Danh sách công ty tuyển dụng tại Hà Nội

 (46927)
Tên công ty Ngành tuyển dụng Quy mô Điện thoại
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NEXTBUILD MIỀN BẮC Bán hàng Từ 100 - 499 nhân viên 02422061104
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NEXTBUILD MIỀN BẮC Bán hàng Từ 100 - 499 nhân viên 02422061104
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NEXTBUILD MIỀN BẮC Bán hàng Từ 100 - 499 nhân viên 02422061104
CÔNG TY CỔ PHẦN HWICO Kế toán- Kiểm toán Từ 25 - 99 nhân viên 02433500258
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ ASIA Bán hàng Từ 100 - 499 nhân viên 02462959425
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC Bán hàng Từ 25 - 99 nhân viên 02466896286
CÔNG TY TNHH NISSAN VIỆT NAM Bán hàng Từ 100 - 499 nhân viên 02473000916
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO THỦY Bán hàng Từ 25 - 99 nhân viên 02444966066
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Constech Việt Nam Xây dựng Từ 25 - 99 nhân viên 02462534920
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGỌC DIỆP Bán hàng Từ 25 - 99 nhân viên 02432181516
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST Công nghệ cao Từ 500 - 999 nhân viên 02466813196
CÔNG TY TNHH CENTZ Bán hàng Từ 25 - 99 nhân viên 02465528990
CÔNG TY TNHH NISSAN VIỆT NAM Bán hàng Từ 100 - 499 nhân viên 02473001333
CÔNG TY CP TRUNG TÂM SX DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Bán hàng Từ 100 - 499 nhân viên 02466629487
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU GIA Dịch vụ Từ 10 - 24 nhân viên 02466876458
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA BẢO Bán hàng Từ 10 - 24 nhân viên 02466587150
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINCOM Dịch vụ Từ 25 - 99 nhân viên 02462954485
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại xuất nhập khẩu Nam Khang Bán hàng Từ 500 - 999 nhân viên 02466566170
Công ty Cổ phần Tập đoàn HVN Bán hàng Từ 10 - 24 nhân viên 02033739832
Công ty cổ phần tập đoàn Masterise Bán hàng Trên 1000 nhân viên 02466579658