Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á tuyển dụng

 (167)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Dịch vụ website online tại văn phòng Công nghệ cao Hồ Chí Minh 06/11/15
Quan hệ khách hàng thương mại điện tử Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 06/11/15
Marketing - kinh doanh dịch vụ web online Thực tập Hồ Chí Minh 06/11/15
Kinh doanh online - tư vấn tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/10/15
Kinh doanh online ,tư vấn tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 23/10/15
Tư Vấn - Kinh Doanh Online Tại Văn Phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 15/10/15
Bán hàng - tư vấn website online tại văn phòng Thực tập Hồ Chí Minh 09/10/15
Kinh doanh Marketing online - chuyên thương mại điện tử Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 30/09/15
Bán Hàng Online tại văn phòng - IT dịch vụ web Bán hàng Hồ Chí Minh 30/09/15
Marketing - Pr dịch vụ web online Dịch vụ Hồ Chí Minh 30/09/15
Marketing web - dịch vụ tư vấn online tại văn phòng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/09/15
Tiếp thị - quảng cáo website online Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 30/09/15
Nhân viên kinh doanh online - dịch vụ thương mại điện tử Nhân sự Hồ Chí Minh 30/09/15
Điện tử viên thông chuyên dịch vụ web online Dịch vụ Hồ Chí Minh 30/09/15
Kinh doanh dịch vụ online - web Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/08/15
Bán hàng - tư vấn online tại văn phòng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/08/15
Tư vấn tại văn phòng - dịch vụ website online Tư vấn Hồ Chí Minh 31/08/15
Tiếp thị dịch vụ - quảng cáo website online Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 31/08/15
Quản trị kinh doanh chuyên dịch vụ website -online Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 31/08/15
Marketing online - Pr website Marketing- PR Hồ Chí Minh 31/08/15
Hành chính - Dịch vụ vebsite online tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/08/15
Điện tử viễn thông - chuyên dịch vụ online Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 31/08/15
Thương mại điện tử chuyên dịch vụ website online Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 31/08/15
Kinh doanh website - seo - adwords Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân sự chuyên về tư vấn webstie online Nhân sự Hồ Chí Minh 31/08/15
IT chuyên dịch vụ website -seo- adwords IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên SEO từ khóa Website tại văn phòng IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 15/08/15
Tư vấn tại văn phòng - dịch vụ online Tư vấn Hồ Chí Minh 30/07/15
Thương mại điện tử chuyên dịch vụ online Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 30/07/15
Kinh doanh nghành thương mại điện tử Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 30/07/15
Kinh doanh web - seo - adwords Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/07/15
Kinh Doanh dịch vụ online - seo -adwords Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/07/15
Nhân sự tư vấn dịch vụ online Nhân sự Hồ Chí Minh 30/07/15
Marketing - Pr dịch vụ online Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/07/15
IT Chuyên dịch vụ web -seo- adwords IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 30/07/15
Hành chính văn phòng - tư vấn dịch vụ online Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/07/15
Điện tử viễn thông - dịch vụ web online Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 30/07/15
Bán hàng tư vấn online tại văn phòng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/07/15
Tiếp thị dịch vụ - quảng cáo online Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 30/07/15
Phụ Làm Máy Xây Dựng (Lao Động Phổ Thông) Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 30/06/15
Thợ Hàn Có Kinh Nghiệm Cơ khí- Chế tạo Hồ Chí Minh 30/06/15
Kinh doanh dịch vụ online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 29/06/15
Tư vấn - dịch vụ online tại văn phòng Tư vấn Hồ Chí Minh 29/06/15
Tư vấn dịch vụ tại văn phòng Tư vấn Hồ Chí Minh 29/06/15
Quản trị kinh doanh chuyên dịch vụ online Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 29/06/15
Nhân sự chuyên về tư vấn online Nhân sự Hồ Chí Minh 29/06/15
Marketing - pr online dịch vụ website Marketing- PR Hồ Chí Minh 29/06/15
Dịch vụ online tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 29/06/15
Bán hàng - tư vấn dịch vụ tại văn phòng Bán hàng Hồ Chí Minh 29/06/15
Thương mại điện tử dịch vụ online Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 29/06/15
IT chuyên dịch vụ tư vấn online IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 29/06/15
Điện tử viễn thông - dịch vụ online Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 29/06/15
Kinh doanh tư vấn dịch vụ Online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 20/05/15
Kinh doanh - Tư vấn quảng cáo SEO từ khóa Google Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Kinh doanh dịch vụ quảng cáo Google Adwords Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Dịch vụ online - tư vấn website Dịch vụ Hồ Chí Minh 30/04/15
