Công Ty CP Hoa Việt tuyển dụng

 (218)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Nông- Lâm- Ngư nghiệp Hà Tĩnh, Hải Dương 30/06/22
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/02/18
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 29/12/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Gia Lai, Hải Dương 29/12/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Long An, Nam Định 29/12/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Định, Bình Phước 29/12/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Làm Vườn Chăm Sóc Hoa Rau. Dệt may- Da giày Hồ Chí Minh, An Giang 29/12/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hồ Chí Minh, Bình Dương 28/12/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Sóc Trăng, Tây Ninh 30/11/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/11/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Bình, Quảng Nam 30/11/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Sóc Trăng, Sơn La 30/11/17
Việc Làm Không Cần Bàng Cấp ( Công Nhân Làm Vườn) Bảo vệ Hà Nội, Hồ Chí Minh 27/10/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Giang, Hà Nam 27/10/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Quảng Bình 27/10/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Bình Dương 26/10/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk 26/10/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Đồng Nai 26/10/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Bến Tre 26/10/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Nghệ An, Ninh Bình 26/10/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 26/10/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu 26/10/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đà Nẵng, Đắk Lắk 29/09/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Tiền Giang, Trà Vinh 29/09/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Định, Bình Phước 28/09/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Cần Thơ, Đà Nẵng 28/09/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/09/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Bình, Quảng Nam 28/09/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Bình, Quảng Nam 31/08/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 31/08/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Cao Bằng 31/08/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Bắc Giang 31/08/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Định, Bình Phước 31/08/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, An Giang 31/08/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, An Giang 31/08/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh 31/08/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Trà Vinh, Tuyên Quang 30/08/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế 25/08/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế 25/08/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Phước, Bình Thuận 28/07/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Bình, Quảng Nam 28/07/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Long An, Nam Định 27/07/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Quảng Nam 27/07/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 27/07/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Cần Thơ, Đà Nẵng 27/07/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Tuyên Quang 27/07/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Kon Tum, Lai Châu 27/07/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Định, Bình Phước 26/07/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Nghệ An, Ninh Bình 30/06/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Quảng Ngãi, Quảng Ninh 30/06/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Sơn La, Thái Bình 30/06/17
Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông ( Bao ăn ở) Dệt may- Da giày Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Bình, Quảng Nam 30/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 30/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Phú Yên, Quảng Bình 30/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 29/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Sóc Trăng 29/06/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hòa Bình, Hưng Yên 29/06/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 29/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 29/06/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Tĩnh, Hải Dương 29/06/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Làm Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 29/06/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Cần Thơ, Đà Nẵng 29/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Thái Nguyên, Thanh Hóa 29/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hậu Giang, Hòa Bình 29/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nam, Hà Tĩnh 29/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Tĩnh, Hải Dương 29/06/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Ninh Thuận 31/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Long An 31/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Tĩnh, Hải Dương 31/05/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Người giúp việc Hà Tĩnh, Hải Dương 27/05/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Khánh Hòa, Kon Tum 27/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu 26/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Kiên Giang, Long An 26/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Tĩnh, Hải Dương 26/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, An Giang 26/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Bình Dương 26/05/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Lam Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 26/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 26/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Nam Định, Nghệ An 26/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đắk Lắk, Đắk Nông 25/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 25/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Tuyên Quang 25/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Cần Thơ, Đà Nẵng 25/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 25/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hòa Bình, Hưng Yên 25/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Phú Yên, Quảng Bình 25/05/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Nam Định, Nghệ An 25/05/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Hậu Giang, Hòa Bình 29/04/17
Tuyển Dụng Công Nhân Không Cần Kinh Nghiệm Công nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 29/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế 29/04/17
Cần Tuyên Lao Động Phổ Thông Bảo vệ Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Bình Dương 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Trị, Sóc Trăng 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Thái Nguyên, Thanh Hóa 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Định, Bình Phước 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Sóc Trăng, Sơn La 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Bình, Quảng Nam 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Bình, Quảng Nam 28/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Tuyên Quang, Vĩnh Long 28/04/17
Tuyển Gấp Công Nhân Trông Hoa Tưới Cây Công nghệ cao Hà Nội, Hồ Chí Minh 27/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Thái Nguyên, Thanh Hóa 27/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Tuyên Quang, Vĩnh Long 27/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Trị, Sóc Trăng 27/04/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Hồ Chí Minh, Bình Dương 19/04/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Lạng Sơn, Lào Cai 31/03/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Vĩnh Phúc, Yên Bái 31/03/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Lao động phổ thông Bắc Giang, Bắc Ninh 31/03/17
