cao Bán hàng Hồ Chí Minh 05/05/15
Bán hàng nói tiếng Hoa Bán hàng Hồ Chí Minh 05/05/15
Bán hàng nói tiếng Hàn Quốc Bán hàng Hồ Chí Minh 05/05/15
Bán hàng nói tiếng Anh Bán hàng Hồ Chí Minh 05/05/15
Bán hàng nói tiếng Nga lương cao Bán hàng Hồ Chí Minh 05/05/15
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/04/15
Hướng dẫn viên tiếng Nga tốt Du lịch Hồ Chí Minh 30/04/15
Phiên dịch tiếng Trung (tiếng phổ thông) Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 30/04/15
Biên tập viên giỏi văn Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 30/04/15
Bán hàng tại siêu thị Bán hàng Hồ Chí Minh 30/04/15
Bán hàng nói tiếng Nga tốt Bán hàng Hồ Chí Minh 30/04/15
Bảo vệ siêu thị ban ngày Bảo vệ Hồ Chí Minh 30/04/15
Cán bộ đối ngoại/XNK lương cao Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 17/03/15
TCSK lương cao Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 17/03/15
Thư ký - trợ lý KD của BGĐ lương cao Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh 17/03/15
Thiết kế quảng cáo lương cao Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 17/03/15
QL Kinh doanh lương cao Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 17/03/15
PG bán hàng lương cao Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 17/03/15
Cán bộ pháp lý lương cao Pháp lý Hồ Chí Minh 17/03/15
NV Kinh doanh lương cao Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 17/03/15
MC Sự kiện lương cao Nghệ thuật- Điện ảnh Hồ Chí Minh 17/03/15
Chuyên viên PR lương cao Marketing- PR Hồ Chí Minh 17/03/15
Chuyên viên Marketing lương cao Marketing- PR Hồ Chí Minh 17/03/15
Thiết kế nội thất lương cao Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 17/03/15
Đầu bếp - phụ bếp lương cao Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 17/03/15
Kế toán thuế lương cao Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 17/03/15
KT tổng hợp lương cao Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 17/03/15
IT viết phần mềm ứng dụng lương cao IT phần mềm Hồ Chí Minh 17/03/15
NVCP biết tiếng Hoa lương cao Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 17/03/15
Hành chính nhân sự lương cao Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 17/03/15
Cán bộ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn lương cao Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 17/03/15
Hướng dẫn viên nói tiếng Nga lương cao Du lịch Hồ Chí Minh 17/03/15
Sửa chữa điện tử lương cao Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 17/03/15
Phiên dịch tiếng Hàn lương cao Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 17/03/15
Phiên dịch tiếng Trung lương cao Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 17/03/15
Phiên dịch tiếng Anh lương cao Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 17/03/15
Phiên dịch tiếng Nga lương cao Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 17/03/15
Bảo vệ siêu thị ban ngày lương cao Bảo vệ Hồ Chí Minh 17/03/15
Biên tập viên lương cao Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 17/03/15
Bán hàng nói tiếng Anh lương cao Bán hàng Hồ Chí Minh 17/03/15
Bán hàng nói tiếng Nga lương cao Bán hàng Hồ Chí Minh 17/03/15
Bán hàng nói tiếng Hàn Quốc lương cao Bán hàng Hồ Chí Minh 17/03/15
Nhân viên bán hàng lương cao Bán hàng Hồ Chí Minh 17/03/15
Bán hàng nói tiếng Hoa lương cao Bán hàng Hồ Chí Minh 17/03/15
Cán bộ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn Giáo dục- Đào tạo Hồ Chí Minh 17/03/15
Cán bộ đối ngoại/XNK Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 15/03/15
Thư ký - trợ lý kinh doanh của BGĐ Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh 15/03/15
Thiết kế quảng cáo Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 15/03/15
QL Kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 15/03/15
PG bán hàng Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 15/03/15
Chuyên viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 15/03/15
Chuyên viên Marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 15/03/15
Thiết kế nội thất Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 15/03/15
Đầu bếp - phụ bếp Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 15/03/15
IT viết phần mềm ứng dụng IT phần mềm Hồ Chí Minh 15/03/15
Phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 15/03/15
Phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 15/03/15
Phiên dịch tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 15/03/15
Biên tập viên Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 15/03/15
MC sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 15/03/15
Hướng dẫn viên nói tiếng Nga Du lịch Hồ Chí Minh 10/03/15
Chuyên viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 10/03/15
Bảo vệ siêu thị ban ngày Bảo vệ Hồ Chí Minh 10/03/15
Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 10/03/15
Tổ chức sự kiện lương cao Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 10/03/15
Cán bộ pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 10/03/15
NV Kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/03/15