Thương mại điện tử - dịch vụ online Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 30/04/15
Tư vấn online - dịch vụ website Tư vấn Hồ Chí Minh 30/04/15
Thực tập lĩnh vực thương mại điện tử - online Thực tập Hồ Chí Minh 30/04/15
Sale online - chuyên dịch vụ thương mại điện tử Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Marketing dịch vụ website - PR online Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/04/15
Lập trình ngôn ngữ PHP - chuyên website IT phần mềm Hồ Chí Minh 30/04/15
IT chuyên về lĩnh vực thương mại điện tử IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 30/04/15
Dịch vụ tư vấn online tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/04/15
Dịch vụ thương mại điện tử - tư vấn online Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 30/04/15
Dịch vụ thương mại điện tử - công nghệ thông tin Công nghệ cao Hồ Chí Minh 30/04/15
Bán sản phẩm online - dịch vụ tại văn phòng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/04/15
Bán hàng online chuyên dịch vụ thương mại điện tử Bán hàng Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân sự chuyên về dịch vụ website - online Nhân sự Hồ Chí Minh 30/04/15
Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử - Dịch vụ website Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Thợ Đứng Máy Tiện . Cơ khí- Chế tạo Hồ Chí Minh 15/04/15
Thợ Hàn và Phụ Sắt Cơ khí- Chế tạo Hồ Chí Minh 15/04/15
Tư vấn dịch vụ online tại văn phòng Tư vấn Hồ Chí Minh 15/04/15
Quan hệ khách hàng ngành dịch vụ online Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 15/04/15
Telephone sale - kinh doanh online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 15/04/15
Nhân sự chuyên dịch vụ online Nhân sự Hồ Chí Minh 15/04/15
Marketing online - PR dịch vụ website Marketing- PR Hồ Chí Minh 15/04/15
Dịch vụ website - tư vấn online tại văn phòng Dịch vụ Hồ Chí Minh 15/04/15
Công nghệ cao ngành thương mại điện tử Công nghệ cao Hồ Chí Minh 15/04/15
Thương mại điện tử - dịch vụ website Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 15/04/15
Thực tập tư vấn dịch vụ tại văn phòng Thực tập Hồ Chí Minh 15/04/15
Sale online - tư vấn dịch vụ tại văn phòng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 15/04/15
Lập trình website PHP có kinh nghiệm IT phần mềm Hồ Chí Minh 15/04/15
IT chuyên dịch vụ website -tư vấn online IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 15/04/15
Tư vấn dịch vụ tại Văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 15/04/15
Điện tử viễn thông chuyên ngành thương mại điện tử Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 15/04/15
Bán sản phẩm - tư vấn dịch vụ online tại văn phòng Bán hàng Hồ Chí Minh 15/04/15
Kinh doanh dịch vụ website - online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Kinh doanh Online tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/03/15
IT chuyên dịch vụ tư vấn online IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 30/03/15
Tư vấn dịch vụ tại Văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/03/15
Bán hàng - tư vấn dịch vụ online Bán hàng Hồ Chí Minh 30/03/15
Bán sản phẩm - dịch vụ online tại văn phòng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/03/15
Tư vấn dịch vụ website online tại văn phòng Tư vấn Hồ Chí Minh 30/03/15
Thực tập nghành thương mại điện tử - dịch vụ online Thực tập Hồ Chí Minh 30/03/15
Kinh doanh thương mại điện tử - dịch vụ online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/03/15
Điện tử viễn thông - chuyên dịch vụ website Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 30/03/15
Thương mại điện tử , truyền thông online Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 30/03/15
Lập Trình Website Ngôn Ngữ Php IT phần mềm Hồ Chí Minh 30/03/15
Marketing online - PR dịch vụ website tại văn phòng Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/03/15
Dịch vụ website - tư vấn khách hàng online Dịch vụ Hồ Chí Minh 30/03/15
Quan hệ khách hàng dịch vụ online Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 30/03/15
Nhân sự chuyên dịch vụ website online Nhân sự Hồ Chí Minh 30/03/15
Chuyên viên IT mạng online - tư vấn dịch vụ website IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 30/03/15
Công nghệ thông tin - chuyên dịch vụ website Công nghệ cao Hồ Chí Minh 30/03/15
Nhân sự chuyên dịch vụ website Nhân sự Hồ Chí Minh 31/12/14
Công nghệ thông tin chuyên dịch vụ website Công nghệ cao Hồ Chí Minh 31/12/14
Bán hàng tại văn phòng - giới thiệu dịch vụ online Bán hàng Hồ Chí Minh 31/12/14
Dịch vụ website - tư vấn online tại văn phòng Dịch vụ Hồ Chí Minh 31/12/14
Tư vấn dịch vụ website tại văn phòng Tư vấn Hồ Chí Minh 31/12/14
Quan hệ dịch vụ khách hàng online Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 31/12/14
Kinh Doanh tại văn phòng - dịch vụ online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/12/14
Thương mại điện tử - truyền thông online Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 31/12/14
