Công ty cổ phần Angel Việt Nam tuyển dụng

 (127)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 31/03/16
NV Sale Doanh Nghiệp Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 29/02/16
Kế Toán Tổng Hợp Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 29/02/16
NV Phát Triển Thị Trường Quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh 29/02/16
Tài Xế Lái Xe Cho Giám Đốc ở Q.7 Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 31/01/16
Nhân Viên Kế Toán Vật Tư Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 25/01/16
PG Siêu Thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 11/01/16
Sale Admin Hành chính- Văn phòng Hồ Chí Minh 31/12/15
Nhân Viên Bán Hàng(sale, Sup) Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/15
Tài Xế Lái Xe Cho Giám Đốc Q.7 Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 30/11/15
Nhân Viên Bán Hàng (khăn ướt, Bình Sữa) Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/11/15
Tài Xế Lái Xe Cho Giám Đốc Q.7 Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 19/11/15
Nhân viên PG siêu thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 10/11/15
Tài xế lái xe cho giám đốc Q.7 Ô tô- Xe máy Hồ Chí Minh 07/11/15
Giám Sát Bán Hàng Khác Hà Nội, Hồ Chí Minh 21/10/15
Nhân Viên Bán Hàng Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 20/10/15
Nhân viên kinh doanh Khác Hà Nội 07/10/15
Nhân viên PG (siêu thị) Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 06/10/15
Kế toán vật tư Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 26/09/15
Nhân viên giao hàng Khác Hồ Chí Minh 25/09/15
Kế Toán Vật Tư Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 23/09/15
Nhân viên bán hàng Thực phẩm- Đồ uống Hồ Chí Minh, Hà Nội 21/09/15
Nhân viên giao hàng Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 21/09/15
Nhân viên kinh doanh Lao động phổ thông Hồ Chí Minh, Hà Nội 18/09/15
Nhân Viên Pg (Siêu Thị) Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 05/09/15
Nhân Viên Giao Hàng Vật tư- Thiết bị Hồ Chí Minh 25/08/15
Nhân viên kinh doanh Tiếp thị- Quảng cáo Hồ Chí Minh, Hà Nội 25/08/15
Nhân viên giao hàng Khác Hồ Chí Minh 23/08/15
Nhân viên bán hàng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh, Hà Nội 23/08/15
Nhân viên phát triển thị trường Marketing- PR Hồ Chí Minh 10/08/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 10/08/15
Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường Bán hàng Hồ Chí Minh 10/08/15
Nhân viên kế toán Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 05/08/15
Gia sư dạy tiếng việt cho người nước ngoài Biên- Phiên dịch Hà Nội 04/08/15
Nhân viên giao hàng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 03/08/15
Nhân viên kế toán Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 03/08/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên pg siêu thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên giao hàng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên kinh doanh Bán hàng Hồ Chí Minh 31/07/15
Nhân viên pg siêu thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 20/07/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 06/07/15
PG Siêu Thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 05/07/15
Nhân viên pg siêu thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 02/07/15
Nhân viên giao hàng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 01/07/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/06/15
Giám sát bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên giao hàng Khác Hồ Chí Minh 30/06/15
Nhân viên sale Bán hàng Hồ Chí Minh 30/06/15
Giao hàng siêu thị Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 26/06/15
Giám sát bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 22/06/15
Nhân viên kinh doanh Bán hàng Hồ Chí Minh 22/06/15
Giám sát bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 09/06/15
Nhân viên PG siêu thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 02/06/15
Nhân viên giao hàng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 31/05/15
Kế toán vật tư Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/05/15
Nhân viên PG siêu thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 25/05/15
Nhân viên kế toán Kế toán- Kiểm toán Đồng Nai 25/05/15
Nhân viên PG Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 22/05/15
Nhân viên kinh doanh Bán hàng Hồ Chí Minh 22/05/15
NV tạp vụ Người giúp việc Hồ Chí Minh 15/05/15
NV bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 15/05/15
Nhân viên tạp vụ Người giúp việc Hồ Chí Minh 15/05/15
Nhân viên giao hàng siêu thị Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 14/05/15
NV bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 14/05/15
Tạp vụ văn phòng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 13/05/15
Kế toán bán hàng Kế toán- Kiểm toán Hồ Chí Minh 06/05/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 06/05/15
Nhân viên giao hàng siêu thị Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 06/05/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 05/05/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 05/05/15
Nhân viên kinh doanh Bán hàng Hồ Chí Minh 30/04/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 21/04/15
Tài xế lái xe cho giám đốc (Q7) Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 21/04/15
Tài xế lái xe cho Giám Đốc Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 21/04/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 20/04/15
Nhân viên sale admin Bán hàng Hồ Chí Minh 20/04/15
Nhân viên giao hàng thu nhập cao trên 4 triệu Bán hàng Hồ Chí Minh 20/04/15
Nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm Cơ khí- Chế tạo Đồng Nai 20/04/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 17/04/15
Nhân viên giao hàng Lao động phổ thông Hồ Chí Minh 13/04/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 10/04/15
Nhân Viên PG Siêu Thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh, Bình Dương 06/04/15
Nhân viên PG siêu thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 06/04/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 06/04/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 06/04/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 31/03/15
Giám sát bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/03/15
Giám sát bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 28/03/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 27/03/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hà Nội, Hồ Chí Minh 27/03/15
Giám sát bán hàng HCM Bán hàng Hồ Chí Minh 25/03/15
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 23/03/15
Sale Admin Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 23/03/15
NV bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 21/03/15
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 21/03/15
Giám sát bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 21/03/15
NV Thiết Kế Thiết kế- Mỹ thuật Hồ Chí Minh 14/03/15
NV bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 14/03/15
Nhân viên saleman Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 14/03/15
Nhân viên bán hàng thị trường Bán hàng Hồ Chí Minh 07/03/15
Giám sát bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 07/03/15
Sale Marketing. Marketing- PR Hồ Chí Minh 28/02/15
Nhân viên thiết kế Marketing- PR Hồ Chí Minh 28/02/15
Nhân viên marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 28/02/15
Sale Marketing Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 28/02/15
Sale Admin Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 21/02/15
Nhân viên Marketing Marketing- PR Hồ Chí Minh 21/02/15
Nhân Viên Thiết Kế Marketing- PR Hồ Chí Minh 14/02/15
PG siêu thị cống Quỳnh Q.1 Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh 31/01/15
NV xuất nhập khẩu (biết tiếng Hoa) Xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh 24/01/15
NV phát triển kinh doanh (phân tích thị trường) Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 24/01/15
Nhân viên giao Hàng Vận tải- Lái xe Hồ Chí Minh 27/12/14
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 27/12/14
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 27/12/14
Nhân viên thu mua Khác Đồng Nai 13/12/14
Nhân viên QC Thực phẩm- Đồ uống Đồng Nai 13/12/14
Nhân viên Thu Mua (tiếng Hoa) Hành chính- Văn phòng Đồng Nai 06/12/14
PG Siêu thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh, Bình Dương 30/11/14
Giám sát bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 30/11/14
PG Siêu thị Promotion Girl- PG Hồ Chí Minh, Bình Dương 26/11/14
Nhân viên kinh doanh Bán hàng Hồ Chí Minh 26/11/14
Giám sát bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 22/11/14
Nhân viên bán hàng Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 22/11/14
Nhân viên bán hàng Bán hàng Hồ Chí Minh 22/11/14
Nhân viên sale Bán hàng Hồ Chí Minh 16/11/14

