Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến tuyển dụng

 (112)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Quản lý Nhà Hàng - biết tiếng Nhật Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/12/16
Nhân viên phục vụ nhà hàng Nhật Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/12/16
Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông Hà Nội 31/12/16
Bếp bánh Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/12/16
Nhân viên phụ bếp Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/12/16
Nhân viên order Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/16
Nhân viên lễ tân Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/16
Thu ngân nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/16
Nưhân viên phục vụ đi làm ngay Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/16
Nhân viên bếp nhà hàng Nhật Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/16
Giám sát nhà hàng Nhật Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/16
Lễ tân nhà hàng Nhật Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/16
Nhân viên Nhân sự Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/06/16
Nhân viên hành chính nhân sự Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/05/16
Nhân viên giao nhận công ty Bình Ngân Vận tải- Lái xe Hà Nội 22/05/16
Nhân viên lái xe Công ty Bình Ngân Vận tải- Lái xe Hà Nội 22/05/16
Nhân viên pha chế Thực phẩm- Đồ uống Hà Nội 30/10/15
Nhân viên bartender/barista Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/15
Nhân viên Bếp nấu (Âu/ Á) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/15
Phụ bếp nhà hàng Nhật Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/15
Nhân viên oder Lao động phổ thông Hà Nội 31/08/15
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/15
Quản lý nhà hàng Nhật Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/15
Nhân viên thu ngân nhà hàng Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/08/15
Bảo vệ đêm nhà hàng Bảo vệ Hà Nội 31/08/15
Nhân viên chạy bàn Lao động phổ thông Hà Nội 31/08/15
Nhân viên bartender Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/08/15
Nhân viên bảo vệ đêm Bảo vệ Hà Nội 30/08/15
Giám sát nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/08/15
Kế toán kho Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/07/15
Bếp phó Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/07/15
Hành chính nhân sự Nhân sự Hà Nội 31/07/15
Marketing nhà hàng Dịch vụ Hà Nội 01/04/15
Nhân viên thu ngân Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/03/15
Bếp nấu Âu, Á (ưu tiên chuyên Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Giám sát nhà hàng (tiếng Anh tốt) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Bếp trưởng (Bếp Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Nhân viên chạy bàn Lao động phổ thông Hà Nội 31/03/15
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Bếp nấu nhà hàng (Âu, Á, ưu tiên chuyên Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Giám sát/Captain nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Nhân viên tạp vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Bếp chính, phụ bếp Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/03/15
Nhân viên phục vụ Lao động phổ thông Hà Nội 28/02/15
Bếp trưởng (Bếp Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 28/02/15
Bếp nấu Âu, Á (ưu tiên chuyên Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 28/02/15
Bếp trưởng (Bếp Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 28/02/15
Giám sát/ Captain nhà hàng (TA tốt) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 28/02/15
Bếp nấu Âu, Á (ưu tiên chuyên Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 28/02/15
Nhân viên chạy bàn Lao động phổ thông Hà Nội 28/02/15
Bếp trưởng (Bếp Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 28/02/15
Bếp nấu Âu, Á Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 28/02/15
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 28/02/15
Nhân viên thu ngân Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 27/02/15
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/01/15
Bếp nấu nhà hàng (Âu, Á, ưu tiên chuyên Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/01/15
Giám sát/Captain nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/01/15
Giám sát/Captain nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/01/15
Nhân viên tạp vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/01/15
Giám sát/Captain nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/01/15
Bếp nấu nhà hàng (Âu, Á, ưu tiên chuyên Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/01/15
Bếp nấu và phụ bếp/salat nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 22/01/15
Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông Hà Nội 22/01/15
Nhân viên phụ trách Nhân sự Nhân sự Hà Nội 20/01/15
Nhân viên Hành chính Nhân sự Nhân sự Hà Nội 20/01/15
Bếp nấu và phụ bếp/salat nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 15/01/15
Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông Hà Nội 15/01/15
Bếp nấu nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 15/01/15
Giám sát nhà hàng (tiếng Anh tốt) Kỹ thuật ứng dụng Hà Nội 31/12/14
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/12/14
Nhân viên Marketting nhà hàng Marketing- PR Hà Nội 31/12/14
Bảo trì nhà hàng Điện- Điện tử Hà Nội 31/12/14
Bartender nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/12/14
Bếp trưởng Âu Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/12/14
Nhân viên bảo trì Điện- Điện tử Hà Nội 31/12/14
Nhân viên chạy bàn Lao động phổ thông Hà Nội 31/12/14
Nhân viên phục vụ Lao động phổ thông Hà Nội 31/12/14
Giám sát nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/12/14
Nhân viên bartender (NV pha chế) Thực phẩm- Đồ uống Hà Nội 31/12/14
Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông Hà Nội 31/12/14
Nhân viên oder Lao động phổ thông Hà Nội 31/12/14
Phụ bếp salad Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/12/14
Bếp nấu Âu, Á (ưu tiên chuyên Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/12/14
Nhân viên thu ngân Kế toán- Kiểm toán Hà Nội 31/12/14
Nhân viên Marketting Marketing- PR Hà Nội 15/12/14
Giám sát nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên chạy bàn Lao động phổ thông Hà Nội 30/11/14
Bếp trưởng Âu Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/11/14
Nhân viên oder Lao động phổ thông Hà Nội 20/11/14
Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông Hà Nội 20/11/14
Bếp nấu Âu, Á Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 20/11/14
Nhân viên bếp salad Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 20/11/14
Nhân viên pha chế (bartender) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 20/11/14
Bếp nấu Âu - Á (ưu tiên chuyên âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Bếp trưởng Âu nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên pha chế (nhân viên bar) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông Hà Nội 31/10/14
Nhân viên chạy bàn Lao động phổ thông Hà Nội 31/10/14
Bếp trưởng nhà hàng (Bếp Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên tạp vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên phục vụ Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Bếp nấu nhà hàng (Âu, Á, ưu tiên chuyên Âu) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên chạy bàn Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên oder Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Nhân viên thu ngân nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 31/10/14
Giám sát/Captain nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 30/10/14
Giám sát/Captain nhà hàng Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 15/10/14
Nhân viên bar (nhân viên pha chế) Khách sạn- Nhà hàng Hà Nội 15/10/14

