Danh sách công ty tuyển dụng Dầu khí- Hóa chất

 (314)
Tên công ty Ngành tuyển dụng Điện thoại Tỉnh thành
Công ty TNHH Thiết Bị Hoá Chất Hoàng Gia Dầu khí- Hóa chất 0974855357 Hồ Chí Minh
Viet A chemicals Dầu khí- Hóa chất 02862922225 Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần DAP số 2- Dầu khí- Hóa chất 0977569015 Lào Cai
Công ty TNHH Flying Bats Dầu khí- Hóa chất 02388491481 Hà Nội
CÔNG TY TNHH HÓA CÔNG NGHỆ NA NO (NANOCHEM CO.,LTD) Dầu khí- Hóa chất 06503790915 Bình Dương
Công ty TNHH Kỹ thuật hóa chất và môi trường Hợp Nhất Dầu khí- Hóa chất 02862977541 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Luxpa Dầu khí- Hóa chất 03213791911 / 0974260285 Hưng Yên
Công ty TNHH May mặc Chiến Lược Xanh Dầu khí- Hóa chất 02862599279 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH nhôm Tân Đông Dầu khí- Hóa chất 0942372530 Hải Dương
Nhà máy Xi Măng Công Thanh Dầu khí- Hóa chất 02513570030 Đồng Nai
Total Vietnam Limited Dầu khí- Hóa chất Đồng Nai
Cty TNHH D.I Dầu khí- Hóa chất 37295570 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH SX và TM Sắc Màu Việt Nam Dầu khí- Hóa chất 02277858930 Hà Nội
Công ty tnhh đt-tm-dv sơn hà Dầu khí- Hóa chất 02862575521 Hồ Chí Minh
C.TY CP SON DAU KHI VIET NAM Dầu khí- Hóa chất 06503631690 / 0903022625 Bình Dương
Công ty cổ phần Nhật Bản Dầu khí- Hóa chất 02436402666 Hà Nội
Công ty Cổ Phần NPOIL Dầu khí- Hóa chất 02998226906 / 02376988210 Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần NPOIL Dầu khí- Hóa chất 0966665490 Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Quang Dũng Dầu khí- Hóa chất 0972955098 Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và công nghệ dầu khí Việt Phát Dầu khí- Hóa chất 02438245599 Hà Nội