Marketing online -PR dịch vụ tại văn phòng Marketing- PR Hồ Chí Minh 31/12/14
Chuyên viên IT mạng online , tư vấn dịch vụ website IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 31/12/14
Tư vấn dịch vụ tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/12/14
Thương mại điện tử - truyền thông Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 31/12/14
Kinh Doanh Online tại văn phòng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 15/12/14
Kinh doanh tư vấn tại văn phòng - online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Bán hàng online - tư vấn dịch vụ website Bán hàng Hồ Chí Minh 30/11/14
Telephone Sale online - dịch vụ website Bán hàng Hồ Chí Minh 30/11/14
Thương mại điện tử - dịch vụ online Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 30/11/14
Tư vấn online tại văn phòng - dịch vụ website Tư vấn Hồ Chí Minh 30/11/14
Quan hệ khách hàng online - dich vụ website Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 30/11/14
Quản trị kinh doanh ngành internet marketing Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Marketing dịch vụ website online tại văn phòng Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân sự dịch vụ internet - chuyên về dịch vụ website Nhân sự Hồ Chí Minh 30/11/14
Tư vấn dịch vụ online tại văn phòng Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/11/14
Chuyên viên IT tư vấn về dịch vụ website IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 30/11/14
Dịch vụ website - tư vấn online Dịch vụ Hồ Chí Minh 30/11/14
Điện tử viễn thông chuyên dịch vụ website Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 30/11/14
Công nghệ cao - chuyên viên thương mại điện tử Công nghệ cao Hồ Chí Minh 30/11/14
Kinh doanh dịch vụ website tại văn phòng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/10/14
Điện tử viễn thông - dịch vụ internet marketing Điện tử viễn thông Hồ Chí Minh 30/10/14
Tư vấn dịch vụ website online Tư vấn Hồ Chí Minh 30/10/14
Tư vấn dịch vụ website online tại văn phòng Tư vấn Hồ Chí Minh 30/10/14
Thương mại điện tử - dịch vụ internet marketing Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 30/10/14
Tiếp thị Online - quảng cáo internet marketing Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 30/10/14
Tiếp thị trên internet - quảng cáo online dịch vụ web Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh 30/10/14
Kinh doanh - tư vấn online Thực tập Hồ Chí Minh 30/10/14
Quan hệ khách hàng - chuyên viên dịch vụ website Quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh 30/10/14
Quản trị kinh doanh - internet marketing Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 30/10/14
Marketing Online - Pr Dịch vụ website tại văn phòng Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/10/14
Marketing online Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/10/14
Chuyên viên internet marketing - IT dịch vụ webstie IT phần cứng/ mạng Hồ Chí Minh 30/10/14
Lập trình website PHP có kinh nghiệm . IT phần mềm Hồ Chí Minh 30/10/14
Lập trình PHP chuyên website IT phần mềm Hồ Chí Minh 30/10/14
Giới Thiệu dịch vụ website tại văn phòng Dịch vụ Hồ Chí Minh 30/10/14
Dịch vụ khách hàng online - telephone sale Dịch vụ Hồ Chí Minh 30/10/14
Chuyên viên Công nghệ cao nghành marketing online Công nghệ cao Hồ Chí Minh 30/10/14
Nhân viên bán hàng - tư vấn dịch vụ tại văn phòng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/10/14
Bán hàng online - giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại văn phòng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/10/14
Kinh doanh Online ,tư vấn dịch vụ website Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/10/14
Kinh doanh tại văn phòng - tư vấn dịch vụ website online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/10/14
Telephone Sale - tư vấn dịch vụ online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/10/14
Kinh doanh dịch vụ website - làm việc online Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/10/14
Kinh doanh thương mại điện tử - chuyên dịch vụ website Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/10/14
Kinh doanh Online - Telephone sale Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/10/14
Làm bán thời gian về kinh doanh online Làm bán thời gian Hồ Chí Minh 30/10/14
Làm thêm tại nhà - tư vấn online Sinh viên làm thêm Hồ Chí Minh 30/10/14
Hành chánh văn phòng - tư vấn dịch vụ online Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/10/14
Telephone sales tại văn phòng - tư vấn online Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/10/14
Giới thiệu sản phẩm - dịch vụ tại văn phòng - tư vấn online Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/10/14
Chăm sóc - khai thác khách hàng online Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/10/14
Set up cuộc hẹn với khách hàng qua điện thoại Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/10/14
Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng - Telephone sales Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 30/10/14
Nhân sự nghành internet - chuyên về dịch vụ website Nhân sự Hồ Chí Minh 30/10/14

