Danh sách công ty tuyển dụng tại Cần Thơ

 (287)
Tên công ty Ngành tuyển dụng Quy mô Điện thoại
Cty Hoàng Quân Cần Thơ Pháp lý 100-200 nhân viên 07103917696
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ NIỀM TIN VIỆT Bảo vệ 50-100 nhân viên 07103600868
CTy TNHH MTV TMDV NHÂN TÂM NHƯ Bán hàng 10-25 nhân viên 07103891589
Cty TNHH MTV 307 Khác 25-50 nhân viên
Cty TNHH thiết bị điện Tài Phú Khác 10-25 nhân viên 07103737081 / 07103737082
Bida ALO Khác Dưới 10 người nhân viên
TNHH DAI HUNG Bán hàng
CÔNG TY TNHH GTS HƯNG PHÚ Tiếp thị- Quảng cáo 100-200 nhân viên
Công Ty tnhh mtv xnk Bảo Nhi Bán hàng 100-200 nhân viên 02279017325
Công ty TNHH thiết bi khoa học Nghi Phú Hoá học- Sinh học Từ 10 - 24 nhân viên 37260440
Công ty TNHH MTV KS DL VT Vũ Linh Vận tải- Lái xe 100-200 nhân viên 07103917297
Black Gold Bán hàng Dưới 10 người nhân viên 07106533193
Công ty TNHH MTV Phúc Điền Khác 10-25 nhân viên 07103898563
Công Ty TNHH Sấu Con Cơ khí- Chế tạo
Công ty tài chính Thiên Tú Khác 200-500 nhân viên 0907131325
Davie Coffee Bán hàng 10-25 nhân viên 02966888338
Nguyễn Khánh Mobile Khác Dưới 10 người nhân viên 07106252979
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÔN LỄ ĐĂNG KHOA Thiết kế đồ hoạ web 10-25 nhân viên
Phuc An Khang Thiết kế- Mỹ thuật 10-25 nhân viên
Bảo Việt Nhân Thọ Cần Thơ Khác 500-1000 nhân viên