Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 6- Test An toàn giao thông cho học sinh PTTH 6

Câu 1: Tụ tập đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông trên đường giao thông thì bị phạt bao nhiêu tiền ?
 •  A: Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
 •  B: Phạt từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng
 •  C: Phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng
Câu 2: Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ thì bị phạt bao nhiêu tiền ?
 •  A: Phạt từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng
 •  B: Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
 •  C: Phạt từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng
Câu 3: Đổ rác, xả nước thải ra đường phố không đúng nơi quy định thì bị phạt bao nhiêu tiền ?
 •  A: Phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng
 •  B: Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 •  C: Phạt từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng
Câu 4: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên thì bị xử phạt như thế nào?
 •  A: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng
 •  B: Phạt cảnh cáo và bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
 •  C: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
Câu 5: Người điều khiển xe mô tô không có Giấy phép lái xe thì bị xử phạt như thế nào?
 •  A: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
 •  B: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày
 •  C: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
Câu 6: Chủ xe mô tô, xe gắn máy giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông thì bị xử phạt như thế nào?
 •  A: Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 •  B: Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng
 •  C: Phạt từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng
Câu 7: Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy đi dàn hàng ngang từ ba xe trở lên thì bị xử lý như thế nào?
 •  A: Phạt cảnh cáo
 •  B: Phạt từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng
 •  C: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng
Câu 8: Điều khiển xe đạp, xe đạp máy buông cả hai tay thì bị xử lý như thế nào?
 •  A: Phạt cảnh cáo
 •  B: Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
 •  C: Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
Câu 9: Điều khiển xe đạp, xe đạp máy lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường thì bị xử lý như thế nào?
 •  A: Phạt cảnh cáo
 •  B: Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
 •  C: Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
Câu 10: Điều khiển xe đi bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy thì bị xử lý như thế nào?
 •  A: Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
 •  B: Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
 •  C: Phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng

Trắc nghiệm Vận tải - Lái xe khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 6

Bài Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 6- Test An toàn giao thông cho học sinh PTTH 6 . Bài thi Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 6 online. Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 6- Test An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 6 . Bai thi Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 6 online.