Tuyển Dụng Công Nhân Không Cần Kinh Ngiệm Vận tải- Lái xe Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/03/17
Tuyển Dụng Công Nhân Không Cần Kinh Nghiệm Kế toán- Kiểm toán Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/03/17
Tuyển Dụng Công Nhân Không Cần Kinh Nghiệm Dệt may- Da giày Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/03/17
Tuyển Công Nhân ( Bao ăn ở) Cơ khí- Chế tạo Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/03/17
Công Nhân Làm Vườn ( Bao ăn ở) Bảo vệ Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/03/17
Tuyển 1 Nam Gían Tờ Rơi Tp. Thanh Hoá Bán hàng Thanh Hóa 31/03/17
Tuyển Công Nhân Làm Vườn Cây Xanh Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/03/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 30/03/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Tĩnh, Hải Dương 30/03/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Kiên Giang, Kon Tum 30/03/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Cần Thơ, Đà Nẵng 30/03/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Cần Thơ, Đà Nẵng 30/03/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 30/03/17
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Làm Vườn Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hồ Chí Minh, An Giang 30/03/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 30/03/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hậu Giang, Hòa Bình 30/03/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Phú Yên, Quảng Bình 25/03/17
Tuyển Dụng Công Nhân Không Cần Kinh Nghiệm Kế toán- Kiểm toán Hà Nội, Hồ Chí Minh 24/03/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Bán hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/02/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Người giúp việc Bình Định, Bình Phước 24/02/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Người giúp việc Điện Biên, Đồng Nai 24/02/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Phú Yên, Quảng Bình 24/02/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Định, Bình Phước 24/02/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nam, Hà Tĩnh 24/02/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Kon Tum, Lai Châu 24/02/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Người giúp việc Đà Nẵng, Đắk Lắk 27/01/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Cần Thơ, Đà Nẵng 27/01/17
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Long An, Nam Định 27/01/17
Tuyển 5 Nữ Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng Người giúp việc Hà Giang, Hà Nam 31/12/16
( Cần Tuyển Gấp) Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Hồ Chí Minh, Bình Dương 30/12/16
( Cần Tuyển Gấp) Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Hà Nội, Đà Nẵng 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hồ Chí Minh, Bình Dương 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hồ Chí Minh, Bình Dương 30/12/16
Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Làm Vườn Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hồ Chí Minh, Bình Dương 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Định, Bình Phước 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Thái Bình, Thái Nguyên 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Trà Vinh, Tuyên Quang 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Nông- Lâm- Ngư nghiệp Cần Thơ, Đà Nẵng 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Quảng Ninh, Quảng Trị 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Phú Thọ, Phú Yên 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bắc Giang, Bắc Ninh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Sóc Trăng, Sơn La 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hà Tĩnh, Hải Dương 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bình Định, Bình Phước 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Lai Châu, Lạng Sơn 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Nghệ An, Ninh Bình 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bình Định, Bình Phước 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bắc Giang, Bắc Ninh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hòa Bình, Hưng Yên 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Quảng Bình, Quảng Nam 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Tĩnh, Hải Dương 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hải Phòng, Hậu Giang 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Kiên Giang, Kon Tum 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hòa Bình, Hưng Yên 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Cần Thơ, Đà Nẵng 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Long An, Nam Định 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hà Tĩnh, Hải Dương 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Phú Thọ, Phú Yên 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Tuyên Quang, Vĩnh Long 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Thái Nguyên, Thanh Hóa 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Sơn La, Tây Ninh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Quảng Bình, Quảng Nam 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Nông- Lâm- Ngư nghiệp Đồng Nai, Đồng Tháp 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bắc Giang, Bắc Ninh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Cần Thơ, Đà Nẵng 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bình Định, Bình Phước 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Ninh Bình, Ninh Thuận 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Hà Tĩnh, Hải Dương 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bắc Giang, Bắc Ninh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Lạng Sơn, Lào Cai 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hưng Yên, Khánh Hòa 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Quảng Nam, Quảng Ngãi 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bình Định, Bình Phước 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Sơn La, Tây Ninh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Cần Thơ, Đà Nẵng 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Tuyên Quang, Vĩnh Long 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Đà Nẵng, Đắk Lắk 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Tây Ninh, Thái Bình 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Tiền Giang, Trà Vinh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Định, Bình Phước 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Dương, Bình Định 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Ninh Bình, Ninh Thuận 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Cà Mau, Đắk Nông 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bắc Giang, Bắc Ninh 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Đồng Tháp, Gia Lai 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Bình Định, Đà Nẵng 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp An Giang, Bạc Liêu 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Bình Phước, Bình Thuận 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Hà Nội, Hải Dương 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Đồng Nai, Nghệ An 30/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Dệt may- Da giày Đồng Nai, Đồng Tháp 29/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Tuyên Quang, Vĩnh Long 23/12/16
Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa Công nghiệp Lai Châu, Lạng Sơn 27/10/16
Tuyển 1 Nam Gian Tờ Rơi Dệt may- Da giày Quảng Ngãi 29/04/16
Cần Tuyển Công Nhân Làm Vườn Chăm Sóc Hoa Lao động phổ thông Lâm Đồng 16/03/16

