Danh sách công ty tuyển dụng Dầu khí- Hóa chất

 (314)
Tên công ty Ngành tuyển dụng Điện thoại Tỉnh thành
Công ty Cổ phần Vật tư Liên Việt Dầu khí- Hóa chất 02862682329 Hồ Chí Minh
Công ty CP TM công nghiệp Đại Á Dầu khí- Hóa chất 02838500839 Hồ Chí Minh
Công ty Gemachem Dầu khí- Hóa chất 0243923325 / 4098409986040 / 0913226332 Hà Nội
Công ty Tân Đạt Dương Dầu khí- Hóa chất 02837174942 / 02837178387 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dealim Vina Dầu khí- Hóa chất 02416511471 / 0222472 Bắc Ninh
Công Ty TNHH FUCO Dầu khí- Hóa chất 0974502026 Hà Nội
Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina Dầu khí- Hóa chất 06513645600 Bình Phước
Công ty TNHH Hóa chất Xây dựng APT Việt Nam Dầu khí- Hóa chất 02438866775 Hà Nội
Công ty TNHH MTV kinh doanh dầu khí Việt Hải Dầu khí- Hóa chất 0915688696 Hải Dương
Công ty TNHH MTV Sơn Môi Trường Việt Hàn - Ecopaint Co., Ltd. Dầu khí- Hóa chất 02866821030 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam Dầu khí- Hóa chất 02378588569 Bình Dương
Công ty TNHH Sơn Bột Đại Phú Dầu khí- Hóa chất Hưng Yên
Công ty TNHH Sơn SENTO Dầu khí- Hóa chất 37294505 / 37294504 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH SX-TM Tân Đông Dương Hà Nội Dầu khí- Hóa chất 03213967972 Hưng Yên
Công ty TNHH SX-TM-DV Thiêm Phát Dầu khí- Hóa chất 02839516162 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TM DV Phú Chung Dầu khí- Hóa chất 02838648960 Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Trăng Vàng Dầu khí- Hóa chất 02438244684 Hà Nội
Công ty TNHH Văn Đạo Dầu khí- Hóa chất 0904122354 Hà Nội
Công ty TNHH Vật liệu Công nghệ cao Việt Nam Dầu khí- Hóa chất 02466645540 Hà Nội
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Cường Dầu khí- Hóa chất 02854319430 Hồ Chí Minh