Danh sách công ty tuyển dụng tại Hòa Bình

 (60)
Tên công ty Ngành tuyển dụng Quy mô Điện thoại
Công ty TNHH Trung Kim Hòa Bình Hành chính- Văn phòng Từ 10 - 24 nhân viên 0982182557
Công Ty TNHH Doosung Tech Vietnam Biên- Phiên dịch null 02183826002 / 02183826003 / 02183826699
Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Ô tô- Xe máy Từ 25 - 99 nhân viên 0934477313
Công ty cổ phần khoáng sản đồng An Phú Kế toán- Kiểm toán Từ 100 - 499 nhân viên 02183820004
Công ty TNHH DV và TM Mesa- Chi Nhánh Hòa Bình Lao động phổ thông Từ 500 - 999 nhân viên 02183856846
Công ty Cổ Phần Đông Dương Ô tô- Xe máy Từ 25 - 99 nhân viên 0982804137
Công ty TNHH XD và DV Cường Thịnh Kế toán- Kiểm toán Từ 10 - 24 nhân viên 02813898897 / 0918562850
Công ty TNHH HNT Vina Biên- Phiên dịch Trên 1000 nhân viên 02995157379
Công ty cổ phần BWG Mai châu Hoạch định-Dự án Từ 100 - 499 nhân viên 0964136856
Công ty TNHH Tuấn Minh Nhân viên kinh doanh Từ 100 - 499 nhân viên 0983685666
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ Kế toán- Kiểm toán Từ 100 - 499 nhân viên 0982728406
Công ty TNHH HNT Vina Điện- Điện tử Trên 1000 nhân viên 02995157379
Công ty Cổ Phần Du Lịch Hòa Bình Khách sạn- Nhà hàng Từ 100 - 499 nhân viên 02183852051 / 0948354326
Công ty cổ phần khoáng sản đồng An Phú Kế toán- Kiểm toán Từ 100 - 499 nhân viên 0977617688
Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Miền Trung - TaCon Xây dựng Từ 100 - 499 nhân viên 0984867777
Công ty TNHH Tongwei Hòa Bình Nông- Lâm- Ngư nghiệp Từ 100 - 499 nhân viên 0973079357
Công ty TNHH Hiệp Lợi Phú Thọ Kế toán- Kiểm toán Từ 10 - 24 nhân viên 02103833668
Công ty TNHH Doosung Tech VietNam Quản trị kinh doanh Trên 1000 nhân viên 02183826699 / 02183826002
Công ty Cổ Phần Đông Dương Nông- Lâm- Ngư nghiệp Từ 25 - 99 nhân viên 0915101788 / 02186280525
Công ty TNHH Trung Kim Hòa Bình Hàng hải Từ 25 - 99 nhân viên 0982182557