Danh sách công ty tuyển dụng Quan hệ đối ngoại

 (230)
Tên công ty Ngành tuyển dụng Điện thoại Tỉnh thành
ADCOM Quan hệ đối ngoại 02462815499 Hà Nội
Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt - Đức (HwC) Quan hệ đối ngoại 0903493833 Hà Nội
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Khu Vực I Quan hệ đối ngoại 0932321732 Hà Nội
Công ty cổ phần sự kiện truyền hình VN Quan hệ đối ngoại 02389278367 Hà Nội
Công ty CP Thương Mại và Truyền Thông Delta Quan hệ đối ngoại 02437545113 Hà Nội
Công ty TNHH dịch vụ vận tải Việt - Nhật số 2 Quan hệ đối ngoại 02435820582 Hà Nội
Học viện Khởi Nghiệp và Kinh Doanh Thực Tiễn Quan hệ đối ngoại 02437738383 Hà Nội
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Việt Quan hệ đối ngoại 0915999837 Hà Nội
Công ty cổ phần máy tính Vĩnh Xuân Quan hệ đối ngoại 02439439121 Hà Nội
Công ty Cổ phần in và Bao bì Goldsun Quan hệ đối ngoại 0987237952 Hà Nội
Công ty TNHH SX TM Hù Kiệt Quan hệ đối ngoại 0908183628 / 0908189628 Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Prudential Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên Quan hệ đối ngoại 0902200789 Đà Nẵng
Công ty cổ phần nhà an toàn Quan hệ đối ngoại 02437623200 Hà Nội
Công ty cổ phần phát triển Liên Việt Quan hệ đối ngoại 02435641095 / 02435641096 Hà Nội
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn Nhân lực Hoàng Long Quan hệ đối ngoại 0985860606 / 02462652689 Hà Nội
Công ty cổ phần truyền thông Vmark Quan hệ đối ngoại 02485852861 Hà Nội
Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Toàn Cầu Quan hệ đối ngoại 0914683589 Hà Nội
Công ty CP Quốc tế Thương Mại Gia Linh Quan hệ đối ngoại 0996288777 Hà Nội
Công ty CP Đầu Tư thương mại và Xây Dựng Hải Phong Quan hệ đối ngoại 0984418030 Hà Nội
Công ty TNHH American - Home Việt Nam Quan hệ đối ngoại 06503740091 / 0937800065 Bình Dương