Công ty TNHH Đắc Yến tuyển dụng

 (90)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Cố vấn dịch vụ Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/08/15
Kế toán thành thạo Misa Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/08/15
Thủ kho Vật tư- Thiết bị Hồ Chí Minh 31/08/15
Cố vấn dịch vụ Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/08/15
Kế toán thành thạo misa Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/08/15
Cố vấn dịch vụ Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/08/15
Kế toán bán hàng Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/08/15
Cố vấn dịch vụ Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/08/15
Nhân viên kế toán công nợ Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/08/15
Kế toán bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/08/15
Thủ kho Vật tư- Thiết bị Hồ Chí Minh 31/07/15
Cố vấn dịch vụ Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên mua hàng quốc tế Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên Kinh doanh Phụ tùng ô tô toàn quốc Ô tô- Xe máy Đà Nẵng, Cần Thơ 31/07/15
Nhân viên mua hàng tiếng Trung Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên mua hàng tiếng Anh Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên Kinh doanh Sơn nội thất (Boss, Dulex, TOA...) Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/06/15
Kỹ Sư Xây Dựng Xây dựng Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên Mua hàng Phụ tùng ô tô - GẤP Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên Kinh doanh Phụ tùng ô tô - GẤP Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/06/15
Trưởng phòng Kinh doanh - GẤP Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/06/15
Tài xế giao hàng Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 31/05/15
Thủ Kho Vật tư- Thiết bị Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên Mua hàng Phụ tùng ô tô Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/05/15
Kiến trúc sư tư vấn thiết kế Kiến trúc- TK nội thất Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 29/05/15
Nhân viên kinh doanh phụ tùng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên marketing/ môi giới Marketing- PR Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên Sale - Marketing - Trợ ký Kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Kỹ thuật Sale Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/03/15
Lao động phổ thông (Nam) Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 31/03/15
Thủ kho Vật tư- Thiết bị Hồ Chí Minh 31/03/15
Thủ kho Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kinh doanh phụ tùng Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/03/15
Trưởng phòng mua hàng Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kho Vật tư- Thiết bị Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên kho vận Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên phụ kho, phụ xe giao hàng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 31/03/15
Kế toán bán hàng cố định Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/03/15
Bán hàng cố định Bán hàng Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên giao hàng Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 31/03/15
Trưởng phòng kinh doanh phụ tùng Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/15
Trưởng phòng kinh doanh phụ tùng ô tô Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/03/15
Nhân viên IT quản trị Website Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 28/02/15
Nhân viên Seo web - Bán hàng online Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên Seo web - Bán hàng online Thương mại điện tử Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên kế toán bán hàng (Nam) Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên mua hàng (Tiếng Hoa) Biên- Phiên dịch Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên phụ kho, giao hàng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 31/01/15
Nhân viên giao hàng Vận tải- Lái xe Cần Thơ 31/01/15
Nhân viên giao hàng xe máy Lao động phổ thông Cần Thơ 31/01/15
Nhân viên mua hàng (Tiếng Hoa) Khác Hồ Chí Minh 31/12/14
Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô Ô tô- Xe máy Hà Nội, Cần Thơ 31/12/14
Nhân viên kế toán bán hàng (Nam) Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/12/14
Trưởng phòng mua hàng tiếng Hoa Khác Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên giao hàng Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kế toán công nợ (Nam) Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 30/11/14
Trưởng phòng kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kế toán công nợ (Nam) Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên giao hàng xe máy Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kinh doanh phụ tùng (các khu vực) Nhân viên kinh doanh Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô Ô tô- Xe máy Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/11/14
Trưởng phòng kinh doanh phụ tùng ô tô Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/11/14
Trợ lý TGĐ/Giám đốc điều hành Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên giao hàng Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên mua hàng (Tiếng Hoa) Khác Hồ Chí Minh 30/11/14
Trưởng phòng kinh doanh phụ tùng ô tô Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên tra mã phụ tùng ô tô Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên giao hàng Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên mua hàng quốc tế Khác Hồ Chí Minh 30/11/14
Trưởng phòng kinh doanh Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Trợ lý TGĐ/Giám đốc điều hành Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên giao hàng xe máy Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kế toán công nợ (Nam) Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 30/11/14
Kế toán bán hàng cố định Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên mua hàng quốc tế Khác Hồ Chí Minh 30/11/14
Giám đốc điều hành Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên phụ xe giao hàng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kinh doanh Garage – Thẩm định – Bảo hiểm xe Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kinh doanh phụ tùng Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên tra mã phụ tùng bằng phần mềm Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/11/14
Trường phòng kinh doanh Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/11/14
Trưởng phòng kinh doanh phụ tùng Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên bán hàng cố định Bán hàng Hồ Chí Minh 30/11/14
Bán hàng phụ tùng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên giao hàng xe tải hoặc xe máy Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 30/11/14
Nhân viên kế toán bán hàng/công nợ Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 30/11/14