Thông tin Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến

Tên công ty: Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến
Quy mô công ty:Từ 25 - 99 nhân viên
Loại hình cty:CỔ PHẦN
Điện thoại:0439723528
Email:tuyendungvanhien@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Công ty Đầu tư Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội, số 2, Trần Thánh Tông, P. Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website: lebon.net.vn
Giới thiệu:
Logo Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến
Ϲông ty CP Đầu tư và Phát triển dịch vụ tổng hợρ Văn Hiến sở hữu hệ thống nhà hàng quen thuộc với nhiều khách hàng trong và ngoài nước tại các quận Hoàn Kiếm (số 01 Ƥhạm Ngũ Lão) và quận Hai Bà Trưng (số 02 Ƥhố Hoa Lư).
VĂN HIẾN tự hào có một môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường, Văn Hiến đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận trực thuộc. Hãy đến với Văn Hiến để nắm bắt cơ hội thành đạt và chứng tỏ bạn là một lao động chuyên nghiệp.
Đừng ngần ngại thử sức mình với một môi trường có tinh thần lɑo động nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Quɑn điểm của chúng tôi: Khách hàng là người trả tiền công lɑo động cho chính bạn.
Ngành nghề tuyển dụng: Khách sạn- Nhà hàng, Kế toán- Kiểm toán, Lao động phổ thông, Marketing- PR, Thực phẩm- Đồ uống
Mã số thuế: 0101480024

Về tuyển dụng tại Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến

Danh sách việc làm tại Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến tuyển dụng. Việc làm tại Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến. Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến tuyển dụng việc làm Thực phẩm- Đồ uống. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến. Cong ty CP dau tu va phat trien dich vu tong hop Van Hien tuyen dung. Viec lam tai Cong ty CP dau tu va phat trien dich vu tong hop Van Hien. Cong ty CP dau tu va phat trien dich vu tong hop Van Hien tuyen dung viec lam Thuc pham- Do uong. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty CP dau tu va phat trien dich vu tong hop Van Hien.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Văn Hiến