Thông tin Công Ty CP Hoa Việt

Tên công ty: Công Ty CP Hoa Việt
Quy mô công ty:200-500 nhân viên
Loại hình cty:CỔ PHẦN
Điện thoại:0986937498
Email:congtycphoaviet@gmail.com
Địa chỉ: 4 Trần Hưng Đạo Thành Phố Đà Lạt
Website: tel:0986937498
Giới thiệu:
Logo Công Ty CP Hoa Việt

Ƭên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆƬ
- Trụ sở giao dịch: Số 03 Trần hưng đạo ƬP.Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 0986937498
- WeƄsite: www.congtyhoaviet.com
- MЅTDN: 4500123162
- Mã chứng khoán: GƬT
- Chủ tịch HĐQT: Phùng Văn Quɑng

- Vốn điều lệ: 435.030.000.000 đồng
ßằng chữ: Bốn trăm ba mươi năm tỷ, không trăm Ƅa mươi triệu đồng)
Công ty Cổ ρhần Hoa Việt (GTT) được thành lập năm 2009 theo Giấу chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400123162 do Ѕở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấρ ngày 28/12/2009...
Ngành nghề tuyển dụng: Lao động phổ thông

Về tuyển dụng tại Công Ty CP Hoa Việt

Danh sách việc làm tại Công Ty CP Hoa Việt liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công Ty CP Hoa Việt tuyển dụng. Việc làm tại Công Ty CP Hoa Việt. Công Ty CP Hoa Việt tuyển dụng việc làm Lao động phổ thông. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công Ty CP Hoa Việt. Cong Ty CP Hoa Viet tuyen dung. Viec lam tai Cong Ty CP Hoa Viet. Cong Ty CP Hoa Viet tuyen dung viec lam Lao dong pho thong. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong Ty CP Hoa Viet.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công Ty CP Hoa Việt