Tuyển dụng Giám sát Vận hành bán lẻ

Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Giám sát Vận hành bán lẻ
Chức vụ:Trưởng nhóm/Giám sát Yêu cầu giới tính:Không yêu cầu
Địa điểm làm việc:Hồ Chí Minh Yêu cầu độ tuổi:Không yêu cầu
Mức lương:Thỏa thuận Bằng cấp tối thiểu:Không yêu cầu
Số lượng cần tuyển: 1
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Kinh nghiệm tối thiểu: 3 năm
Mô tả công việc: 1. Triển khai, thúc đẩy thực hiện kế hoạch kinh doanh của nhóm cửa hàng phụ trách theo các mục tiêu công ty:
- Phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và các chỉ tiêu kinh doanh (KPIs) cho các cửa hàng thuộc khu vực quản lý và từng cá nhân thuộc nhóm cửa hàng phụ trách.
- Phân bổ và kiểm soát sử dụng ngân sách lương thưởng và chi tiêu mua sắm của nhóm cửa hàng.
- Triển khai và giám sát thực hiện các chương trình bán hàng, các kế hoạch hành động khác tại các cửa hàng nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch.
- Tổ chức họp định kỳ hàng tuần/tháng/quý để cập nhật, phổ biến các thông tin và triển khai các kế hoạch hoạt động cho nhóm cửa hàng.
- Kiểm tra, ghi nhận, cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện hàng ngày/tuần/tháng/quý. Tìm kiếm các phương án thúc đẩy, xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện, đảm bảo các kế hoạch đề ra đạt kết quả cao nhất.

2. Giám sát và đảm bảo vận hành chuỗi cửa hàng bán lẻ trong khu vực được phân công đúng theo quy trình vận hành chuẩn và nội quy lao động Công ty:
- Trực tiếp hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức hướng dẫn, đào tạo nhân viên, triển khai các quy định, quy trình, chính sách, hướng dẫn thực hiện công việc, chương trình bán hàng, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng cho các cửa hàng. Tham gia vào công tác vận hành, kinh doanh tại cửa hàng khi cửa hàng trưởng vắng mặt.
- Giám sát và đảm bảo các hoạt động dịch vụ và chăm sóc khách hàng tại các cửa hàng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
- Giám sát và đảm bảo các cửa hàng thực hiện và tuân thủ các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng và thúc đẩy việc thực hiện đạt được kết quả cao nhất.
- Giám sát các hoạt động thu ngân, thu-chi-giữ tiền, xuất nhập kho hàng hóa, vệ sinh bảo quản hàng hóa, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn lao động, quản lý tài sản vật chất cửa hàng.
- Giám sát công tác bảo mật, lưu trữ, tổng hợp, kiểm tra, rà soát tất cả văn bản, chứng từ, báo cáo theo quy định của các phòng ban/bộ phận.
- Giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định nhằm ngăn chặn, phát hiện sớm các gian lận, thất thoát hàng hóa, tiền và tài sản và các rủi ro khác.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan hướng dẫn, xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến vận hành cửa hàng; giám sát, phát hiện sớm và xử lý kỷ luật các hình thức vi phạm nội quy, quy định.

3. Tham gia lập kế hoạch và phối hợp triển khai các hoạt động cung ứng phân bổ và tồn kho hàng hóa, trưng bày, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, quản trị thương hiệu, nghiên cứu phát triển sản phẩm:
- Đề xuất các phương án trong hoạt động phân bổ và điều phối hàng hóa nhằm đảm bảo số lượng hàng hóa đáp ứng kế hoạch bán hàng và tối ưu hiệu quả tồn kho và lưu trữ hàng hóa.
- Đề xuất các kế hoạch trưng bày cửa hàng theo mùa vụ nhằm thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số, trực tiếp triển khai kế hoạch trưng bày cho nhóm cửa hàng phụ trách theo kế hoạch và hướng dẫn của phòng Visual Merchandising – Marketing.
- Tham gia xây dựng các chính sách khách hàng, hoạt động phát triển khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng.
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi phù hợp với từng cửa hàng trong phạm vi giám sát.
- Thăm dò, khảo sát, thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng nhằm hỗ trợ hoạt động phân tích thị trường, cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu và xu hướng mua sắm của khách hàng.
- Tham gia các hoạt động quản trị thương hiệu và truyền thông thương hiệu, giám sát và xử lý nhanh chóng các tình huống tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng truyền thông.
- Trực tiếp điều phối nhân sự và phân công nhiệm vụ cho các nhân sự tham gia các chương trình bán hàng giảm giá ngoài khu vực bán hàng khi có yêu cầu.
- Thường xuyên thu thập đánh giá và phân tích các sản phẩm, đóng góp phản hồi cải tiến và phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình vận hành chuẩn để đảm bảo mục tiêu xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiêp, bài bản, hiệu quả cao.

4. Quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự Khối của hàng khu vực:
- Xây dựng kế hoạch và định biên nhân sự trong từng giai đoạn phù hợp nhu cầu đảm bảo hoạt động kinh doanh của nhóm cửa hàng. Phối hợp đăng tuyển, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cửa hàng.
- Kiểm soát và phê duyệt Bảng ca và Bảng ca kế hoạch điều chỉnh hàng tháng của nhóm cửa hàng phụ trách theo đúng kế hoạch định biên nhân sự và nguyên tắc xếp ca làm việc. Bố trí và điều động nhân sự đảm bảo hoạt động hàng ngày của nhóm cửa hàng và các sự kiện bán hàng khác.
- Giám sát nhóm cửa hàng thực hiện Bảng ca hàng ngày và quản lý chấm công hàng tháng cho nhân sự nhóm cửa hàng.
- Trực tiếp đào tạo, theo dõi, hỗ trợ nhân sự cửa hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động nhằm động viên, khích lệ tinh thần, tạo động lực làm việc, xây dựng tập thể đoàn kết và phối hợp hiệu quả.
- Phối hợp Phòng nhân sự triển khai đánh giá hiệu quả công việc nhân sự cửa hàng hàng tháng/quý; Tham gia đánh giá thử việc, đề bạt bổ nhiệm nhân sự, đánh giá và đề xuất sàng lọc nhân sự không phù hợp hoặc liên tục không đạt yêu cầu công việc.
- Phối hợp Phòng nhân sự lập kế hoạch đào tạo năng lực, nâng cao hiệu suất, phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho hệ thống cửa hàng, triển khai các hoạt động giữ chân và phát triển nhân tài, đội ngũ quản lý kế thừa.
- Phối hợp triển khai hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết đội ngũ phù hợp tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và văn hóa cốt lõi của Công ty.
- Phối hợp phòng nhân sự giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động: vi phạm nội quy lao động, mâu thuẫn, tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động…
- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình có liên quan đến phạm vi công việc phụ trách.
- Lập biên bản các vi phạm kỷ luật, thu thập thông tin, sự việc và làm tường trình sự việc để báo cáo cấp quản lý về các tình huống sai phạm, vi phạm kỷ luật trong quy trình và quy định hoạt động tại cửa hàng của cá nhân nhân viên hoặc tập thể nhân viên.
- Tham gia họp xử lý kỷ luật lao động, đề xuất mức độ xử lý kỷ luật. Giám sát việc thực hiện các quyết định xử lý kỷ luật tại cửa hàng. Đề xuất biện pháp cải tiến quy trình nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu số vụ việc, kiểm soát mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm.

5. Theo dõi và kiểm soát định mức tồn kho, tối ưu hóa hàng hóa tại cửa hàng để đảm bảo doanh thu:
- Thu thập thông tin để đánh giá, phân tích, dự báo nhu cầu và đề xuất các ngành hàng/nhóm hàng chủ lực và số lượng mẫu hàng cho từng nhóm hàng phù hợp với quy mô diện tích và quầy kệ trưng bày của các cửa hàng trong khu vực. Chủ động phối hợp với cửa hàng trưởng, ca trưởng yêu cầu ngành hàng bổ sung hàng hóa phù hợp cho các cửa hàng.
- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo doanh thu định kỳ từng ngành hàng, nhóm hàng, thông tin các mẫu hàng bán chạy, dự báo tồn kho để đề xuất các chương trình thúc đẩy tăng trưởng của ngành hàng.
- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo số lượng tồn kho các mẫu hàng bán chậm, đề xuất biện pháp thúc đẩy doanh thu, giảm thiểu tồn kho hàng hóa.
- Có kế hoạch luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong khu vực, nhằm đảm bảo mục đích cân đối tồn kho một cách hiệu quả giữa các cửa hàng.
Quyền lợi được hưởng: - Rà soát tăng lương định kì hàng năm
- Tham gia đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm
- Có cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc sang trọng, lịch sự, đồng nghiệp thân thiện
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, bảo hiểm tai nạn 24/24h
- Khám sức khỏe định kỳ
- Nghỉ mát hàng năm (tiêu chuẩn 4* - 5*) cùng người thân do Công ty đài thọ
- Quà tặng các dịp sinh nhật, tết trung thu, lễ giáng sinh, thăm ốm, hiếu hỉ,...
- Thưởng tất cả các ngày lễ, Tết (thưởng tết Âm lịch từ 1 - 3 tháng lương tùy theo kết quả kinh doanh)
- Nghỉ tất cả các ngày thứ 7 & chủ nhật trong tháng, nghỉ việc riêng theo quy định luật lao động
Yêu cầu khác: - Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Marketing.
- Kinh nghiệm quản lý thời trang cao cấp từ 02 năm trở lên.
- Ưu tiên có kiến thức về thời trang, kinh doanh bán lẻ và dịch vụ.
- Giao tiếp với khách hàng hiệu quả, tư vấn và thuyết phục tốt.
- Nắm bắt nhanh kiến thức về hàng hóa; Ưu tiên biết giao tiếp tiếng Anh.
- Trung thực, cam kết, tinh thần trách nhiệm cao; Nhanh nhẹn, chủ động nhiệt tình, chăm chỉ trong công việc.
- Tinh thần tập thể và sẵn sàng hỗ trợ người khác; Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đam mê lĩnh vực thời trang, bán lẻ.
- Sẵn sàng đi công tác ngoài giờ theo yêu cầu của giám đốc.
Hồ sơ bao gồm: - Đơn xin việc
- Sơ yếu lý lịch
- CMND
- Sổ hộ khẩu
- Bằng cấp liên quan
Hạn nộp HS: 31/3/2020
Ngày đăng tuyển: 12/2/2020
Hình thức nộp hồ sơ: Mọi hình thức
Số lượt xem: 3
Ngành nghề tuyển dụng Thời trang Dịch vụ Nhân sự