Thông tin Công ty cổ phần Angel Việt Nam

Tên công ty: Công ty cổ phần Angel Việt Nam
Quy mô công ty:Từ 500 - 999 nhân viên
Loại hình cty:CỔ PHẦN
Điện thoại:0835127317
Email:ad.angelvn@gmail.com
Địa chỉ: 192 - 194A Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Website: http://www.wesser.com.vn/
Giới thiệu:
Logo Công ty cổ phần Angel Việt Nam
Công ty Cổ Phần Angel Việt Nam được thành lập năm 2006, vốn đầu tư 100% của nước ngoài, có công ty mẹ ở Hàn Quốc với hơn 45 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các sản phẩm chăm sóc em bé.
Với đội ngũ nhân viên lành nghề, nhiều nhiệt huyết trong công việc đang ngày càng phấn đấu để xây dựng một công ty ngày càng phát triển hơn, bền vững hơn. Tất cả các máy móc, dây chuyền hiện đại được nhập khẩu từ Hàn Quốc, nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng để cho ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn và đang được tín nhiệm trên thị trường...
Ngành nghề tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh, Hành chính- Văn phòng, Bán hàng, Khác, Promotion Girl- PG, Thực phẩm- Đồ uống

Về tuyển dụng tại Công ty cổ phần Angel Việt Nam

Danh sách việc làm tại Công ty cổ phần Angel Việt Nam liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty cổ phần Angel Việt Nam tuyển dụng. Việc làm tại Công ty cổ phần Angel Việt Nam. Công ty cổ phần Angel Việt Nam tuyển dụng việc làm Thực phẩm- Đồ uống. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty cổ phần Angel Việt Nam. Cong ty co phan Angel Viet Nam tuyen dung. Viec lam tai Cong ty co phan Angel Viet Nam. Cong ty co phan Angel Viet Nam tuyen dung viec lam Thuc pham- Do uong. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty co phan Angel Viet Nam.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty cổ phần Angel Việt Nam