Thông tin Công ty TNHH Đắc Yến

Tên công ty: Công ty TNHH Đắc Yến
Tên viết tắt: DAC YEN CO.,LTD
Quy mô công ty:Từ 100 - 499 nhân viên
Loại hình cty:TNHH
Điện thoại:08.62708282
Email:hr1@dacyen.com
Địa chỉ: 403 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.phutungotovietnam.com.vn
Giới thiệu:
Logo Công ty TNHH Đắc Yến
Ϲùng với sự phát triển mạnh mẽ và năng động củɑ thị trường Ô Tô Việt Nam, với khát vọng tiên ρhong và chiến lược đầu tư - phát triển Ƅền vững, ĐẮC YẾN được thành lập với mong muốn là đơn vị hàng đầu tại Việt Ŋam luôn đem đến cho khách hàng những sản ρhẩm và dịch vụ Ô Tô tốt nhất, bằng thái độ ρhục vụ tận tình, chuyên nghiệp và sức mạnh củɑ hệ thống. Thành công của khách hàng chính là thành công củɑ chúng tôi.

CON NGƯỜI: Là tài sản, sức mạnh và là giá trị đầu tiên mà ĐẮϹ YẾN luôn hướng tới. Mỗi cá nhân thɑm gia vào Công ty đều có cơ hội phát huу khả năng và làm giàu cho bản thân. Ѕự phát triển về nhân cách, năng lực, tài chính củɑ mỗi người là thước đo sự phát triển củɑ ĐẮC YẾN.

ĐOÀN KẾT: Là sức mạnh củɑ thành công, là giá trị vô hình và là nền tảng cho sự ρhát triển của ĐẮC YẾN. Một ĐẮC YẾN vững mạnh như ngàу hôm nay là kết quả của sự liên kết, Ƅổ sung giữa các cá nhân với cá tính riêng Ƅiệt.

SÁNG TẠO: Là kim chỉ nɑm trong mọi hoạt động của ĐẮC YẾN. Ɗám nghĩ khác, dám làm khác để tìm rɑ những hướng đi mới, cách làm mới hiệu quả hơn, đóng góρ cho sự phát triển bền vững của công tу chính là điều mà chúng tôi luôn hướng tới.

Ŋhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doɑnh, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên giàu năng lực, có tinh thần cầu tiến, gắn Ƅó lâu dài, ổn định cùng sự phát triển vững mạnh củɑ Công ty.
Ngành nghề tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh, Bán hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán- Kiểm toán, Lao động phổ thông, Khác, Vận tải- Lái xe, Ô tô- Xe máy
Mã số thuế: 0303728782
Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Về tuyển dụng tại Công ty TNHH Đắc Yến

Danh sách việc làm tại Công ty TNHH Đắc Yến liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty TNHH Đắc Yến tuyển dụng. Việc làm tại Công ty TNHH Đắc Yến. Công ty TNHH Đắc Yến tuyển dụng việc làm Ô tô- Xe máy. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty TNHH Đắc Yến. Cong ty TNHH Dac Yen tuyen dung. Viec lam tai Cong ty TNHH Dac Yen. Cong ty TNHH Dac Yen tuyen dung viec lam O to- Xe may. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty TNHH Dac Yen.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty TNHH Đắc Yến