Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 5- Test An toàn giao thông cho học sinh PTTH 5

Câu 1: Người đang điều khiển xe môtô, xe gắn máy sử dụng điện thoại di động thì bị phạt bao nhiêu tiền?
 •  A: Phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng
 •  B: Phạt từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng
 •  C: Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
Câu 2: Điều khiển xe môtô, xe gắn máy chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên thì bị phạt bao nhiêu tiền?
 •  A: Phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng
 •  B: Phạt từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng
 •  C: Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
Câu 3: Điều khiển xe môtô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h thì bị phạt bao nhiêu tiền?
 •  A: Phạt từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng
 •  B: Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
 •  C: Phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng
Câu 4: Điều khiển xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt bao nhiêu tiền?
 •  A: Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
 •  B: Phạt từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng
 •  C: Phạt từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng
Câu 5: Điều khiển xe môtô, xe gắn Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thì bị phạt bao nhiêu tiền?
 •  A: Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
 •  B: Phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng
 •  C: Phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng
Câu 6: Những hành vi vi phạm nào sau đây ngoài việc bị phạt tiền thì còn bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày?
 •  A: Đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều đường
 •  B: Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
 •  C: Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình
Câu 7: Điều khiển xe môtô chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h thì bị xử lý như thế nào?
 •  A: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.
 •  B: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
 •  C: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
Câu 8: Điều khiển xe môtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4miligam thì bị xử lý như thế nào?
 •  A: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.
 •  B: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
 •  C: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
Câu 9: Điều khiển xe môtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì bị xử lý như thế nào?
 •  A: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.
 •  B: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
 •  C: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
Câu 10: Điều khiển xe môtô, xe gắn lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ thì bị phạt bao nhiêu tiền?
 •  A: Phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
 •  B: Phạt từ 5.000.000 đồng đến 700.000 đồng
 •  C: Phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Trắc nghiệm Vận tải - Lái xe khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 5

Bài Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 5- Test An toàn giao thông cho học sinh PTTH 5 . Bài thi Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 5 online. Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 5- Test An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 5 . Bai thi Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 5 online.