Thông tin liên hệ:

Người liên hệ: Công Ty Tnhh Thời Trang Vmg
Địa chỉ liên hệ:
Email liên hệ: tuyendung@vmgfashion.com
Điện thoại liên hệ: 02862881188

Thông tin nhà tuyển dụng

Tên công ty: Công ty TNHH Thời trang VMG
Địa chỉ số 25-35, đường hoàng trọng mậu, khu him lam, p.tân hưng, q7
Website: https://www.vmgfashion.com/
Điện thoại: 02862881188
Giới thiệu:
Logo Công ty TNHH Thời trang VMG
Công ty TNHH Thời trang VMG tự hào là một trong những công ty phân phối và bán lẻ hàng thời trang cao cấp hàng đầu Việt Nam.

Từ 2003, VMG FASHION GROUP được chọn là nhà phân phối độc quyền thời trang VALENTINO CREATIONS (Italy) là một trong những nhãn hàng thời trang nam nữ đang được ưa chuộng nhất hiện nay tại Việt Nam.

Tham gia vào thị trường bán lẻ hàng thời trang cao cấp từ cuối năm 2003, VMG đã không ngừng phát triển hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang VALENTINO CREATIONS có mặt tại tất cả các Trung tâm thương mại cao cấp như Parkson, Vincom, Aeon, Lotte Department Store, Tràng Tiền, Takashimaya và các trung tâm thương mại đẳng cấp khác tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hạ Long, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Đồng Nai...

VMG FASHION GROUP tiếp tục theo đuổi mục tiêu đồng hành cùng các Trung tâm thương mại cao cấp trên toàn quốc để mang lại cho khách hàng sự tiện lợi, dịch vụ tối ưu và những trải nghiệm mua sắm đẳng cấp.

Việc làm cùng ngành nghề

Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Mức lương Hạn nộp HS
NV Bán hàng mỹ phẩm Naris
Mỹ phẩm Naris Việt Nam
Bán hàng Hà Nội Thỏa thuận 28/9/2022
THỢ MAY
CÔNG TY TNHH THUỶ DESIGN HOUSE
Thời trang Hồ Chí Minh 7- 10 triệu 31/12/2022
Việc làm thêm buổi tối2– 3h/ngàylương7-9tr/tháng uy tín
JUFIST COMPANY LIMITED
Lao động phổ thông Hồ Chí Minh, Bình Dương 7- 10 triệu 25/12/2022
Công nhân may
CÔNG TY TNHH TM VÀ SX AN THỊNH VƯỢNG
Thời trang Hồ Chí Minh 7- 10 triệu 1/4/2025
Việc làm thêm uy tínbuổi tối 2-3h/ngày lương từ 7-9tr/tháng uy tín có thể làm thêm giờ
JUFIST COMPANY LIMITED
Sinh viên làm thêm Hồ Chí Minh, Bình Dương 7- 10 triệu 29/12/2022
học viên làm tóc
Hair Salon Đức Mifa
Thời trang Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31/12/2024
NHÂN VIÊN TƯ VẤN - BÁN HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG YODY
Bán hàng Hải Dương, Hà Nội Thỏa thuận 4/1/2185
VIỆC LÀM ONLINE TẠI NHÀ
Công Ty Tnhh Mtv CNV
Làm bán thời gian Long An, Đồng Nai 7- 10 triệu 29/12/2027
Lao động phổ thông ngành thời trang may mặc
Công ty TNHH SX may mặc Thiên Thanh
Thời trang Hồ Chí Minh 1- 3 triệu 24/3/2024
Thợ làm móng gội đầu - nhận dạy nghề học viên nữ
Salon kimphuong
Thời trang Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31/12/2024
Thợ phụ
Tiệm tóc Ngọc Lan
Thời trang Hồ Chí Minh 1- 3 triệu 31/10/2023
Nhân viên giao hàng
Công ty TNHH SX may mặc Thiên Thanh
Thời trang Hồ Chí Minh 1- 3 triệu 1/3/2023

Về việc làm Giám sát Vận hành bán lẻ 2021

Tuyển dụng Giám sát Vận hành bán lẻ năm 2021 đã được vieclam.tv kiểm duyệt. Nếu bạn thấy tuyển dụng không chính xác, có dấu hiệu lừa đảo vui lòng báo cho vieclam.tv hoặc đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để chỉnh sửa.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty TNHH Thời trang VMG Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng Giám sát Vận hành bán lẻ
Đăng tin tuyển dụng việc làm tại Hồ Chí Minh hoàn toàn miễn phí!