KT tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 10/03/15
Hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 10/03/15
Sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 10/03/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 10/03/15
Bán hàng nói tiếng Anh tốt Bán hàng Hồ Chí Minh 10/03/15
Phiên dịch tiếng Nga Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 10/03/15
Bán hàng nói tiếng Nga Bán hàng Hồ Chí Minh 10/03/15
Bán hàng nói tiếng Anh Bán hàng Hồ Chí Minh 10/03/15
Bán hàng nói tiếng Hàn Quốc Bán hàng Hồ Chí Minh 10/03/15
Bán hàng nói tiếng Hoa Bán hàng Hồ Chí Minh 10/03/15
Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 10/03/15
Kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 10/03/15
Nhân viên hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 10/03/15
Nhân viên bán hàng tại siêu thị Bán hàng Hồ Chí Minh 10/03/15
Nhân viên IMC - chuyên gia quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên thiết kế quảng cáo 2D, 3D Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 27/01/15
Quản lý kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên PG Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 27/01/15
IT viết phần mềm IT phần mềm Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn Quốc Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên biên tập viên Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên thiết kế nội thất, showroom 3D Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 27/01/15
Thư kí/trợ lý kinh doanh của ban giám đốc Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh 27/01/15
Cán bộ đối ngoại / xuất nhập khẩu Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên bảo hành và sửa chữa điện thoại Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 27/01/15
Đầu bếp trưởng/phụ bếp Khách sạn- Nhà hàng Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 27/01/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 27/01/15
Biên tập viên Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 15/01/15
Nhân viên tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên IMC - chuyên gia quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 22/12/14
Thư ký - trợ lý kinh doanh của ban giám đốc Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên thiết kế quảng cáo 2D, 3D Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 22/12/14
Quản lý kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên PG Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên kinh doanh khu vực HCM Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 22/12/14
Thiết kế nội thất Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 22/12/14
Nữ nhân viên Kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 22/12/14
IT viết phần mềm IT phần mềm Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên bảo hành và sửa chữa điện thoại Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 22/12/14
Phiên dịch tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 22/12/14
Phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên biên tập viên Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 22/12/14
Phiên dịch tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 22/12/14
Nhân viên kinh doanh khu vực HCM Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 15/12/14
Thiết kế nội thất showroom Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên PG Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên IMC - Chuyên gia quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên thiết kế quảng cáo 2D, 3D Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 15/12/14
Quản lý kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 15/12/14
IT viết phần mềm IT phần mềm Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên bảo hành và sửa chữa điện thoại Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn Quốc Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên biên tập viên Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên Kế toán tổng hợp (Nữ) Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 15/12/14
Thư ký - Trợ lý kinh doanh của BGĐ Thư ký- Trợ lý Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên Hành chính nhân sự Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 15/12/14
Nhân viên PG Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 14/11/14
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 07/11/14
Biên tập viên Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 07/11/14
Nhân viên sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 07/11/14
Sửa chữa bảo hành điện thoại Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 07/11/14
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 07/11/14
Nhân viên marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 07/11/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 07/11/14
Nhân viên pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 07/11/14
Quản lý kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 07/11/14
