Danh sách công ty tuyển dụng Dầu khí- Hóa chất

 (314)
Tên công ty Ngành tuyển dụng Điện thoại Tỉnh thành
công ty quốc tế NNA Dầu khí- Hóa chất Thanh Hóa
Công ty TNHH Quốc Tế Everfast - Kelly Việt Nam Dầu khí- Hóa chất 0243394196 / 0245328 Hà Nội
TNHH TM xăng dầu quang phát Dầu khí- Hóa chất 02462911518 Hà Nội
Công ty Cổ phần CANDY Quốc Tế Dầu khí- Hóa chất 02433678686 Hà Nội
Công ty CP Dương Đông Sài Gòn Dầu khí- Hóa chất 000000000 Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KIALUBE VIỆT NAM Dầu khí- Hóa chất 02862753963 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Cơ Bản Dầu khí- Hóa chất 0934179715 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Vina Buhmwoo Dầu khí- Hóa chất 0989636298 Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Daisy Quốc Tế Dầu khí- Hóa chất 0977640358 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thương mại và hóa chất Đức Giang. Dầu khí- Hóa chất 02439322268 Hà Nội
Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Trường Giang Dầu khí- Hóa chất 02838274336 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH LD Sơn venusia Việt Nam Dầu khí- Hóa chất 0904029944 / 0902037757 Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí BVP.BP Anh Quốc Dầu khí- Hóa chất 0947941799 Hà Nội
Khoá kéo Tân Thành Dầu khí- Hóa chất 02838650924 Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Dầu Nhờn REV-1 Việt Nam Dầu khí- Hóa chất 0908554787 Hồ Chí Minh
Công ty Quang Phương Minh Dầu khí- Hóa chất 0905334997 Quảng Nam
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí BVP.BP Anh Quốc Dầu khí- Hóa chất 02463280777 Hà Nội
Công ty TNHH Green - Chi nhánh Hồ Chí Minh Dầu khí- Hóa chất 0906482237 / 02838112726 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Daesun Vina Dầu khí- Hóa chất Hải Phòng
Công ty TNHH Hóa Chất Trường Phát Dầu khí- Hóa chất 0973397550 Hà Nội