Thông tin Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á

Tên công ty: Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á
Quy mô công ty:Từ 25 - 99 nhân viên
Loại hình cty:
Điện thoại:0916.209.269 Mr.Đình Bảo Hoặc 0938.963.343 Ms.Hà
Email:chaua012@gmail.com
Địa chỉ: Tòa Nhà CHÂU Á, 68B Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận (Lầu 5)
Website: http://chaua.com.vn/
Giới thiệu:
Logo Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á
Ϲông ty Thương Mại Điện Tử - Truyền Ƭhông Châu Á là đơn vị chuyên cung cấρ giải pháp hiệu quả cho các khách hàng kinh doɑnh trên Internet.

Các dịch vụ chính : Ƥr thương hiệu cho các doanh nghiệp trên Internet, thiết kế weƄsite theo chuẩn Google, SEO Website, thương mại điện tử, giɑn hàng online, đào tạo Internet Marketing.

Ƭrong 3 năm vừa qua Công ty đã có hơn 2000 khách hàng đã và đɑng sử dụng các dịch vụ của Công ty .Vơi kế hoạch ρhát triển đến tháng 6/2015 quy mô về nhân sự là 300 người .
Ngành nghề tuyển dụng: Tư vấn, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Nhân viên kinh doanh, Nhân sự, Marketing- PR, IT phần cứng/ mạng, Hành chính- Văn phòng, Điện tử viễn thông, Bán hàng, Tiếp thị- Quảng cáo, Lao động phổ thông, Cơ khí- Chế tạo, Dịch vụ, Thực tập, IT phần mềm, Công nghệ cao, Quan hệ đối ngoại, Làm bán thời gian, Sinh viên làm thêm

Về tuyển dụng tại Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á

Danh sách việc làm tại Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á tuyển dụng. Việc làm tại Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á. Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á tuyển dụng việc làm Thương mại điện tử. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á. Cong ty Thuong mai dien tu - Truyen thong Chau A tuyen dung. Viec lam tai Cong ty Thuong mai dien tu - Truyen thong Chau A. Cong ty Thuong mai dien tu - Truyen thong Chau A tuyen dung viec lam Thuong mai dien tu. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty Thuong mai dien tu - Truyen thong Chau A.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á