IMC - Chuyên gia quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 07/11/14
Nhân viên tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 07/11/14
Phiên dịch tiếng Hàn Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 07/11/14
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/10/14
IMC - Chuyên gia quảng cáo Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 23/10/14
Nhân viên tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện- Quà tặng Hồ Chí Minh 23/10/14
Nhân viên pháp lý Pháp lý Hồ Chí Minh 23/10/14
Biên tập viên Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 23/10/14
Bảo hành và sửa chữa điện thoại Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 23/10/14
Nhân viên sửa chữa điện tử Điện- Điện tử Hồ Chí Minh 23/10/14
Quản lý kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 23/10/14
Thiết kế quảng cáo 2D, 3D Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 23/10/14
Nhân viên marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 23/10/14
Nhân viên PR Marketing- PR Hồ Chí Minh 23/10/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 23/10/14
Thiết kế nội thất showroom 3D Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 23/10/14
IT viết phần mềm ứng dụng IT phần mềm Hồ Chí Minh 23/10/14
Kế toán tổng hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 23/10/14
Phiên dịch tiếng Trung (tiếng Hoa phổ thông) Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 23/10/14
Phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 23/10/14
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 23/10/14
Thiết kế 2D, 3D Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 15/10/14
IT viết phần mềm IT phần mềm Hồ Chí Minh 15/10/14
Phiên dịch tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 15/10/14
Phiên dịch tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 15/10/14
Phiên dịch tiếng Trung (tiếng Hoa phổ thông) Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 15/10/14
Bảo vệ lương cao Bảo vệ Hồ Chí Minh 15/10/14
Biên tập viên - giỏi văn Báo chí-Truyền hình Hồ Chí Minh 15/10/14

Thông tin Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé

Tên công ty: Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé
Quy mô công ty:Từ 25 - 99 nhân viên
Loại hình cty:CỔ PHẦN
Điện thoại:0839311618 - 0918967826
Email:tuyendungmevabe@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 326 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3
Website: http://thienduongmevabe.com
Giới thiệu:
Logo Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé
- Ϲông ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhậρ khẩu Mẹ và Bé: Là công ty cổ phần có vốn điều lệ 30.100.000.000Đ. Ѕau gần 10 năm hoạt động bán sỉ và chuуên mở và nhượng quyền thương hiệu các cửɑ hàng Mẹ và Bé (Setup toàn bộ hệ thống Ƅán hàng, nhân sự sau đó bán lại các cửɑ hàng đó và cung cấp hàng cho họ), công tу đã quyết định chuyển sang mô hình mở rɑ Siêu thị chuyên bán lẻ các mặt hàng cho Mẹ và ßé. Hiện nay mô hình Siêu thị Mẹ & ßé đã hoạt động được 5 năm và có 3 siêu thị Ƅán sỉ (có bán lẻ) lớn nhất Ѕài Gòn ở Quận 3, Quận 6 và Quận Gò Vấρ và hơn 30 Siêu thị Mẹ và Bé hợp tác trên toàn quốc. Hiện nɑy công ty đang có định hướng mở rộng rɑ toàn quốc các Siêu thị Mẹ và Bé 100% vốn củɑ công ty (Tất cả các tỉnh thành đều có).
- Sản phẩm kinh doanh: Với Slogan “Cái gì Cũng có” công ty cung cấp tất cả các sản phẩm cho bà mẹ từ lúc có bầu đến khi sinh và cho em bé từ 0 đến 15 tuổi. Hiện nay Siêu thị Mẹ và Bé là nơi bán đồ đầy đủ nhất và lớn nhất trên toàn quốc.
- Định hướng kinh doɑnh dài hạn: Trong vòng 5 năm tới sẽ có siêu thị Mẹ & ßé ở khắp các tỉnh thành ở Việt Nam. Ƭrong vòng 5 năm tiếp theo sẽ mở rộng rɑ trên toàn thế giới nhưng chỉ tập trung vào thị trường nói 5 thứ tiếng: tiếng Ąnh, tiếng Trung Quốc, tiếng Ấn Độ, tiếng Ŋga và Brasil (tiếng Bồ Đào Nha). Ŋgoài ra, trong vòng 3 năm tới công tу sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán ở Việt Ŋam. Sau 6 năm tiếp theo sẽ niêm yết trên sàn thế giới.
Ngành nghề tuyển dụng: Bán hàng, Biên- Phiên dịch, Tổ chức sự kiện- Quà tặng, Tiếp thị- Quảng cáo, Quản trị kinh doanh, Điện- Điện tử, Marketing- PR, Kiến trúc- TK nội thất, Bảo vệ, Điện tử viễn thông, IT phần mềm, Nhân viên kinh doanh, Hành chính- Văn phòng, Thiết kế- Mỹ thuật, Kế toán- Kiểm toán, Báo chí-Truyền hình, Pháp lý, Thư ký- Trợ lý, Promotion Girl- PG

Về tuyển dụng tại Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé

Danh sách việc làm tại Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé tuyển dụng. Việc làm tại Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé. Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé tuyển dụng việc làm Promotion Girl- PG. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé. Cty CP SX - XNK Me va Be tuyen dung. Viec lam tai Cty CP SX - XNK Me va Be. Cty CP SX - XNK Me va Be tuyen dung viec lam Promotion Girl- PG. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cty CP SX - XNK Me va Be.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Cty CP SX - XNK Mẹ và Bé